Saturday, April 6, 2019

Vita båtar - Viola Horvath - Jag kan ej liksom Gud förlåta - Flickan utan grav!
Viola Horvath skrev Jag kan ej liksom Gud, förlåta bara 4 månader efter att ha kommit till Sverige med de Vita båtarna i juli 1945. 

Viola Horvaths - Jag kan ej liksom Gud... påminner mig starkt om det som stå på min mosters grav som har författats av min mor, se nedan.

2399 i högra hörnan bredvid Viola Horváts namn är hennes patientnummer i Sigtuna.

Flera dikter kommer upp på Jim Bao Today medan jag letar efter hennes grav.

Viola blev 23 år gammal.

Min mor har på sin äldre systers grav skrivit:
Gud, låt oss inte glömma
Gud, låt oss inte förlåta

på polska 
Boże nie pozwól zapomnieć
Boże nie pozwól przebaczyćJag kan ej liksom Gud förlåta in English translated by Victoria (Tori) Martinez.

I cannot, like God...
[by] Viola Horváth ”2399” [her patient number] Sigtuna [hospital, in Sweden]
I cannot, like God, forgive,
I just feel hate and hate.
Vengeance seethes in my heart
and burns like a fire in my soul.
For everything that happened, I want to pay,
for Mother and everyone, everyone else,
everyone, who, without guilt, died of martyrdom.
I cannot, like God, forgive.
Forgive me, Lord, my sins,
so even I can forgive them
who sinned against me.
I never pray that prayer again.
I can lie to you, God,
for revenge glows in me forever,
I cannot, like God, forgive.
And throw some stone on me
with bread I cannot fight back.
I want revenge. My mother is dead.
I want to destroy all of them
who gassed crowds without blame.
Let them suffer evil’s torment
let them see their mothers die.
Let them know what they have done to us,
who had to sacrifice everything.
In me there is no spark of love,
I just feel hate and hate.
Vengeance seethes in my heart,
I cannot, like God, forgive.

Friday, April 5, 2019

I skuggan av en skorsten eller om Halina Neujahrs associationer.

Rosöga. Halina Neyjahr första till höger på båda bilderna.

Halina Neujahr älskade göra album. Inte bara om sig själv men även om andra ämnen. Det karakteristiska för hennes album var användandet av ett mörk underlag där hon skrev texter med en vit penna.

Här, i det första svenska albummet skriver Halina tvenne gånger om skorstenen på bilden. Hon skriver, "i skuggan av skorstenen" och "när skorstenen inte längre skrämmer". Det här måste nog handla om hennes associationer med krematorieskorstenar i Förintelselägren. På bilderna i Rosöga faller skuggan av skorstennen åt andra hållet med ändå ger den en mörk skugga, väcker en association.

Halina skriver på den andra bilden "när moster är med oss". Ciocia betyder moster men även är en slang använd för menstruation.  De flesta kvinnor, enligt de läkarkort jag har studerat hade ingen mens i lägren. Orsakerna till det är kända. För många återkom mensen först på beredskapssjukhusen i Sverige.

Ovan två foton från hennes album från den första tiden i Sverige. Jag tror att hennes bilder med skorstenen i bakgrunden är från Rosöga lägret utanför Strängnäs.  I lägret vistades professor Halina Neujahr, överlevande från Förintelsen.

Fotografen är okänd när det gäller både bilderna av Halina (tagna 1945/46) och av Rosöga (nedan tagen 1955).


Tuesday, April 2, 2019

Svensk tiger byter päls precis som Kameleonter ändrar färg efter omgivningen och för att imponera

Kameleont-ödlor är kända för att kunna ändra färg efter omgivningen. Kameleonter byter även färg för att locka till sig en partner. Kamoflageförmågan handlar således om anpassningen.

Hur ser en svensk tiger ut. Vet inte! Det ända jag vet att den byter päls. Både under vintertiden och under sommaren. Allt efter händelsernas förlopp. Håkan Eklunds bild (med Hitlerluggen och svastikan) och bild från beredskapstiden ovan tycker jag säger allt om en viss epok och pälsbyten.

En svensk tiger som bar på en lugg började tappa sin päls från tretio- och förtiotalet strax efter att de tyska trupperna blev omringade vid Stalingrad i slutet av 1942. Efter tyskarnas kapitulation vid Stalingrad i början av 1943 och nederlaget vid Kursk sommaren samma år började den gamla tigerpälsen ramla av. Man skulle inte kunna visa sig i den i det nya Europa, den utan nazister. Hur skulle man få en ny päls som skulle sitta rätt och inte påminna om de åren med lugg? Jag tror att Vita bussar och Vita båtar i slutet av andra världskriget var lösningen på pälsproblemmet.

