Saturday, January 17, 2015

17 stycznia pojechał na Krochmalną, odetchnął z ulgą gdy zobaczył budynek Domu Sierot Janusza KorczakaNagle to tak dawno temu. 70 lat temu! Większość ludzi, którzy brali udział w wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 1945 nie żyją. Ich dzieci mają już wnuki i dla nich ta data z niczym się nie kojarzy.

Oprócz tego że Warszawa została oswobodzona, to oznacza ta data rozpoczęcie końcowej fazy wojny przeciwko Niemcom na froncie wschodnim.

Mój ojciec, był jednym z pierwszych którzy przejechali Willysem przez zamrożoną rzekę Wisłę na prawy brzeg. Ojciec był dowódcą batalionu zwiadowczego który miał wybrać drogę do ataku dla piechoty.

Mój ojciec opisał ten "atak", a właściwie przekroczenie Wisły jako bardzo specjalny i dziwny. Nocą, kiedy zbliżył się Willysem (jako pierwszy) do zachodniego brzegu Wisły ujrzał nagle nieruchome, pokryte śniegiem figury niemieckich żołnierzy. Jego szofer, Felek, oddał pepeszą salwę w ich kierunku ale figury pozostały bez ruchu. Oni po prostu zamarzli, stojąc na straży.

Potem wjechał na wiadukt mostu Poniatowskiego (Jak i którędy mogli jechać z Powi
śla?) i dalej w kierunku Alei Jerozolimskich. Na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu natknęli się na pierwszych żywych Niemców którzy ostrzelali jadących polskich żołnierzy. Podobno tam było też sześć niemieckich czołgów które żwawo odjechały na zachód.

Najbardziej to mój Ojciec i żołnierze zwiadu bali się min.


A z innej beczki to w 1945 roku Rady Ministrów RP ustanowiła Medal za Warszawę 1939-1945, którym odznaczono ok. 135 tys. osób. Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 9 czerwca 1945 roku ustanowiono Medal za Wyzwolenie Warszawy. Odznaczono nim 628 tys. sowieckich i polskich osób. 70 sowieckim i 12 polskim związkom taktycznym i jednostkom władze sowieckie nadały tytuł "warszawski". 
Czy z tych 753 tysiecy odznaczonych ktoś opisał dokładnie "forsowanie Wisły" w nocy z 16-17 stycznia 1945 roku?
17 stycznia 1945 roku żołnierze polscy wchodzili na most od strony Pragi po ocalałym przęśle. Potem schodzili na lód, omijali cztery zerwane przęsła i po drabinach dostawali się na ostatnie – przy lewym brzegu. Na tej rosyjskiej kronice filmowej z końca stycznia widać, że drabiny miały około 10 metrów długości. Po wojsku wchodzili po nich powracający mieszkańcy. To nie były żarty – kto spadł – nie przeżył.

Wednesday, January 14, 2015

Atlas i biologisk ultrastrukturVackra Internet bildsidor, skall inte enbart vara tillfredsställande för den lärare som har gjort dem men utgöra ett fungerande och inspirerande inlärningsredskap för studenterna. 

Förändringar av websidorna, sk de interaktiva delarna bör ske i samarbete med de studerande. Hemsidor skall kunna vara åtkomliga av studerande från andra universitet.
Muskulaturen kallas tvärstrimmig eftersom den ser randig ut när man tittar i ljus eller elektronmikroskop. En muskelsammandragning (kontraktion) är en invecklad biokemisk process som bland annat involverar myosin, tropomyosin samt aktinfilament. Vid kontraktionen förskjuts proteiner och muskeln blir kortare. På bilden som visar en relaxerad muskel kommer således de svarta linjerna (Z-band) närmare varandra!

Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring.

Myeliniserad nerv som fortleder impulser mycket snabbt


Tyvärr, så har bilddelen i läroböckerna i Cellära krympt med åren. Redan i mitten av sjutiotalet var vi lärare, nödsakade att med hjälp av Biologiska Övningslaboratoriet vid Stockholms Universitet
sammanställa en offsett-tryckt upplaga av ett bildkompendium som kom ut i två upplagor - Biologisk Ultrastruktur (Barnard & Wroblewski 1975, 1978).

Redan i mitten av sjutiotalet var vi lärare, nödsakade att med hjälp av Biologiska Övningslaboratoriet vid Stockholms Universitet sammanställa en offsett-tryckt upplaga av ett bildkompendium som kom ut i två upplagor - Biologisk Ultrastruktur. 

Numera är den grafiska framställningen mycket billigare men möjligheten att lägga bilderna med hög upplösning på en internet websida är en lockande och ger en möjlighet till en bättre och mer spännande undervisning. Detta, särskilt då bilderna utgör en allt mindre del av läroböckernas textmassa och ersatts av schematiska, ritade illustrationerna. Samtidigt läser studenterna endast de av läraren utvalda delar av böckerna vilket ökar risken att en del av informationen inom ämnet, såsom cellernas ultrastruktur, utelämnas.

Som tidigare nämnts var ämnet Cellära aktuell under hela cellbiologiblocket - således under flera terminer av utbildning för studenter i medicin och biologi. Vi (Wroblewski & Roomans) har byggt upp en hemsida, en Atlas i biologisk ultrastruktur som skall vara ett komplement till föreläsningarna, kursböckerna och kompendierna och samtidigt utgöra grunden till gruppseminarier i ämnet.

