Wednesday, September 2, 2009

Varför och vad söker man. Korczak? Min far? Mina rötter?


Varför och vad söker jag? Korczak? Min far? Min mor? Mina rötter? Mina obesvarade frågor som jag har aldrig ställt?

Jag har försökt att få en mera fullständig beskrivning av Korczaks deportation från barnhemmet, som låg i kvarteret Sliska(gatan) 9 och Sienna(gatan) 16, till Treblinka. Jag kände att det var viktigt att få den beskriven och dokumenterad. Min far (Misza) hade, tack vare arbetet utanför gettot som Korczak ordnat för honom, lämnat barnhemmet tidigt den 5 augusti 1942 denna ödesdag. På det sättet undkom han deportationen. Arbetet utan-för gettots murar har troligen räddat hans liv. Han fick dock deportationen väl beskriven av ett ögonvittne.

Jag har på Warszawas gamla karta och genom skildringar följt pappas väg den 5 augusti 1942 från barnhemmet genom en av posteringarna i gettomuren, genom en av broar över Wisla floden till hans arbetsplats denna dag, ett bygge på 3 Novembergatan i stadsdelen Prag.

Jag går igenom gamla fotografier från gettot och tycks mig känna igen min fars gestalt stående med en riksha 50 meter ifrån barnhemmet på Siennagatan där han (?) tittar på folk som sätter sig i en hästdragen spårvagn så kallad konhellerka.

En annan spårvagn längre upp på gatan står precis framför barnhemmets sista locum Sienna 16.

På de två nedersta bilderna ser man att Sienna 16 var ett ensamt hus i hela det området innan det jämnades med marken för att ge plats åt det av Molotov (år 1951) föreslagna gåvan från Sovjet till Warszawa - Kulturpalatset.
Bland de hus som finns kvar i området finns bl.a. det höga huset (vid Zielnagatan)som syns på högra sidan bakom "Korczakhuset". Huset var byggd 1908 för en svensk telefirma och var de det ryska imperiets högsta byggnad. På sista bilden samma byggnad sett från det motsatta hållet dvs från Królewska(gatan). Huset tillhörde svenska firman Cedrgren som därefter smälte samman och bildade Ericsson. I Polen övergick firman därefter till PTAS vars järnringar finns kavr på flera gator i Warszawa.
Palatsbygget startade 1952 och pågick till 1955. I samband med Stalins död bestämde den polska regeringen att ge palatset Stalins namn..... (Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina).

Tuesday, September 1, 2009

September 1st
Warszawa efter bombningen 1939. Bilden tagen troligen under vintern 1941. De flesta hus är sönderbombade och saknar tak. Ingen av husen längs Królewska (gatans) sydsida, således längs den prickade linjen, finns kvar!

H Hus utan hörnor - dvs där jag bodde 1949-1967
R Rotonda Nedenför den fanns byggnaden där jag gick till Lyceum LO XXVII(1962-1967)
B Bristol Hotel
E Europeiski Hotel återuppbyggdes delvis under kriget och användes av tyskarna.
K Koronberg Palatset
J byggnaden där det fanns tillfälligt judiska teatern, numera finns på platsen Hotel Victoria
Z Zacheta huset (Konstutställning)

Den första skolan jag gick till var nr 38 på Mazowieckagatan den bar Marie Curie Sklodowskas namn. Tyska generaler (september-oktober 1939) står på sydsidan av Królewska (gatan, se bokstaven J på den tyska flygfotot. I bakgrunden syns Hus utan hörnor.

1 september


Imorgon är den 1 september.

Ett datum som förknippas hos mig med skolstarten (i Polen) samt med det tyska anfallet mot Polen år 1939.

Jag minns den första skoldagen eller rättar sagt vägen hemifrån till skolan.

Jag minns att man passerade Judiska teatern där det fanns långa blomlådor med blåa och blåvita violer. Därefter rundade man den stora ruinen där egentligen bara fasaden fanns kvar efter tyskarnas härjningar. Fasaden från ulica Mazowiecka (Mazowieckagatan) var mycket mera imponerande än den från Królewska (gatan). Konstigt nog har vi aldrig försökt att ta oss in bakom murarna på Kronenbergspalatset.

Min mor berättade att här framför Zacheta huset (Konstutställning) en attentatsman mördade år 1922 den polska presidenten Gabriel Narutowicz. Jag fick för mig att man har skjutit mot presidenten från ett av fönstren som låg i suterrängplanet och som var nu inmurade. I verkligheten Narutowicz har skjutits med en revolver på andra sida av gatan.

Med tanke på den fösta skoldagen har min mamma fått ihop en vers om just den dagen som vi sjöng på väg till skolan:

To ulica Mazowiecka
Tu jest szkola mego dziecka
Tu jest szkola mego syna
Co nauke rozpoczyna.


Under utbbildningens gång, varje gång jag bytte skola så tillkom det några verser till sången.