Saturday, December 14, 2019

Love at Janusz Korczak Orphanage at 92 Krochmalna, Warsaw.


Love at Korczak Orphanage

Love, respect and trust lie at the foundation of Korczak's philosophy of how to raise a child.
Heart is there to love. Stomach feels hungry when it is empty and deprived of nourishment but heart is hungry and sad and full of longing when it is not filled with love! - wrote Korczak.

Not only "children" but teenagers populated Korczak Orphanage and "love" with associated emotions has flourished not only in pedagogy but also among them, as shown in the letters that survived.

Below, some examples of love letters to Helenka that left the Orphanage for Argentina.

Dear Helenka,
Yesterday coming back from school, I learned that you had sent a letter. And I thought to myself that it could not be yet for me.
But at supper, I have overheard Irka saying to Sara that she got a letter from Helenka (I was far but when they mentioned the name, Helenka, my hearing has picked). I was angry why not me (please forgive me). And next morning Irka gave me your letter... 


Another boy wrote:
"I have such deep feelings for you and, as I dare say it, I love you.
I hardly survived the first days. Did not even go to say goodbye but forgive me (only if you want). No, I could not go because I did not want the" circle" I belong to make their conclusions. I know, am quite aware of, that I have - - it seems-- a "powerful" rival...

"Forgive me for such a brave approach. A letter like this and the rest... But I am so inspired..
Remaining full of love for you.
(Maybe) Yours!
Always loving You
P. S. They are turning the lights off, cannot continue (am in the bedroom hall).
Chaim K. 25.III.39
Am closing my eyes, dreaming about You,
Goodnight


Translation from Polish by Helena R. Brus.

Friday, December 13, 2019

Isaac Hirsche Grünewald, Nelly Leonie Sachs, Frymeta Einhorn och Förintelseoffers gravar. Hur skall man hitta de i Stockholm

Hur hittar man Era gravar?

Så såg ut Nobelpristagarens grav den 10 december 2019. Tack vare skylten på högra sidan av graven (L 3761)får man veta att graven tillhör Nelly Sachs.
Face book inlägg:

Judiska begravningsplatser är en del av vår kultur och vårt arv. Det finns guideböcker och ett QR-system som används flitigt av besökare till Norra begravningsplatsen. Jag skrev tidigare om det i min blog. I QR guiden uppmannar man besökaren att besöka ett antal gravar av kända judar. Många kända som är en del av den svenska kulturen. Att det inte finns någon informationstavla på Norra judiska är tråkigt och jobbigt för alla. Att det inte finns vatten att tvätta händerna efter besöket (som min far har lärt mig att göra) är en annan sak. Men att "kulturgravar" ser ut som de gör och ger oss judar som grupp ett dåligt rykte, det tycker jag inte om. Jag har skickat en sammanställning till Judiska församlingen av de gravar som finns upptagna i guideböckerna och i QR-guidning. Samma reaktion från JF som när jag bad de om bidrag till iordningställandet av Förintelsegravar. Noll, både från Chevra och JF. Samtidigt så fylls plötsligt Stora Synagogan till bristningsgränsen på Förintelsedagen dock enbart om Kronprinsessan är där. Nog bör styrelser av nämnda föreningar titta sig i spegeln och sluta använda ursäkter av typ som antisemiter använder - "jag har en vän som är jude". Nu används istället, "jag har/hade en släkting som är Förintelsensöverlevande. Därför ser det ut som det gör på våra begravningsplatserna, år efter år och jag betraktas som det svarta fåret då jag påpekar det. När det gäller gravarna av Förintelseoffer mestadels unga flickor och kvinnor som kom med Vita båtar från Bergen-Belsen så ger de och de övriga 6 000 000, styrkan att fortsätta med mitt arbete. Jag har antagit Simon Wiesenthal ord som motto "Jag har inte glömt Er".

