Tuesday, October 8, 2019

En riktig Levande Historia om Förintelsen för Paideia studenter vid Norra Judiska Begravningsplatsen i Stockholm. - Om de dödsmärkta av Förintelsen.

Stockholm. Norra Judiska begravningsplatsen. En grav av ett Förintelsens offer. Osynlig gravsten. Djupt under markytan. Bara en nummerskylt indikerar att det är någons gravplats.

En riktig Levande Historia om Förintelsen för Paideia studenter vid Norra Judiska Begravningsplatsen kanske låter lite konstigt. Studenter kom till avtäckningen av Förintelsemonumentet vid ett gravfält som heter J.

En riktig Levande Historia om Förintelsen för Paideia studenter vid Norra Judiska Begravningsplatsen kanske låter lite konstigt. Studenter kom till avtäckningen av Förintelsemonumentet vid ett gravfält som heter J. 6 stenblock med namn på utrotningsläger avtäcktes.

Nu har vi försedda med spett, krattor och spadar gått till det intilliggande gravfältet som heter K. Jag (Roman Wasserman Wroblewski) pekade ut de första gravarna av Förintelsens Offer begravda i Stockholm. Först gick vi till graven av Vera Krémer. Vera var just i deras ålder när hon dog här i Sverige. Vera och drygt 600 andra före detta fångar i koncentrationslägret Bergen-Belsen tog i Sverige i en aktion som heter Vita båtar och varade under Juni-Juli 1945. Jag berättade även historien bakom Vera Kremers grav. Historien från mars 2019 då medlemmar ur Chevra Kadisha med rabbinen Ute Steyer skulle be vid hennes grav men vi kunde inte hitta stenen. Vi hittade till sist en skylt med gravnumret och djupt under gräset fanns gravstenen där man kunde ana sig till ordet UNGERN. Nu har gravstenen grävts upp och rekonstruerats av stenkonservatorn, konstnären Justyna Bamba. Oj vad fint sa alla studenter.

Jag förflyttade mig 2 rader bakom inom K-gravfältet. I den ojämna marken stack ut 3 svarta skyltar. Här skall vi arbeta idag förklarade jag. Men gravarna? undrade studenterna. De finns här liksom deras gravstenar. Jag berättade att man skall luckrar upp upp jorden runt den nedgrävda gravstenen gräver upp jorden på ena sidan för att därefter lyfta den med spett eller spade. Så har jag gjort inom J-gravfältet med de andra 90 gravstenar under den gångna långa heta sommaren.

När den första gravstenen kom upp smekte en av studenterna över ytan och då kom födelsedatumet fram 1926. Oj!, sa hon blev bara 19 år sa studenten och vi blev alla tysta.  Jag berättade om projektets IT-sida och att vi tyckte att man skall ange tydligt åldern då de dödsmärkta av Förintelsens dog här i Sverige.

De dödsmärkta av Förintelsen såsom jag berättade under mitt anförande vid avtäckningen dog redan vid befrielsen av Bergen-Belsen och därefter dog drygt  36 000 vid det sjukhus som sattes upp med 11 600 sängplatser strax utanför lägret. De dödsmärkta dog därefter på Swedish Transit Hospital i Lubeck. I Lubeck skulle alla registreras och förberedas inför resan med de Vita båtarna till Sverige.
Det finns således en begravnings plats både utanför Bergen-Belsen läget av de som dog på det brittiska sjukhuset men även i Lubeck för de som dog på Swedish Transit Hospital eller strax före inlastningen på de Vita båtarna. Så utmärglade och sjuka var de! Därefter dog de också ombord på de Vita båtarna på väg till Sverige och slutligen i de svenska sjukhusen. Begravningsplatserna finns i ett antal orter i Sverige.

När den första gravstenen kom upp smekte en av studenterna över ytan och då kom födelsedatumet fram 1926. Oj!, sa hon blev bara 19 år, sa studenten och vi blev alla tysta.
Chevra lektion av en icke religiös jude.
Det var en annan person som skulle berätta om Chevra Kaddisha men hon försvann efter att ha bett Kaddishbönen. Min begränsade kunskap om Chevran har jag försökt att överföra på bästa tänkbara sättet. Vad de olika medlemmar t.ex. i Tara-gruppen gör samt att det är en mitzva att vara en volontär där.

