Saturday, July 27, 2013

Warszawa miastem dwóch powstań?Raz, raz w życiu, w kwietniu 2013 roku, 2 tysiące warszawiaków nosiło w klapach żółte żonkile na cześć bohaterów powstania w Gettcie Warszawskim. 

W sierpniu Polacy przypinają sobie kotwice Polski Walczącej. 

Czy zatem można stwierdzić, że Warszawa jest miastem dwóch powstań? Czy można to określić jako pierwsze i drugie powstanie? Takie stwierdzenie daje uczucie wspólnoty i charakteru tych powstan. 

Dlatego  opowiadając na pytanie: 

Czy Warszawa jest miastem dwóch powstań?

uważam że


NIE!Trzeba miec niezłe przebicie żeby wpaść a potem propagować taki pomysł. Z takim przebiciem można napewno wprowadzic ruch dwukierunkowy na dawnej żydowskiej ulicy Wąski Dunaj na Starówce warszawskiej!

Powstanie w Warszawskim Getcie 19 kwietnia 1943 roku to pierwsze powstanie przeciwko nazistom w okupowanej Europie. 

Powstanie symbolizuje zarówno żydowska odwagę jak i żydowskie cierpienie i Zagładę

Dla Polski, rocznica jest również wydarzeniem używanym w popularyzowaniu informacji o żydowskim dziedzictwie w Polsce i do walki z panującym i kwitnącym antysemityzmem.

Wszelkie symboliczne łączenie tych dwóch zrywów, żydowskiego - obronnego, i polskiego, nominalnie niepodległościowego, jest logicznie chybione!Friday, July 26, 2013

Äkta stormhatt - Aconitum napellus

Äkta stormhatt (Aconitum napellus) köptes såsom Riddarsporre. Vid dagens dissektion visade det sig att det var ingen riddarsporre.


Äkta stormhatt. En humla sitter djupt inne i blomman. För att komma så djupt in, detta för att nå nektar från florala nektarier.

Stormhatt utan övre hylleblad.

Stormhatt. Florala nektarier förekommer ofta mellan ståndare och pistiller, eller vid basen av så kallade nektarblad. Nektarierna är så placerade att de pollinerande djuren skall komma i kontakt med växtens ståndare och pistiller.
Nektar, "honungsvatten", "honungssaft", är en sockerhaltig vätska som finns hos de flesta växter, och den finns då vanligen i blommorna. Nektarn består av olika arter av socker, främst rör-, frukt- och druvsocker. Nektarns mer eller mindre söta smak beror på dess halt av de olika sockerarterna. Ju sötare nektarn är desto mer rörsocker finns det i den. Sockerkoncentrationen är i normala fall cirka 25%.

Äkta stormhatt är, som sina släktingar i Aconitum, mycket giftig, särskilt dess rot innehåller stora mängder av alkaloidenakonitin som är ett förlamande nervgiftStormhatt har använts som medicinalväxt, främst i salvor på ytliga skador men även invärtes, på grund av akonitinets bedövande och därmed smärtstillande verkan, men på grund av dess starka giftighet har all sådan användning upphört. Giftet har även använts för avrättning och mord, bland annat skall stormhatt ha ingått i det gift Medea gav till Theseus
Det finns inget känt botemedel mot stormhattsförgiftning, enda möjligheten är att hålla hjärta och lungor igång på konstgjord väg tills giftet försvunnit ur kroppen. I Alistair MacLeans thriller Björnön används stormhattsrot blandad med pepparrot vid ett giftmord.


Nordisk Stormhatt, Aconitum septentrionale,  Fam. Ranunculaceae. 

Flerårig upp till 1,5 m hög ört med en knölliknande förtjockad rot, från vilken utgår kraftiga, vanligen ogrenade stjälkar. Bladen sitter strödda utöver hela 
stjälken, skaftade. Bladskivor djupt, 5-7- delat handflikiga, huvudflikar smalflikiga med en ofta skaftad mittflik. Stormhattarnas blommor har så komplicerade byggnad att 
endast humlor kan pollinera dem. 

Blommorna sitter i en lång klase med en oren blåviolett färg. Det övre blombladet utbildat som en hjälm. Stormhatten blommar under hög och sensommaren och smakar intensivt bittert. Frukten består av 3-5 flerfröiga baljkapslar. Den odlas i många trädgårdar som prydnadsväxt, även som hybrider som liknar stormhatt. Stormhatt förkommer förvildad på fuktiga skogs och ängsmarker, fjällbjörkskogar, granskogar, bäckkanter, rasbranter och vid gamla gårdsruiner. I mellersta Norrland och södra fjälltrakterna kan storhatten vara mycketbesvärande i betesmarker där den kan bilda täta bestånd som konkurrerar ut andra växter. 
Den nordiska stormhatten innehåller lappoconitin som huvudalkaloid. Toxiciteten kvarstår efter torkning. Den är som giftigast på hösten.

Thursday, July 25, 2013

Daglilja Hemerocallis


Det fina med dagliljor är den långa blomningstiden vilket kanske låter lite paradoxalt. 

Varje blomma håller ju bara cirka en dag, därav namnet, daglilja.Dagliljans blommor lever under en mycket kort tid, oftast under ett dygn.


Tidig morgon
Mitt på dagen
Tidig morgon nästa dagTidig morgon efter ännu en dag
Tidig morgon efter ännu en dag

Några månader senare - Frön i en frökapsel.
Ytterligare några månader senare -Jul - sista frö i en frökapsel.

Tuesday, July 23, 2013

Förintelsen - Utöya - finlandssvenska och jiddisch - Oj Gewalt! געוואלד

Förintelsen. På årsdagen av starten av den industriella massutrotningsfasen - 22 juli 1942, som handlar om den Stora aktionen i Warszawas Getto kopplar en del denna tragedi som tog 300 000 männskornas liv under drygt 12 veckor till årsdagen av Utöya. Obegripligt!

På samma sätt och lika obegripligt är kopplingen som man gör mellan minskade användningen av finlandssvenskan och jiddisch.

HBL den 17 juli 2013

Oj Gewalt! 


געוואלד

Båthus Stansvik