Jag betraktar Nelly Sachs som ett offer för Förintelsen. Hennes sjukdom, mardrömmar om Gestapo följde henne hela hennes liv. Även vid Bergsunds strand. 10 meter från Nellys grav finns grav av Frymeta Einhorn. Hon hittades i Bergen-Belsen i april 1945. Efter sjukhusvistelsen kom hon till Lubeck den 11 juli 1945 och 2 dagar senare till Stockholm. Från Frihamnen så transporterades hon i en ambulans buss till Sigtuna. Där dog hon bara 3 veckor senare. Hon var en av de fyra av Förintelsens offer som begravdes på Norra begravningsplatsen den 8 augusti 1945. Hon blev bara 17 år gammal. Hennes gravsten fanns osynlig under gräsmattan. Det fanns 100-tal sådana. Ett hundratal Förintelsens offer. Som en del folk fortfarande säger inom JF - "det var lättare att klippa gräsmattan på det sättet". De är sura på mig att jag tog de upp gravstenarna ovanför markytan och rengjorde de!
Heckshers stiftelse (och en del privata) bidrog förra året med medel så att platsen där Förintelsens offer ligger begravda har markerats med 6 höga minnesstenar med namn på Förintelseläger. Så tillbaks till Din fråga Eva. Det är JF och Chevra som ansvarar för judiska gravarna på alla fyra begravningsplatserna. Sk pengar som har donerats till skötseln av "Förintelsegravar" har försvunnit i JFs budgetar. Chevra ger inga pengar och har förra året inte godkänt en ansökan för det samtidigt som Chevra Styrelse (alla namn på begäran) blev ertappad att de gjorde en gemensam resa till Strasbourg.
I en resultaträkning som styrelsen presenterade under årsmötet har resan gömts under:
Verksamhetskostnader, inköp för
begravningsverksamheten. 142 424:-

Thursday, December 12, 2019

Miłość w Domu Sierot Janusza KorczakaPodstawą wychowawczej relacji z dzieckiem są dla Korczaka miłość, szacunek i zaufanie.

Zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli mu nie dać pokarmu, jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia – a serce jest głodne i smutne, i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości, pisał Janusz Korczak.W Domu Sierot to nie tylko "dzieci" ale również nastolatki i inna "miłość" jak wynika z zachowanych listów.

Balbina (Blimka) i Felek Grzyb (prawa reka Doktora) to małżenstwo byłych wychowanków, pózniej wychowawców. Rozpadło się dopiero w Getcie. Balbina z dzieckiem została deportowana razem z dziećmi i personelem do Treblinki 5 sierpnia 1942 roku. Do Felka Grzyba który mieszkał w Duzym Getcie przyszła wieczorem grupa byłych wychowanków z moim Ojcem. Grupa która pracowała poza Gettem podczas deportacji Domu Sierot na Umszlag. Felek Grzyb został prawdopodobnie tak jak 6 000 000, zamordowany podczas Zagłady. Kiedy dokładnie to małżenstwo byłych wychowanków rozpadło się nie wiem. Felek mieszkał w Dużym Getcie  i do niego poszedł mój Ojciec z dokumentami i okularami Doktora (dwie walizki). Mieszkanie Felka było gdzies przy Ogrodzie Krasickich, po drugiej stronie muru...

Wednesday, December 11, 2019

The Post Office - Korczak wanted his children to learn how to welcome the Angel of Death in the Warsaw Ghetto.

I do not know how the scene looked like at 16 Sienna street in Warszawa Ghetto. May be like on the picture above?


The children at Korczak´s Orphanage Dom Sierot had a special group that performed plays. The last play that was performed was The Post Office by the Bengali playwright (Nobel prize winner) Rabindranath Tagore. The play was staged in the orphanage by the theater class of 1942 and the last performance took place just days before  the Big deportation taking place in the Warszawa ghetto. On the 15th of July 1942, Korczak sent out invitations for the performance. The Post Office is a play in two acts. Its story is about a young Indian boy called Amal whose role was played by a child called Abrasha and whose performance left everyone impressed.

Amal had a terminal illness. The Post office opened next to his house and Amal waits in his bed for a letter from the king wishing he will fall asleep forever with a smile.
The children in the orphanage identified themselves with Amal and with bated breath they awaited, together with Amal for the king’s letter that would spell redemption.

Amal stands in Madhav's courtyard and talks to passers-by, and asks in particular about the places they go. The construction of a new post office nearby prompts the imaginative Amal to fantasize about receiving a letter from the King or being his postman. The village headman mocks Amal, and pretends the illiterate child has received a letter from the king promising that his royal physician will come to attend him. The physician really does come, with a herald to announce the imminent arrival of the king; Amal, however, dies as Sudha comes to bring him flowers.Korczak wanted his children to learn how to welcome the Angel of Death calmly and this was
his way of conveying this message.