Därefter tog jag upp det som är viktigt i dagens sekulära judiska kretsarna. Varför skall man följa vissa traditioner. Jag beklagade mig att den tradition som min far har lärt mig att tvätta händerna när man lämnar en judisk begravningsplats. Jag berättade att på grund av min kritik så har Judiska Församlingen i samarbete med Chevra Kaddisha utfärdat en fatwa över min förra sambo - Justyna Bamba. Tyvärr, blir de så religiösa där bara förlåtna en kort stund under Försoningsdagen då de har vare sig bett om ursäkt eller tagit tillbaka fatwan. Så de från Chevra Kaddisha och Judiska Församlingens styrelser (de sååå religiösa) börjar nytt år såsom syndare.

Gravstenen av Vera Kremer såg ut precis såsom de tre gravstenar vi gemensamt tog up från underjorden. Jag berättade att det var ett ideellt arbete av Justyna Bamba som är konstnär och stenkonservator som lyckades tyda bokstäverna och återskapa gravstenens i det närmaste nyskick. Jag berättade också att på grund av min kritik så har Judiska Församlingen i samarbete med Chevra Kaddisha utfärdat en fatwa över min förra sambo - Justyna Bamba. Tyvärr, blir de så religiösa där bara förlåtna en kort stund under Försoningsdagen då de har vare sig bett om ursäkt eller tagit tillbaka fatwan. Så de från Chevra Kaddisha och Judiska Församlingens styrelser (de sååå religiösa) börjar ett nytt judiskt år såsom  grava syndare.Monday, October 7, 2019

Vita båtar har fortsättningsvis gråa lappar och får inte jämföras med "Bernadottes bragd" - Vita bussarna

Grav nr K-3343 på Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm. Personen som är begravd under skylten är en judinna. Graven är typisk "levande historia". Bilden togs den 6 oktober 2019 av Roman Wasserman Wroblewski.
Grav nr 3343 - personen som är begravd under är en judinna. Graven är typisk "levande historia".

15 cm under markytan finns en gravhäll. Djupare i jorden finns även en gömt och glömt kropp av en av Förintelsens offer. Precis, Förintelsens offer. Förintelsen skördade liv långt efter att koncentrationslägren befriades, övertogs. Förintelsens offer dog även i Sverige! Förintelsens offer begravdes i Sverige!

Vid övertagandet av koncentrationslägret i Bergen-Belsen den 15 april 1945 fanns det 60 000 levande fångar där och 20 000 döda som senare begravdes i massgravar av den Brittiska armén.

Under perioden 15 april och slutet av maj 1945 dog mellan 36 400 - 37 600 före detta fångar där. Detta trots de massiva resurser som britterna satte in. Det byggdes bl.a. ett mastodont fältsjukhus, strax utanför lägret med 11 400 sjukbäddar. Detta att jämföras med det totala antalet sjukbäddar i Nya Karolinska i Stockholm som är 640.

I Bergen-Belsen fanns judar från nästan hela Europa: Tyskland, Polen, Spanien, Portugal, Holland, Frankrike, Jugoslavien, Albanien, Ungern samt från Turkiet. De flesta kom till Bergen-Belsen i slutet av 1944 och början av 1945 då man evakuerade de stora lägren såsom Auschwitz och Gross-Rosen. Då kom tusentals judar i ordnade former transporterats med godståg eller mindre ordnade i så kallade dödsmarscher, Tyskarna evakuerade dessa läger på grund av den annalkande ryska armén. Fortsättningsvis behövdes fångarna för slavarbetet bl.a. i krigsindustrin på andra orter i Tyskland. Samtidigt så monterade man ner fabrikerna runt Auschwitz.

