Saturday, December 31, 2016

Janusz Korczak - Szkoła Specjalna - Otwarte okno

Janusz Korczak i Maryna Falska pisali często w Szkole Specjalnej. M.in. o doświadczeniach pedagogicznych z Domu Sierot i Naszego Domu.


W dniu 19 lipca 1924 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych została zatwierdzona uchwała Wydziału Wykonawczego, powołująca do życia Sekcję Szkolnictwa Specjalnego, której organem miała zostać „Szkoła Specjalna”. Periodykowi postawiono następujące cele: teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, doskonalenie metod nauczania i wychowania „anormalnych”, popularyzacja potrzeby opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, opieka nad materialnymi i prawno-służbowymi potrzebami nauczycieli szkół specjalnych.

Szkoła Specjalna - pismo stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi jako kwartalnik od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Obecnie czasopismo wydawane jest jako dwumiesięcznik przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Janusz Korczak i Maryna Falska pisali często w Szkole Specjalnej. M.in. o doświadczeniach pedagogicznych z Domu Sierot i Naszego Domu.


Kwartalnik Szkoła specjalna był opatrzony spisem treści i miał paginację ciągłą w ramach roczników. W kwartalniku materiały zamieszczano w następujących stałych działach i rubrykach: „Z pracy nauczycielskiej”, „Sprawozdania” (tu można było znaleźć relacje ze zwiedzania zakładów specjalnych, z kongresów i zjazdów, sprawozdania z prac polskich i zagranicznych uczonych z zakresu psychopatologii, pedagogiki leczniczej i opieki społecznej oraz informacje o krajowych i zagranicznych czasopismach pedagogiki specjalnej), „Oceny” (recenzje książek z dziedziny pedagogiki, psychologii i medycyny), „Kronika krajowa i zagraniczna” (ważny materiał informacyjny o aktualnych wówczas zagadnieniach z dziedziny nauki i techniki). Na końcu znajdowały się streszczenia niektórych artykułów w języku francuskim.Kwartalnik Szkoła specjalna był opatrzony spisem treści i miał paginację ciągłą w ramach roczników. W kwartalniku materiały zamieszczano w następujących stałych działach i rubrykach: Z pracy nauczycielskiej, Sprawozdania (tu można było znaleźć relacje ze zwiedzania zakładów specjalnych, z kongresów i zjazdów, sprawozdania z prac polskich i zagranicznych uczonych z zakresu psychopatologii, pedagogiki leczniczej i opieki społecznej oraz informacje o krajowych i zagranicznych czasopismach pedagogiki specjalnej), Oceny (recenzje książek z dziedziny pedagogiki, psychologii i medycyny), Kronika krajowa i zagraniczna. Na końcu znajdowały się streszczenia niektórych artykułów w języku francuskim.

Friday, December 30, 2016

Hitlerjugend vid Stadshuset i Wrocław 1945

Igar sprang jag runt Stadshuset i Wrocław for att lokalisera platsen for det nazistiska reklambladet fran 1945.
I maj 1945 har Berlin redan fallit medan Festung Breslau ville ej kapitulera. Den 6 maj kapitulerade till sist garnisonen i Breslau (nuvarande Wrocław). Staden var omringad sedan mitten av mars 1945.
Tyvarr, inget stammer utom Stadshusets torn.
Sunday, December 25, 2016

Korczaks Różyczka in September 1939 and 1944Różyczka summer camp surroundings in mid September 1939. Picture taken by German soldiers from the church tower.The same area photographed on September 10th 1944. Różyczka summer camp is on the front, left and the ruined church on the right. My father was among these soldiers. The new frontline was established at Klasztorna street. The yellow square on the map marks the area of the Różyczka summer camp.

Klasztorna (Convent street) - here running vertically and the Convent building is 280 meters (approx. 300 yards) south from Klasztorna (street. The Convent building at top right and its towers are seen as long shadows. Rózyczka summer camp houses. are within marked area.

Today this area is fully occupied by houses build in 60-ties and only the names of streets like Old Doctor Str. and King Matt I, are witnessing about former summer camp.