Amal stands in Madhav's courtyard and talks to passers-by, and asks in particular about the places they go. The construction of a new post office nearby prompts the imaginative Amal to fantasize about receiving a letter from the King or being his postman. The village headman mocks Amal, and pretends the illiterate child has received a letter from the king promising that his royal physician will come to attend him. The physician really does come, with a herald to announce the imminent arrival of the king; Amal, however, dies as Sudha comes to bring him flowers.


One of the 17 documents connected to Janusz Korczak/Henryk Goldszmit from Ringelblum Archive is the famous invitation to the "last play in Warszawas Ghetto. At this address, "Kitchen" the secret kibbutz of Chaluc organization was housed. It was run a.o. by Zivia (Cywia) Lubetkin and Yitzhak (Ichak) Cukierman. There was a regular lecture program run at 34 Dzielna street almost every day. Janusz Korczak had a lecture at the kibbutz on January 18, 1942 and Stefa Wilczyńska on January 20, 1942.
This special invitation was written by Stefa Wilczyńska and send by the messenger to three persons at Dzielna. It is not known who was the third person on this invitation - P. (Pani - Mrs) Sara. 34 is number of Dzielna street and 8 is the flat number where Lubetkin and Cukierman lived.

What is written on another side of this famous invitation? (top picture)
There are three names there...P. Cywia... P. Ichak... and P. Sara
P. Cywia = Pani Cywia Lubetkin.
P. Ichak = Pan Icchak Cukierman.
P. Sara = ?

Monday, December 9, 2019

Janusz Korczak and 92 Krochmalna street - Inaccuracies creeping into drawings!Inaccuracies creeping into drawings. Try your best to guess what is wrong.
I found "only" 5 inaccuracies.


Znajdź błąd, błędy!
Trzeba zawsze pamiętać że czas mija jak również zmienia się fasada Domu Sierot na Krochmalnej.
Ja znalazłem tylko 5.

 Precis! Jag skrev igår att det var den 8 december (1941) som man öppnade dödslägret Chelmno och började systematisk mörda judar i lastbilar där bilavgaser leddes till lastutrymmet. Kanske om jag skrev att där fanns katter och små valpar så jag få respons. Burned-out Magirus-Deutz furniture mover van near Chełmno extermination camp. This type of van was used by the Nazis for suffocation, with the exhaust fumes diverted into the sealed rear compartment were the victims were locked in.

Sunday, December 8, 2019

In 2019, Chanukkah begins at sundown on Sunday, December 22nd. We celebrate Chanukkah like at Korczaks Dom Sierot.

The photographs are from the first pages of Korczaks newspaper, the Mały Przegląd (Little Review), that was a weekly attachment to the daily Polish-Jewish newspaper Nasz Przegląd (Our Review). Here about Channukah and Yom Kippur.In 2019, Chanukkah begins at sundown on Sunday, December 22nd.
We celebrate Chanukkah like at Korczaks Dom Sierot by lighting the menorah, each night we light one additional candle.
Jewish holiday observances – including High Holiday services and Chanukah and Purim celebrations – were a natural part of life at Dom Sierot. Korczak offered the children the opportunity to study Hebrew and the siddur and set aside the room at the orphanage specifically for Jewish prayer where, if a child was saying kaddish, Korczak was known to don a yarmulke and recite the prayer along with him.

Friday, December 6, 2019

"Jag kom ensam" ett judisk flyktingbarn i Sverige år 1967Mina föräldrar nämnde sällan Förintelsen, här menar jag Förintelsen i Polen. Förintelsens skugga satt djupt i deras medvetande. De visste att de utgjorde kategorin överlevande som var 0.1% av Warszawas getto befolkning som överlevde.

1945 kunde de inte lämna Polen då min mor blev med barn i maj 1945 då min far återvände från Berlin.

1946 efter pogromen den 4 juli 1946 i Kielce där en antisemitisk polsk folkmassa dödade 42 judar i staden kunde då inte heller resa då min far var i tjänsten delegerad till polsk-tjeckiska gränsen. De lämnade 175 000 judar legalt Polen. Goodwill av den polska regeringen efter Kielcepogromen.