Följden av förflyttningarna blev enorm "överbeläggning" och ytterligare försämring av förhållandena i bl.a. Bergen-Belsen. Precis såsom tidigare i getton så på grund av trängseln och undernäring blev resultatet stora epidemier av sjukdomar. Bl.a. därför hade tyskar och britter diskuterat under ett antal dagar övertagandet av Bergen-Belsen lägret. Både britterna och tyskarna var rädda att epidemier. skulle sprida sig utanför koncentrationslägret.
Man kan konstatera att mer än hälften arv Bergen-Belsens fångar dog under de 7 veckor som följde efter befrielsen den 15 april.

Förintelsen skördade liv bland defd fångarna under en lång tid. När Sverige har efter förfrågan (egentligen kravet) från UNRRA beslutat att ta emot 10 000 fd fångar så har ett flertal dött på vägen mellan sjukhuset i Bergen-Belsen och den svenska transitsjukhuset i Lubeck. Flera dog i väntan på de Vita båtarna i Lubeck och är begravda där. Döden bland fd fångarna fortsatte hela vägen till Sverige. Flera dog strax före inlastningen på de Vita båtarna i hamnen i Lubeck. Ett flertal dog under färden till de svenska hamnarna och begravdes i Sverige. Döden fortsatte att skörda liv bland de fd fångarna även i Sverige, som mest under 1945-1946. I sjukjournalerna, t.ex.från Epidemisjukhuset i Stockholm så står det ofta "vårdtid 3 dagar" och därefter ett kors och anteckning om dagen och klockslaget då patienten dog.

Förintelsen skördade således sina offer långt efter koncentrationslägren, bl.a. Bergen-Belsen befriades.
Vid den judiska begravningsplatsen i Stockholm (Norra begravningsplatsen i Solna) ligger ett hundratal Förintelsens offer som kom med de Vita båtarna till Stockholm begravda.

Sammanlagt så kom det över 600 personer till Stockholm med Vita båtarna. Av de 600 var troligtvis  400-450 judar, egentligen judinnor. Det är vad jag tror, har aldrig räknat exact. Både kristna och judiska fångarna fick att börja med ha landet där de föddes såsom nationalitetsbeteckning. Om min uppskattning är rätt så dog 25% av de judar som kom med Vita båtarna. Omedelbara Förintelsens offer.

Vita båtar. Sammanlagt så kom det över 600 personer till Stockholm med Vita båtarna. Av de 600 var troligtvis 400 judar.. Bilden tagen i Stockholm, Frihamnen, kajplats 2. I bakgrunden en "Vit båt" - S/S Kastelholm. 

Vita bussar. Veit Harlan och Kristina Söderbaum i Lübeck i april 1945. Veit Harlan producerade och Kristina Söderbaum medverkade i ett flertal av hans antisemitiska filmer, inte bara den mest mycket grova ”Jud Süss”. De stannade i Nazitysklam ända tills dess undergång och tycks ha flytt till Sverige mha Vita bussar i april-maj 1945.

Den 15 juli 1945 anlöpta S/S Kastelholm till Frihamnen i Vita båtarnas aktionen för tredje och sista gången. Ombord fanns tre systrar Jakubovits. Den yngsta, Elsa var i så dåligt skick att ho togs omedelbara i en ambulans till Epidemiska sjukhuset (Vid Roslagstull). Hon dog där efter 4 dagar.

Den 15 juli 1945 anlöpta S/S Kastelholm till Frihamnen i Vita båtarnas aktionen för tredje och sista gången. Ombord fanns tre systrar Jakubovits. Den yngsta, Elsa var i så dåligt skick att ho togs omedelbara i en ambulans till Epidemiska sjukhuset (Vid Roslagstull). Hon dog där efter 4 dagar.


Varför gav jag det här inlägget titeln Vita båtar har fortsättningsvis gråa lappar och får inte jämföras med "Bernadottes bragd" - de Vita bussarna. Dels så handlar det om den totala okunskapen om den fantastiska svenska aktionen Vita båtar. Dels så handlar det om den senaste invigningen av Förintelse Monumentet bland gravarna av Förintelsens offer som ägde rum igår. Det kom mycket folk men inga officiella, inga inbjudna bland massmedian, Stockholm lokala politiker, inte ens tjänstemän från Myndigheten för Levande Historia. Trist och mycket märkligt!

