Saturday, July 27, 2019

Judiska flyktingar - 1945-års överlevande" begravda i Norrköping

Kung Gustav III utfärdade år 1781 ett judereglemente vilket utan "lättnader" medförde en rad begränsningar i bl.a. judarnas rätt att välja vistelseort. Judar till en början fick enbart bo i Stockholm, Göteborg och Norrköping. I judereglementet föreskrevs också att det i de tre städerna skulle finnas judiska begravningsplatser som det ålåg ”Judesällskapet at sielfwe inhägna”.
Kring 1780–90-tal tillkom en judisk begravningsplats i Norrköping.


När Norrköping industrialiseras sker det genom en inflyttning av unga judiska män, framför allt från norra Tyskland. De etablerar sig som klädesfabrikörer och kvarnägare, de var bildade och levde väl.
När Holmen bildas 1854 sker det med kapital från judiska grosshandlare i Göteborg.
Trots att Norrköping var en av tre städer där judar tilläts bosätta sig från och med 1782 blev den judiska befolkningen i Norrköping aldrig särskilt stor. Som mest räknade den 99 medlemmar. Redan när synagogan byggdes 1858 tog man till i överkant.


 Matteus kyrkogården

SCHECHTER Ibolyja f. 20 juni 1927 d. 5 augusti 1945
ECKER Olga f. 15 januari 1924 d. 18 juli 1945
KLEIN Elisabeth f. 3 mars 1913, d. 17 augusti 1945
KLEIN Ethel f. 8 oktober 1919, d. 15 augusti 1945
Norrköping 1945 Överlevande Vita båtar

Wednesday, July 24, 2019

Hela 400 000 - 400 000 - 400 000 - 400 000 - 400 000 tittade på min blog


Jag startade min blog den 17 november 2006.

Idag blev det 400 004 sidvyer. Ganska bra för en nybörjare, tycker jag. 100 000 av 400 000 sidvyer, inlägg har förmedlats genom Face book. Resten bl.a. genom Google.

Jag startade min blog den 17 november 2006. Livet kändes mycket konstigt utan hund. Särskilt att inte kunna gå ut ett antal gånger per dag. Varför skulle man gå ut utan en hund?!

Därför kändes det naturligt att min blog skulle heta som hunden, vännen Jim-bao. Jim-bao betyder på kinesiska Guld-skatt.


Idag blev det 400 004 sidvyer. Ganska bra för en nybörjare, tycker jag. 100 000 av 400 000 sidvyer, inlägg har förmedlats genom Face book. Resten bl.a. genom Google.


4 av de 5 mest populära inläggen handlar om Janusz Korczak. Den femte handlar om den största judiska emigrationen från Polen efter andra världskriget.


Det är Polen före Sverige som är "mottagarlandet" för mina inlägg.


Det är Polen, strax före Sverige som är "huvudmottagarlandet" för mina inlägg.

De fem mest populära inlärr, mellan 2 000 - 4 000 sidvyer.

Sunday, July 21, 2019

Vita båtar och Zenia Marcinkowska-LarssonZenia Larsons bok och dedication till mina föräldrar Zofia och Michal Wroblewski
Lisa Welander - läkare med sina patienter. Lisa blev så småningom professor i neurologi.

Patienter "under däck" såg ofta annorlunda ut.

Zenia Marcinkowska kom till Sverige med Vita båten Kronprincessan Ingrid som kom från Lubeck och la till dagen efter i Trelleborg.

Zenia Larsson kom rätt så ofta till mina föräldrars lägenhet vid Birkagatan 3 i Vasastan.
Hon såg ut som en dagisfröken och samtalen med mina föräldrar handlade ofta om Korczak och Polen.

Zenia Marcinkowska kom till Sverige med Vita båten Kronprincessan Ingrid som kom från Lubeck och la till dagen efter i Trelleborg.

I en av sina böcker har hon skrivit att med sig så hade hon ett vittnesbörd som ett enda bagage. Hon hade dock mycket svårt att packa upp det när hon kom till Sverige 23 år gammal. Hon tänkte på det och sin skrivkramp dagligen.

Var det kanske den figurinen som Zenia Marcinkowska satt med när Eric Grate uppmannade henna att skriva?

Redan under studietiden på Konstakademien (1947) fick hon en direkt uppmaning att berätta om sina erfarenheter. Hon höll på med en kuvad liten kvinnogestalt i lera då hennes lärare Eric Grate stannade upp vid den gav han inte som vanligt estetiska kommentarer utan sa bara: ”Det där borde du skiva om...”. Sin plikt att berätta tänkte på hon ofta men först 10 år efter befrielsen från koncentrationslägret Bergen-Belsen började hon skriva. Zenia Larsson debuterade som författare 1960 med den självbiografiska romanen Skuggorna vid träbron, som utspelar sig i ghettot i Lódz. Boken blev första delen i en trilogi om flickan Paula Levin och hennes närmast ofattbart hemska upplevelser. De två följande delarna, Lång är gryningen, 1961, och Livet till mötes, 1962, handlar om befrielsen från Bergen-Belsen respektive ankomsten till Sverige och anpassningssvårigheterna under den första tiden. Dessa böcker är centrala i det som kom att bli ett omfattande och betydande författarskap. Alla fiäsar finner det anmärkningsvärt att hon dessa böcker, i stort sett förbigår själva livet i koncentrationslägret, Det handlar om en nio månaders period mellan Gettot i Lodz och Befrielsen i april 1945 som var omöjliga för henne att berätta om.