Thursday, September 5, 2019

Myllrande persongalleri vid OS-1936 - Vem glömde svenska kungahusets närvaro vid nazisternas stora fest?

Olover Hilmes heter Oliver Hilmes

I SvD idag så skriver Anders Q Björkman om den nyss översatta boken Berlin 1936, 16 dagar i augusti. 1/3 del av sidan upptas av en bild av Sven Hedin och Hitler. Boken är enl. Björkman en beskrivning, en "myllrande persongalleri. Sven Hedin beskrivs av bokförfattaren Oliver Hilmes som en nyttig jubelidiot.

Det speciella är att det saknas information om det svenska kungahuset och information om deras deltagande och nazisympatier. Har Oliver Hilmes glömt de eller har Anders Q Björkman fått en grå lapp vid skrivandes ögonblick?

Anders Q Björkman skriver att Oliver Hilmes krymper sin mikrohistoria och porträtterar enbart 16 dagar under de Olympiska spelen. Anders Q Björkman tycks ha krympt ännu mer Oliver Hilmes mikrohistoria när han inte nämner det svenska kungahusets hjärtliga deltagande.

Det speciella är att det saknas information om det svenska kungahuset och information om deras deltagande och nazisympatier.


Det jag inte visste som framkom av artikeln var att Der Stürmer som var en antisemitisk och nazistisk veckotidning har plockats bort från gatorna under OS-1936.

1936

Tyska pojkar läser löpsedlar av Der Stürmer och Die Woche under Andra världskriget.
Der Stürmer utgavs i Tyskland från 1923 och fram till 1 februari 1945. Tidningen utgavs av Julius Streicher, en av Nazitysklands mest kända nazistledare och vän till Adolf Hitler.

Wednesday, September 4, 2019

Gravar - De självklara Monumenten över Förintelsens offer i Sverige

Förintelsens självklara monument - Grav nr. K 3308 (framför nummerskylten) vid Norra Judiska begravningsplatsen. Den tillhör Vera Kremer som var den första av Förintelsens offer som begravdes i Stockholm. Under pinnen med numret finns en gravhäll som har glömts i 74 år och gräset har vuxit över den. Vera Kremer kom med den Vita båten S/S Kastelholm till Stockholms Frihamn i början av juli.

Förintelsens självklara monument - Norrköping. Vid den Judiska begravningsplatsen finns ett otal Förintelsens offer som begravdes där efter att ha varit patienter vid två av beredskapssjukhusen i staden. Vid varje gravhäll finns små buxbom plantor. Två rader av likadana gravhällar finns fullt synliga över marken på var sin sida av begravningsplatsen. Det är Svenska Kyrkan som sköter gravarna.

Bland de hundratals gravar som tillhör Förintelsens offer som kom till Sverige med Vita båtar fanns av okänd anledning 6 stycken tomma gravplatser.  Roman Wasserman Wroblewski och Justyna Bamba designade ett slags samlingsmonument, 6 stycken granitstenar med namn på de 6 förintelseläger.

Monumenten över Förintelsens offer har rests i Sverige sedan 1949. Minnet av Förintelsen har burits av många överlevande i Sverige innan de började berätta och skriva om det. 


Förintelsens självklara monument, gravar av före detta koncentrationslägerfångar som har kommit till Sverige vid eller direkt efter krigslutet (maj-juli 1945) har inte uppmärksammat alls i Sverige förrän på 1990-talet då boken 6 tusen av 6 miljoner - ett requiem kom ut. Där bad jag Hanna Bankir att kommentera en lista över judar, Förintelsens offer begravda vid Lärbro kyrkogård*.

Förintelsens självklara monument, gravar av före detta koncentrationslägerfångar som har kommit till Sverige vid eller direkt efter krigslutet (maj-juli 1945) har inte uppmärksammat alls i Sverige förrän på 1990-talet då boken 6 tusen av 6 miljoner - ett requiem kom ut. Där bad jag Hanna Bankir att kommentera en lista över judar, Förintelsens offer begravda vid Lärbro kyrkogård.

De gravarna, bekostade av Svenska Staten blev ett slags första monument då de samtidigt dokumenterade så tydligt Förintelsen. Gravarna och deras utbredning är knappast kända. Detta trots att den typen av gravar finns på ett tiotal platser i Sverige. Deras existens uppmärksammas vare sig av massmedia, forskare eller de judiska församlingarna eller Myndigheten Levande Historia. 


I Stockholm har Förintelsens offers gravhällar funnits tills nyligen under markytan, se den översta bilden. Här gräver man fram gravhällen tillhörande Vera Kremer som kom i juli 1945 med Vita båtarna från Tyskland. Stenkonstnären Justyna Bamba har rengjort gravstenen och tagit fram skriften. Rent ideelt arbete. Judiska Församlingen i Stockholm har vid ett styrelsemöte bestämt att bojkotta hennes företag Ateljé Bamba för att hennes vän Daniel Kraus och hennes dåvarande pojkvän Roman Wasserman Wroblewski har uttalat sig om att vare sig Judiska Församlingen med ordförande juristen Aron Szugalski Verständig eller Chevra Kaddisha med ordföranden Hans Fink inte ser till att det finns rinnande vatten vid de judiska begravningsplatserna året om. Judisk tradition säger att man skall tvätta händerna när man lämnar begravningsplatsen. Naturligtvis skall de två institutioner även utföra skötseln av gravarna.  Även gravarna av Förintelsens offer!
Ekonomisk bojkott av judar och judiska företag är kända från Tyskland under 30-talet.  Men i Sverige och av religiösa (sägs det) judar? Gratulerar (sarkasm) Aron Szugalski Verständig,  Hans Fink samt Isak Reichel till Judiska Församlingens styrelsebeslut att bojkotta Ateljé Bamba.  Två män från Chevra Kadisha, bl.a. revisor Eva Stein sitter även i Judiska Församlingens styrelse. Vera Krémers dotter, Julia överlevde Förintelsen och lever i Budapest. Hon blev glad över att hennes mammas gravhäll kom upp till ytan rengjordes. och återställdes av konstnären Justyna Bamba och Roman Wasserman Wroblewski som representerar Föreningen Förintelsens Minne och företaget STHLMgravvård@gmail.com.


I Stockholm har Förintelsens offers gravhällar funnits till nyligen under markytan, se den översta bilden

De flesta Förintelsens offer begravda under åren 1945-1946 kom ensamma från koncentrationslägren. De var oftast de enda överlevande. Ibland har två eller tre syskon räddats eller kusiner. Deras närmaste har mördats under Förintelsen och ofta var flickorna/kvinnorna vittnen till att deras föräldrar och yngre syskon fördes efter selektionen mot gaskamrarna. En del överlevande har vid livets slutskede efter att ha levt och arbetat i Sverige fram till pensionen har testamenterat medel till gravskötsel av sina medsystrar som dog i Sverige vid ankomsten 1945. Kanske delade de en brits i Auschwitz, kanske hjälpte de varandra under dödsmarschen från Auschwitz västerut. Kanske delade de på bröd och vatten i Bergen-Belsen eller träffade varandra då de har burits ombord på de Vita båtarna.


* ISBN 9163036126
6 tusen av 6 miljoner : ett requiem
Författare Wroblewski, Romuald - Föreningen Förintelsens Minne
Förlag Stockholm : Föreningen Förintelsens Minne
Utgivningsår 1995
Språk Svenska