Monday, August 5, 2019

Pedagogika i Dydaktyka Janusza Korczaka przed Zagładą
Lisat mieszkanców Bedzina z okresu okupacji. Na ulicy Sienkiewicza gdzie miescil sie Dom Sierot kierowany wg. zasad korczakowskich mieszkaly dwie siostry Kalkopf. Przywiezione do szpitali szwedzkich Bialymi statkami opowiadaly o swoim spotkaniu z Korczakiem gdy odwiedzil ich sierociniec.


Brakuje opracowan o rozprzestrzenieniu Pedagogika i Dydaktyka Janusza Korczaka przed Zagładą.
Istnieje wiele opracowan na temat  Pedagogiki i Dydaktyki Janusza Korczaka po Drugiej Wojnie Swiatowej.

Oprócz sławy Korczaka głównycmi, naturalnymi propagotorami mysli pedagogicznych Doktora byli bursisci.
*Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach.

The Persistence of Youth: Oral Testimonies of the Holocaust

edited by Josey G. Fisher