1949 kom jag till världen så att planer att lämna Polen grusades igen.

1956 diskuterades livligt emigrationen hemma hos oss. Jag var 7 och många familjer med små 40-talister emigrerade till Israel. Jag började skolan i Warszawa.

1966 kom diskussioner igen hemma hos mig. Vi försöker få ut barnen, tyckte mina föräldrar. Min äldste bror valdes. Han åkte till Sverige. Allt blev ordnat för honom. Plats att bo, jobb och även en vacker judisk flicka. Han återvände dock till Polen.

1967 efter 6-dagars kriget var det min tur. Tyvärr, de som erbjöd hjälp till min 10 år äldre bror var inte lika behjälpliga. Flickor och rum att hyra var det gott om men det var svårt att få ett arbete. Försökte ta kontakt med Mosaiska (numera Judiska) församlingen. Hos en kvinnlig kurator där sa jag "Jag kom ensam" jag är ett judisk flyktingbarn i Sverige! Vad vill Du ställde en kuratorn en fråga med en sträv röst? Studera och arbeta! svarade jag. Inte alla judar som är födda i Sverige studerar, fick jag svaret. Inte heller någon hjälp att hitta ett arbete. Nu vet jag att denna inställning härstammade från den bruna 40-talet. Jag var den ensamme flyktingen, 17 åringen från Öst men de svenska judar blev störda av det att jag ville utbilda mig.

Nordiska tvätten som låg på Bergsgatan blev min räddning. Där kunde jag arbeta tryggt då den låg mittemot Polisens byggnad. Jag blev så småningom 18. Kunde tvätta, mangla och även stryka skjortor. Efter 2 månaders vistelse skrev jag mig in på universitetet.

Król Dawid Drugi - nienapisana powieść Janusza Korczaka


Dorobek pisarski Korczaka to ponad 20 książek, około 1400 tekstów drukowanych.
W okresie studiów powstała jego pierwsza powieść "Dzieci ulicy", opublikowana w 1901 r.
Na tydzień przed wybuchem wojny pisał Korczak o nowej powieści Król Dawid Drugi.
List do Zrubavela Gilada kończy Korczak pozdrowieniem Szalom.
Thursday, December 5, 2019

Is glorification of "Pani Stefa Wilczynska" an effect of Gender bias?

Top row - in the middle Janusz Korczak and three teachers/bursa student. On the right Korczak´s assistant Stefania Wilczyńska. Lower picture Stefania Wilczyńska signature as house mother.

There are many ways in which worrying about gender bias can affect the truth. I am thinking, among others, about Stefania Wilczyńska. After publishing of the book in 2015, "Pani Stefa",  by Magdalena Kicińska,  there was a rush by media to suddenly glorify Stefa, 70 years after the end of WWII.

Media was writing about Stefa as "the one who came out of the shadows" which is true. I am wondering, however, what is a fair and truthful place in history for Stefa?  Was she in the shadow, or at par with Janusz Korczak where many gender enthusiasts are trying to place her?  It appears that Magdalena Kicińska's book appeared just at the time when the preoccupation with gender bias achieved its nadir and it might have colored the work.

Is remaining in the shadow a fair place for Stefa Wilczynska or should her role be upgraded?

When Korczak became the director of the new orphanage on Krochmalna Street, he appointed Stefa as his assistant and house mother.  At the orphanage, Korczak and Stefa complemented one another. However, from the bursa students testimonies we learn clearly that it was Korczak who provided intellectual, scientific and philosophical fundaments for their work while Stefa acted as faithful executor of his programs and a skillful enabler through fundraising.


It is clear that more research is needed about the role of Pani Stefa so that her rightly deserved place in history be fairly captured and will not be just a result of media rush to rebalance the gender bias.

Is the shadow the right place for Stefa Wilczynska ?


Wednesday, December 4, 2019

Korczak's handmade map of Rózyczka Summer Camp

On the reverse side of the letter, Korczak had drawn with his own hand in blue pencil a map showing how to reach Rozyczka (a dark spot) from the railway station (a square between the railway tracks - in Polish kolej).On March 1, year not shown, somebody called Z. Bokserowicz had written to Korczak asking to qualify a certain unnamed Girl for a Rozyczka summer camp in place of a boy named Rechtman. On the same side, Korczak had indicated his approval.