Kameleont-ödlor trodde man skiftar färg för att gömma sig, men det finns andra orsaker, när de blir arga eller rädda får de snabbt svarta fläckar. Kameleonter ändrar även färg för att imponera.

Kameleonter är kända för att kunna ändra färg efter omgivningen så att de inte upptäcks av rovdjur. Kameleonter byter färg för att locka till sig en partner eller skrämma bort en rival. Kamoflageförmågan handlar således om anpassningen. Anpassningen!

Winston Churchill om Sverige under andra världskriget: "beräknande själviskhet". När man ville ge Churchill Nobelpriset år 1953 så han tackade nej...

Sunday, March 31, 2019

De blev alla grovt förnedrade och såg döden i vitögat - Om Förintelsens överlevande som kom till Sverige


På kortet är Alice Klein (här 14 år, andra från höger) som hälsar på sin släkt i Tjeckoslovakien innan kriget bröt ut. Alice mamma och mormor var nämligen från Tjeckoslovakien. Alice Auschwitznummer var A-9998, tatuerat på den vänstra underarmen.
Alice Klein i Sigtuna. (andra från vänster i näst sista raden).

Alice Klein hälsokort under första dagarna i Sigtuna.
Alice Klein hälsokort under sista dagarna i Sigtuna. Alice har fördubblad sin vikt jämfört med den hon hade i Bergen-Belsen (30 kg). Den 19 oktober avreste Alice till Mölnbacka, Deje för en fortsatt vård. Därefter blev hontrogen Värmland till sina sista dagar..

De blev alla grovt förnedrade och såg döden i vitögat - Om Förintelsens överlevande som kom till Sverige. Det var en huvudnämnare för alla som kom med Vita båtar (och Vita bussar) till Sverige.

Bergskedjan Karpaterna var inte bara en geografiskt skiljelinje. När Förintelsen pågick norr om Karpaterana så var det fram till april 1944 relativt lungt när det handlade om ungerska judar. Precis såsom i början i getton i Polen så trodde man inte på att det fanns dödsfabriker norr om Karpaterna.

Man anade dock ett något hemskt skulle hända de de ungerska myndugheterna registrerade alla judar och judiska värnpliktiga skickades till arbetsläger.

Många flyttade från landsorten till större städer och till huvudstaden Budapset som ansågs vara en säker plats. Så gjorde även Alice och hennes två syskon, Ilonka och Ernö. De flyttade till Budapest och började arbeta vid en lampfabrik. 200 000 judar bodde i Budapest i början av sommaren 1944. Tyskarna beordrade att Judenrat, ett juderåd skulle bildas där, precis som i getton i Warszawa, Lodz och Bialystok. I april påbörjades deportationerna av ungerska judar från landsbygden och mindre städer till Auschwitz. I Budapest tvingades i juni stadens judiska befolkning flytta till 2 000 fastigheter spridda över staden som blev "judehus" och markerades med en Davidsstjärna.

Raoul Wallenberg anländer till den svenska ambassaden till Budapest den 9 juli 1944. Vid den tidpunkten hade nazisterna skickat drygt 400 000 judar från landsbygden till koncentrationslägret i Auschwitz. Kvar i Budapest fanns ca 200 000 judar kvar, vilka var tvungna att bära den gula Davidsstjärnan väl synlig på bröstet.

Sverige hade redan börjat utfärda skyddspass och Wallenberg kunde genom personligt mod, fräckhet, kunskap och auktoritet lyckades han rädda tiotusentals människor undan döden.

Han skapade nya skyddspass som såg mycket officiella ut: med stämplar, signaturer, foto och de är på både tyska och ungerska, i gult och blått som den svenska flaggan, fast tvärtom. Den som fick en sådant skyddspass blev inte svensk medborgare, men i krigets Budapest uppfattades det ändå så. Inget dokument blev så övertygande och skyddande som Raoul Wallenbergs svenska skyddspass.

Han anställde många av sina skyddslingar på detta sätt kunde han även rädda deras familjer. Han köpte in hus, svenskhusen eller Wallenbergstaden i folkmun, han hängde svenska flaggan utanpå och hävdade att de var diplomatiskt territorium och ingen fick beträda det.

Alice arresterades och hennes syster Ilonka flyttade från den tidigare gemensamma bostaden och fick ett Wallenbergs pass. Wallenberg skapade ett slags skyddspass som såg mycket officiella ut: med stämplar, signaturer, foto och de är på både tyska och ungerska, i gult och blått som den svenska flaggan, fast tvärtom. Den som fick en sådant skyddspass blev inte svensk medborgare, men i krigets Budapest uppfattades det ändå så.

Alice var född 22 augusti 1925 i Nyírbáto. Hon hade 3 syskon, syster Ilonka, brodern Ernö och lillasystern .....