Inbjudna
SVT
TV4
SR P1
SvD
DN
Dagen
Mitti
Stockholm stads samtliga Kommunfullmäktige ledamöter

Egentligen så ville jag personligen ha det på det sättet, utan massmedia och politiker. Vi, dem överlevandes barn och barn barn och de som håller Förintelsens Minne levande och de - de begravda Förintelsens offer som kom med Vita båtar till Sverige 1945. Men faktum består, en total tystnad. Vita båtar skall ej nämnas. Vilka som utfärdade de gråa lapparna vet jag inte men resultatet av utskicket av inbjudan är entydigt.

Sunday, October 6, 2019

Stockholm idag - Avtäckningen av Förintelsemonumentet till minne av Överlevande från Bergen-Belsen, som kom till Sverige med de Vita båtarna i juni-juli 1945, och som dog kort därefter.


Idag ägde rum avtäckningen av Förintelsemonumentet till minne av Överlevande från Bergen-Belsen, som kom till Sverige med de Vita båtarna i juni-juli 1945, och som dog kort därefter. 6 ljusgråa stenar med inristade namn på de ökända dödslägren.


Idag ägde rum avtäckningen av Förintelsemonumentet till minne av Överlevande från Bergen-Belsen, som kom till Sverige med de Vita båtarna i juni-juli 1945, och som dog kort därefter.


Avtäckningen av Förintelsemonumentet till minne av Överlevande från Bergen-Belsen, som kom till Sverige med de Vita båtarna i juni-juli 1945, och som dog kort därefter. 6 ljusgråa stenar med inristade namn på de ökända dödslägren. På bilden ordförande av Föreningen Förintelsen Minne och initiativtagaren till Monumentet Roman Wasserman Wroblewski avtäcker den första av de 6 minnesstenarna. Stenen bär namnet TREBLINKA. Man beräknar att 925 000 judar mötte döden i Treblinka bland dem Romans morföräldrar Helena och Gabriel Rozental och Janusz Korczak och 239 barn från barnhemmet Dom Sierot.
Daniel Kraus, vice-ordförande i Föreningen Förintelsens Minne avtäckte en av stenarna och läste en av de starkaste dikterna av Viola Horvath som hon skrev på svenska under tiden hon var patient vid beredskapssjukhuset i Sigtuna.

Gravfältet J. Strax före invigningen. Tre av de 6 stenarna täckta med ett ljusgrått tyg och blåvita band.

På bilden forskaren Victoria Tori Van Orden Martinez, generalsekreteraren i Föreningen Förintelsens Minne som läser dikter av Viola Horvath. Viola Horvath brukar men referera till som "Flickan utan grav". Hon dog i Ribbylund men ingen vet var hon är begraven.


I cannot, like God... översatt till engelska av Victoria (Tori) Van Orden Martinez.
[by] Viola Horváth ”2399” [her patient number] Sigtuna [hospital, in Sweden]
I cannot, like God, forgive,
I just feel hate and hate.
Vengeance seethes in my heart
and burns like a fire in my soul.
For everything that happened, I want to pay,
for Mother and everyone, everyone else,
everyone, who, without guilt, died of martyrdom.
I cannot, like God, forgive.
Forgive me, Lord, my sins,
so even I can forgive them
who sinned against me.
I never pray that prayer again.
I can lie to you, God,
for revenge glows in me forever,
I cannot, like God, forgive.

And throw some stone on me
with bread I cannot fight back.
I want revenge. My mother is dead.
I want to destroy all of them
who gassed crowds without blame.
Let them suffer evil’s torment
let them see their mothers die.
Let them know what they have done to us,
who had to sacrifice everything.
In me there is no spark of love,
I just feel hate and hate.
Vengeance seethes in my heart,
I cannot, like God, forgive.Viola Horvaths symboliska gravsten.

Model av Monumentet av konstnären Justyna Bamba.