More importantly, on the reverse side of the letter, Korczak had drawn with his own hand in blue pencil a map showing how to reach Rozyczka (a dark spot) from the railway station (a square between the railway tracks).

Sunday, December 1, 2019

Platsen heter TREBLINKA. - 239 barn från Dom Sierot, Janusz Korczak, min mormor, min morfar, mina kusiner och nästan 1 miljon andra judar ligger begravda här.
I Polen har man utplånat spåren av spåren vid tågstationen Treblinka. Mycket upprörande för att alla tåg från Warszawas Getto, Siedlce och andra platser, även från Grekland stannade där. Tåget delades i tre delar med 20 boskapsvagnar var på tre järnvägsspår och därefter i tur och ordning pushades 20 boskapsvagnar åt gången mot dödslägrets sidospår. Ett sidospår som slutade inne i dödslägret. När det sista, tredje tågsättet pushades in av en liten lokomotiv så var de som kom med det första redan döda. På bilden ser man bl.a. spår 3 som ledde till Treblinka förintelseläger. Där dimman syns så svängde spåret till höger, passerade landsvägen och fortsatte genom skogen mot lägret. Numera, efter flera protester, bl.a. mina har man lagt nya betongklumpar som symboliserar den gamla stationen.
Från stationen Treblinka som hade 5 spår så fördes det ett sätt med 20 vagnar in på dödslägrets området (i det vänstra övre hörnan av bilden). Tomma vagnar ställdes på spåret mot arbetslägret grustaget och Treblinka I. Lokomotiven återvände till Treblinka civilstationen och kom pushande nästa 20 vagnar. Proceduren uppreppades en gån till och hela tomma tågsättet kördes tillbaks till civilstationen Treblinka där en annan lokomotiv tdrog de 60 tomma vagnar mot Warszawa Gdanska - Danzig Bahnhof och Umschlagplatz. På bilden ser man bl.a. spår 1, 2, och 3. Spår 3 svänger till höger, passerar landsvägen och fortsatte genom skogen mot lägret. Odlingsfälten syns runtomkring lägret.


239 barn från Dom Sierot, Janusz Korczak, min mormor, min morfar, mina kusiner och nästan 1 miljon andra judar ligger begravda här.
Platsen heter TREBLINKA.
En av mina vänner, Ewa Bratosiewicz guide i Warszawa deltog nyligen i en utbildning där. Jag kunde inte låta bli att inte dela de hemska sanna bilderna.
När jag besökte Treblinka tillsammans med min syster Anna tyckte jag att "känslan" där var större än i Auschwitz. Detta p.g.a. bilden av Förintelsen var komplett där. En fabrik där man kvävde mitt folk till döds, brände deras kroppar och spred därefter askan.
Mördandets logistik med 20 godsvagnar åt gången som rullade in på dödslägrets område med 2 000 dödsdömda människor åt gången. Dödsdömda för att de var judar.
När de sista av 60 vagnar rullade in på lägrets område var de som kom med de första vagnarna redan döda. Så mördades 975 000 judar. Nästan hälften från Warszawas Getto. Tågen gick non-stop i 3 månader mellan Warszawa och Treblinka.
Det unika med Förintelsen är mördande och logistiken. Mördande av 6 000 000 judar. Mördandet som pågick i raviner och längs kanten av en massgrav.
Myndigheten Levande Historia försöker ändra på historien och på sina hemsidor tala om att Förintelsen började när Hitler kom till makten. Fy! Det unika med Förintelsen är hur en massmord gick till. Planerat och genomfört såsom i Treblinka.
Den 19 oktober 1943 stängdes Treblinka förintelselägret . Dagen därpå fördes de återstående judarna till Sobibór och gasades. De återstående byggnaderna och gaskamrarna förstördes. Med tegelstenarna från gaskamrarna uppfördes en lantgård på platsen. Man plöjde upp marken och planterade träd och lupiner.
Lantgården var en av de få som hade eget järnvägspår.
Platsens sorgliga historia slutar inte år 1943. Dit kom så småningom guldgrävare, likplundrare. Det är en annan historia. Heder åt kursgivarna att man lär ut även den mörka delen av platsen som heter Treblinka.

