Friday, November 30, 2012

Jak wyglądał pokój izolatka Janusza Korczaka na ul. Sienna 16

ARCHIWUM  PAŃSTWOWE
m. st.  WARSZAWY
ul. KRZYWE KOŁO 7, 00-270  WARSZAWA
(  22 831-37-31,   22 635-92-68
fax.  22 831-00-46
Pan
Roman Romuald WróblewskiWasze pismo z dnia:
Znak:
Nasz znak:
Data:

I 843-293/12
2012-

Sprawa: dot. rysunków architektonicznych budynku położonego przy ul. Siennej 16 w Warszawie – Gmach Pracowników Handlowych i Przemysłowych

                     
                      W odpowiedzi na Pana pismo z 1 sierpnia 2012 roku, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy informuje, że w zasobie Archiwum nie odnaleziono wskazanej w piśmie dokumentacji. Sprawdzono inwentarze i spisy zdawczo-odbiorcze następujących zespołów archiwalnych:
-     72/1 Komisariat Rządu na m. st. Warszawę
-     72/3 Akta Miasta Warszawy
-     72/25 Biuro Odbudowy Stolicy
-     72/26 Warszawska Dyrekcja Odbudowy
-     72/27 Wydział Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy i Urzędu Konserwatorskiego na m. st. Warszawę
-     72/36 Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy
-     72/110 Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
-     72/1006 Miejskie Biuro Projektów w Warszawie
-     72/1311 Kolekcja Planów Architektonicznych
-     72/1559 Archiwum Józefa Sigalina
-     72/2056 Zbiór Projektów Architektonicznych Obiektów Warszawskich
i nie odnaleziono w nich dokumentacji wspomnianej w Pana piśmie.
  
                                                                                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                         KIEROWNIK ODDZIAŁU I
                                                                                                                                                                     mgr Danuta Bondaryk

Monday, November 26, 2012

Komplement Korczaka do dwudziestolatki


Jak mój Ojciec przyszedł do Domu Sierot z moją mamą żeby 

ją przedstawić  Korczakowi, Doktor szarmancko powiedział:

Zawsze wiedziałem że
Misza
ma dobry gust...