Vi har åkte från Ungern och har det bra skrev 11 åriga Ibi,  Alices yngsta syster i ett sista brev henne. När Alice fick brevet var hon och Alice pappa som lastades i boskapsvagnarna redan på väg till Auschwitz. Man kunde inte skriva något annat at har det bra för då skulle censuren stoppa brevet.


Alice och hennes bror Ernö och syster Ilonka bodde i ett vanligt hyreshus. Speciella restriktioner gällde judar. Inte bara villkoret att bära gula stjärnan men även restriktioner när det gäller tider att vistas ute.

Alice och Ilonka söker efter Ernö
En dag kom inte Ernö hem. Systrarna fick veta att han blev uttagen för arbete i öst. Dagarna gick och de fortsatte med sitt arbete vid lampfabriken. En dag på fabriken kom fram en av de anställda och sa att de kan gå till en Uppsamlingsplats för män där Ernö finns. Det var sista gången de såg Ernö. Alice Ernö har troligen blivit skjuten innanför de ungerska gränserna, han kom aldrig till "arbete i öst".


Mjölk, gula Davidstjärnan och angiveri
En kväll när systrarna lagade middag tog grädde slut och Alice bestämde sig att hämta den i en närbelägen matbutik. Hon tog sin kappa, dock utan Davidstjärna och gick. Hennes granne i huset rapporterade det till polisen. Polisen och grannfrun stod utanför butiken när Alice kom ut. Polisen tog henne till fängelset. I fängelset fanns flera som satt för liknande "brott" och vanliga brottslingar.

En dag i slutet av april 1944 fördes judar från fängelset de i öppna lastbilar genom Budapset till Sárvár, ett mindre ort där det fanns ett omringat getto.

Folk på gatorna i Budapest applåderade, berättade Alice när de såg judarna förslas bort på lastbilflacket. Stödet för nazismen och pilkorsana var stort.

Alice hamnade i gettot i Sárvár. I Sárvár bodde omkring 1000 judar innan kriget. Sárvár gettot bildades inom området av sockerfabriken. Det var en samlingspunkt dit man förde judarna för vidare transport till Auschwitz. Där fanns det ett järnvägsspår. Över 10 000 judar fördes från Sárvár gettot till Auschwitz.

Den 5 juli fördes Alice i en boskapsvagn till Auschwitz. Det fanns 3105 judar på det tåget. Vid ankomsten har 373 kvinnor och 339 män valts för arbete, bland de Alice Klein då 19 år. 2393 judar har sänts till gaskammare. Denna dag kom tre tåg tfrån Ungern till Auschwitz, från Szombathely och Kaposvár. Av de två på sammanlagt 5 030 blev 1065 selekterade för arbete medan resten mördades i gaskamrarna. I Auschwitz såg hon en glimt av sin far. Fortsätt att gå dit du ska skrek han till henne då han var själve på väg mot gaskamrarna.

Efter nära 4 månader i slavarbete i Auschwitz fördes Alice med 497 ungerska judinnor och 3 polska från Auschwitz till Akdo Hasag-Altenburg. Det var den 29 oktober 1944.  Hon blev placerad där i en mindre läger (som tillhörde Buchenvald) och fick arbeta i en ammunitionsfabrik. Man ville gärna ha kvinnor för det arbete då statistiken visade att de klarar sig länge vid liv än män. Vid de mest hälsovådliga arbeten var överlevnadstiden 2 månader.

Alice syster lona (Ilonka) Klein fick flytta från den tomma lägenheten där alla tre syskonen bodde. Långt bort från grannfrun som förrådde Alice. Hon fick svenska identitetspapper genom Raul Wallenbergs försörj men blev tillfångatagen och skickad till Rawensbruck. Hon var med en dödsmarschen med två vänstra skor. Efter befrielsen försökte hon ta sig till Eretz Israel men hon fastnade i ett interneringsläger på Cypern då hennes skepp inte fick lägga till i Palestina. Där i Cypernlägret träffade Ilonka sin andre bror i lägret och de följdes sedan åt och levde till deras död i Israel.

Alice yngsta syster, Aranka gömdes i en kristet familj. Hon överlevde på det sättet Förintelsen och flyttade unde Ungernrevolten till Israel.


Två tyska fotografer stod på båda sidor av Vesselényi gatan och fotograferade kvinnor  den 22 oktober 1944. Wallenbergs aktion för att rädda dem pågick för fullt. Det är samma kvinnor mean ser på båda bilderna.
Jewish women being rounded up on Wesselényi Street, Budapest, Hungary, 22 Oct 1944 ww2dbase
Photographer Faupel, German Federal Archive, Bild 101I-680-8285A-08