Monday, November 25, 2019

Janusz Korczak and Anna Lui at 8 Złota Street

The photo above of the building 8 Złota Street is the only one I found. It was taken in October 1940. People look at something that happens at Palladium cinema at opposite side of  the street - roundup?
Between 1932 and 1939, Janusz Korczak  lived in the same flat with his sister Anna Lui. First at 2 Żurawia Street, and then, until the outbreak of the war, at 8 Złota Street.

The photo above of the building 8 Złota Street is the only one I found. It was taken in October 1940. People look at something that happens at Palladium cinema at opposite side of  the street - may be a German roundup?
I am looking for other photographs of this building. After WWII at the site of 8 Złota Street there was cinema called Relax.

Anna Lui stayed in the Warsaw ghetto and visited frequently the Orphanage. According to the account in (Życie Warszawy 1992, No. 186) given by my father Michał Wróblewski, a teacher at Korczak’s orphanage, she was transported from Umschlagplatz in Warsaw to the extermination camp in Treblinka in 1942, during Gross Action.
The huge square, the crowd and the SS-officer with a whip. He, like the evil archangel, decided who went to the carriage to die, and who looked fit enough to work. Then, I saw Korczak’s sister on the side of death”. 

My father succeeded to escape from the Umschlagplatz on this particular day.

Wednesday, November 20, 2019

Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone! - Korczaks Rozyczka summer camp revisited

Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, everyone
The tulips and the sunflowers on the photo above probably remember the happy days and happy children at Rózyczka prior to WWII.
The last picture of Janusz Korczaks summer camp Rozyczka, probably taken during 1960 and published in Stolica magasin 1961. The tulips and sunflowers on the photo above probably remember the happy days and happy children at Rózyczka prior to WWII.


Where have all the flowers gone?
Long time passing
Where have all the flowers gone?
Long time ago


When revisiting the site of Janusz Korczaks summer camp Rozyczka last week, I was thinking , singing inside my head "Where have all the flowers gone?", song by Pete Seeger.Pete Seeger wrote the first three verses. 

The last two verses
Where have all the graveyards gone, long time passing?
Where have all the graveyards gone, long time ago?
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

were added in 1960 by Joe Hickerson, who made it a “circular” song, returning in the end to the flowers that were gone.

"Where have all the flowers gone?", song by Pete Seeger.
Where have all the flowers gone?
Girls have picked them every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?
Where have all the young girls gone?
Long time passing
Where have all the young girls gone?
Long time ago
Where have all the young girls gone?
Taken husbands every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?
Where have all the young men gone?
Long time passing
Where have all the young men gone?
Long time ago
Where have all the young men gone?
Gone for soldiers every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?
Where have all the soldiers gone?
Long time passing
Where have all the soldiers gone?
Long time ago
Where…

Monday, November 18, 2019

Friday, November 15, 2019

Unknown documents concerning Korczaks Orphanage found while in Warszawa


Pocket money to Bursa student? Was 75 zloty enough to survive in Warszawa?

Sunday, November 10, 2019

Economic conditions as the source of Korczak's pedagogy?


The question mark at the end of the title, "Economic conditions as the source of Korczak's pedagogy?", reflects my deliberations on the matter. Undoubtedly the severe economic situation in Poland at the time must have had bearings not only on the management of the orphanage, Dom Sierot but also on the design and construction of both, Dom Sierot and later, Nasz Dom in Bielany district of Warsaw.

Of course it was all a balancing act. Large sleeping halls were far from optimal for the children but Korczak understood it well and compensated by inventing many solutions that protected privacy of his young charges and gave them some individual attention. Such best example is provided by creation of "personal drawers" in the recreation hall where each child could keep his or her individual treasures. Clothing of the orphans is another example: varied outfits rather than uniforms served to help the children to mix rather than stand out on the street or in the school.

Significantly, hiring of personnel and teachers was particularly economical; a minimum of salaried workers and compensation of others in the form of "room and board" ('bursa") rather than money.

Finally, Korczak seemed to care about assuring economy and stability of food supply. The Summer camp, "Rożyczka" ("Little Rose") not only provided a welcome country experience for the city kids but supplied the orphanage with healthy home grown food. Vegetables from "Rożyczka" were transported and stored in the attic of Dom Sierot on 92 Krochmalna.