Tidigare länk, se: http://www.bmc.uu.se/medcell/atlas/index.html

Bildatlasen kan/har studerats både genom snabb uppkoppling (när studenten arbetar i fakultetens Mediatek eller har bredband) och genom dåtidens  telefonmodem (vanligt när studenten arbetade hemifrån). Därför har vi också gjort två parallella upplagor som hade anpassats till de olika överföringshastigheterna. Internetet och hemsidan används även under studenternas longitudinellt grupparbete (se nedan) som fortlöper under flera terminer och redovisas både skriftligt och muntligt

Våra erfarenheter visar att studenterna har nytta av olika typer av material och länkar som placeras på institutionens hemsida. Undervisningsmaterial skall vara tillgänglig för bl.a. självstudier både genom läroanstaltens datorer eller med en egen dator hemma.

I början förelåg det en del svårigheter för att få studenterna att ta del av materialet i tid, t.ex. Bildatlasen. Den bör studeras innan seminarierna där man diskuterar gemensamt de olika bilderna. 

Därför har vi till nästa kurs infört ett kortfattat textkompendium med ett antal frågor vilka tvingar studenterna att gå igenom hemsidan för att kunna besvara testsidor med testfrågor. De sidor ligger på nätet enbart under kurstiden. Studentens egen genomgång - (närvaro som kan registreras) av testmaterialet utgör en självtest eller dugga och ökar studentens kunskaper och motivation inför de obligatoriska seminarierna. 

Bildatlas på Internetet uppskattades av Uppsalastudenter, ssk efter seminariegenomgångarna. Bildatlasen har studerats både genom en snabb uppkoppling och genom telefonmodem. Varje del av Bildatlasen skall i början av nya terminen innehålla en ny sats av bilder för självtest som även kan utgöra ett slags dugga som skall avklaras före seminariegenomgångerna.

Vi fann att (gammaldags) papperskopior dock i färg av atlasen (från hemsidan) (7, 8) utgör en bra hjälpmedel för studenter under bildtolkningsseminarier då de t.ex. kan användas för egna anteckningar. Våra erfarenheter visar även att behovet av ett Interaktiv Internet där studenter kan testa egna kunskaper för att öka förståelsen för ämnet som helhet. Studenten skall före sluttentamen, dvs under en pågående kurs kunna testa sina baskunskaper i ämnet får att klara den interaktiva delen (eller andra typer av duggor).
Det är mycket viktigt att den interaktiva delen lätt kan förändras från kurs till kurs och ständigt täcka hela materialet. 

Hög kvalitet på bilderna skall ge en möjlighet för studenten att själv öka förstoringsgrad på delar av bildmaterialet (t.ex. från organ till cell samt från cellorganeller till makromolekyler - det är möjligt att studera bindväven och kollagenets proteiner).

This atlas was designed to be a practical and quick online visual guide to the ultrastructure of the cells. It should be used as an aid in interpreting electron microscopical findings, normal and pathological. Student using The atlas are assumed to be already aquainted with the basic cytology and histology of the cell. The figure legends contain only brief descriptions sufficient to identify the main ultrastructural features being illustrated. 

Referenser
1. Norén B (1970) Cellen. Almqvist & Wiksell, Uppsala
2. Alberts B, Bray D, Lewis J m.fl. (1994) Molecular Biology of The Cell. 3 ed. Garland
Publishing, Inc, New York & London.
3. Barnard T, Wroblewski R (1975, 1978) Biologisk Ultrastruktur. Ett bildkompendium. ed.
Biologiska övningslaboratoriet vid Stockholms Universitet, Stockholm.
4. Roomans GM (2001) Kompendium Ultrastruktur, Endokrina organ, Digestionssystemet,
Respirationssystemet, Cirkulationssystemet. (CBB3). Institutionen fˆr Medicinsk Cell Biologi,
BMC, Uppsala Universitet, Uppsala
5. Roomans GM (2001) Kompendium Ultrastruktur, Urogenitalsystem. Blod och Lymfa. (CBB4)
6. Wroblewski R, Roomans GM (2000) Hemsida
http://www.bmc.uu.se/medcell/atlas/index.html.
7. Wroblewski R, Roomans GM (2000) Bildatlas, Ultrastruktur, Endokrina organ. Institutionen
för Medicinsk Cell Biologi, BMC, Uppsala Universitet, Uppsala.
8. Wroblewski R, Roomans GM (2000) Bildatlas, Urogenital organ Blod och Lymfa.
Institutionen för Medicinsk Cell Biologi, BMC, Uppsala Universitet, Uppsala.

Sunday, January 11, 2015

Nya ubåtar! Skall Oxdjupet försänkas?!

Oxdjupet, vy mot nordväst med Oskar-Fredriksborgs fästning till vänster och Fredriksborgs fästning till höger. 2015.

Nya ubåtar! Skall Oxdjupet försänkas?!
.
Här passerar "utländska" ubåtar för att besättningen skall kunna handla Dalahästar på NK, trots rubelns fall. Oxdjupet är ett sund i Stockholms skärgård mellan Rindö och Värmdö. Det är en huvudfartygsled in till Stockholm. Sundets är vid sitt smalaste ställe cirka 180 meter bredd.
.
Det trånga sundet tycks nu, liksom tidigare, ha ett stort militärstrategiskt värde.
.
Redan 1549 hade Gustav Vasa beordrat att Oxdjupet skulle försänkas. År 1659 fortsatte försänkningsförsöken med planen att sänka de två kasserade örlogsskeppen Tu Lejon och Neptunus som hade kopplats ihop. Det misslyckades på grund av att en storm drev iväg och sänkte fartygen på fel ställe. Följande åren sänktes dock en rad skepp (Recompens, Engelen, Äpplet, Göteborg, Nettelbladet och det erövrade danska skeppet Tre Löver, och möjligen fler) och från 1667 förordnades det att så snart ett skepp inte var värt att reparera så skulle det sänkas i Oxdjupet.Tyvärr, försänkningen blev dock aldrig fullständig och minsta djupet är 17 meter.