Significantly, hiring of personnel and teachers was particularly economical; a minimum of salaried workers and compensation of others in the form of "room and board" ('bursa") rather than money.  Here in the book Jak kochac dzieci, Korczak writes about the very first year at 92 Krochmalna. Running the entire orphanage just with 4 paid persons.

Till vilken historisk tidsperiod hänför man begreppet Förintelsen? När startade Förintelsen ? Var det 1933 - 1938 - 1939 - 1941 eller 1942 ?

Kristallnattens årsdag. Förintelsens offer begravda i Stockholm hedrades igår vid Holocaustmonumentet. Förintelsens offer, mestadels kvinnor kom med Vita båtar år 1945 från koncentrationslägret Bergen-Belsen och dog strax efter på svensk mark.

Förintelsen är ett (fel) konstruerat paraplybegrepp vars oklarhet försvårar förståelsen för det som hände. På samma sätt så sätter olika forskare och dessvärre, även svenska myndigheter, olika tidpunkter för starten av Förintelsen.

  • En del anser att Förintelsen startade den 30 januari 1933 när Adolf Hitler kom till makten.
  • En del anser att det var Kristallnatten mellan 9 november och 10 november 1938 då Förintelsen inleddes. 
  • En del anser att det var Förintelsen inleddes den 1 september 1939 då andra världskriget startade.
  • En del kopplar det till Operationen Barbarossa då Tyskland invaderade Sovjetunionen som påbörjades den 22 juni 1941. 
  • En del anser starten vara den 20 januari 1942, då det samlades 15 tyska ämbetsmän i en luxuös villa vid Wannsee i utkanten av Berlin för att samordna vad som kallades den ”slutgiltiga lösningen på judefrågan”.
Om man tänker själv, vad termen Förintelsen innebär så kommer man fram att det var med Operationen Barbarossa följd 6 månader senare av Wannseemötet som var starten till Förintelsen, till ett massmord på judar.

Operationen Barbarossa innebar starten av massmorden av de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, då en och en halv miljon judar som arkebuserades och begravdes i massgravar. En aktion där aktionen vid Babij Jar ravinen ingick.


Wannseemötet var starten till det industriella mördandet i dödsfabriker  som fick namn förintelseläger, platsen där de flesta av Förintelseoffren miste sitt liv.

Saturday, November 9, 2019

Warunki ekonomiczne podstawą pedagogiki Janusza Korczaka?Korczak wprowadził wiele prywatnych, osobistych elementów w Domu Sierot a następnie w Naszym Domu na Bielanach. Najlepszym przykładem są szufladki w sali rekreacyjnej (tu widoczne na drugim planie) gdzie każde dziecko miało swoje skarby.
Wszystko było kompromisem. Duże sale sypialne nie były oczywiście optymalne dla dzieci.
Nie wiem czy ten tytuł, "Warunki ekonomiczne podstawą pedagogiki Janusza Korczaka?", w pełni odpowiada moim przemyśleniom. Wiem jednak, że warunki ekonomiczne w Polsce były częściowo podstawą systemu prowadzenia Domu Sierot. Nie tylko systemu prowadzenia, ale również projektowania i budowy Dom Sierot i Naszego Domu.

Wszystko było kompromisem. Duże sale sypialne nie były oczywiście optymalne dla dzieci. Dobrze o tym wiedział Korczak który wprowadzał wiele prywatnych, osobistych elementów w Domu Sierot a następnie w Naszym Domu na Bielanach. Najlepszym przykładem są szufladki w sali rekreacyjnej gdzie każde dziecko miało swoje skarby. Innym przykładem była odzież. Różnolite ubrania tak, że na ulicy czy w szkole dzieci z Domu Sierot nie rozróżniały się swoim ubiorem od innych dzieci.

Również system angażowania personelu i wychowawców był podyktowany ekonomią: minimum płatnych pracowników i system bursy.

System angażowania personelu i wychowawców był również podyktowany ekonomią: minimum płatnych pracowników i system bursy. Na zdjęciu bursista Józek Arnon i dzieci przed Domem Sierot na Krochmalnej.
Organizacyjny rok. Strona z Jak Kochac dzieci. "Jedna gospodyni, jedna wychowawczyni, stróż i kucharka"  potwierdza system angażowania personelu i wychowawców. System podyktowany ekonomią: minimum płatnych pracowników i system bursy.