Saturday, April 6, 2019

Vita båtar - Viola Horvath - Jag kan ej liksom Gud förlåta - Flickan utan grav!

Viola Horvath skrev Jag kan ej liksom Gud, förlåta bara 4 månader efter att ha kommit till Sverige med de Vita båtarna i juli 1945. 

Viola Horvaths - Jag kan ej liksom Gud... påminner mig starkt om det som stå på min mosters grav som har författats av min mor, se nedan.

2399 i högra hörnan bredvid Viola Horváts namn är hennes patientnummer hon ha fått i Lubeck strax före avresan till Sverige.

Flera dikter kommer upp på Jim Bao Today medan jag letar efter hennes grav.

Viola blev 23 år gammal.

Min mor har på sin äldre systers grav skrivit:
Gud, låt oss inte glömma
Gud, låt oss inte förlåta

på polska 
Boże nie pozwól zapomnieć
Boże nie pozwól przebaczyć
Jag kan ej liksom Gud förlåta in English translated by Victoria (Tori) Martinez.

I cannot, like God...
[by] Viola Horváth ”2399” [her patient number] Sigtuna [hospital, in Sweden]
I cannot, like God, forgive,
I just feel hate and hate.
Vengeance seethes in my heart
and burns like a fire in my soul.
For everything that happened, I want to pay,
for Mother and everyone, everyone else,
everyone, who, without guilt, died of martyrdom.
I cannot, like God, forgive.
Forgive me, Lord, my sins,
so even I can forgive them
who sinned against me.
I never pray that prayer again.
I can lie to you, God,
for revenge glows in me forever,
I cannot, like God, forgive.
And throw some stone on me
with bread I cannot fight back.
I want revenge. My mother is dead.
I want to destroy all of them
who gassed crowds without blame.
Let them suffer evil’s torment
let them see their mothers die.
Let them know what they have done to us,
who had to sacrifice everything.
In me there is no spark of love,
I just feel hate and hate.
Vengeance seethes in my heart,
I cannot, like God, forgive.

Friday, April 5, 2019

I skuggan av en skorsten eller om Halina Neujahrs associationer.

Rosöga. Halina Neujahr första till höger på båda bilderna.
Halina Neujahr älskade göra fotoalbums. Inte bara om sig själv men även om andra ämnen. Det karakteristiska för hennes album var användandet av ett mörk underlag där hon skrev texter med en vit penna.

Här, i det första svenska albummet skriver Halina tvenne gånger om skorstenen på bilden. Hon skriver, "i skuggan av skorstenen" och "när skorstenen inte längre skrämmer". Det här måste nog handla om hennes associationer med krematorieskorstenar i Förintelselägren. På bilderna i Rosöga faller skuggan av skorstennen åt andra hållet med ändå ger den en mörk skugga, väcker en association.

I det första svenska fotoalbummet skriver Halina tvenne gånger om skorstenen på bilden i Rosöga. Hon skriver, "i skuggan av skorstenen" och "när skorstenen inte längre skrämmer". Det här måste nog handla om hennes associationer med krematorieskorstenar i Förintelselägren. På bilderna i Rosöga faller skuggan av skorstenen åt andra hållet men i minnet har hon troligen skorstenen från Majdanek - ett dödsläger där hennes mor Gitla Neujahr mördades.

Halina skriver på den andra bilden "när moster är med oss". Ciocia betyder moster men även är en slang använd för menstruation.  De flesta kvinnor, enligt de läkarkort jag har studerat hade ingen mens i lägren. Orsakerna till det är kända. För många återkom mensen först på beredskapssjukhusen i Sverige.

Ovan två foton från hennes album från den första tiden i Sverige. Jag tror att hennes bilder med skorstenen i bakgrunden är från Rosöga lägret utanför Strängnäs.  I lägret vistades professor Halina Neujahr, överlevande från Förintelsen.

Fotografen är okänd när det gäller både bilderna av Halina (tagna 1945/46) och av Rosöga (nedan tagen 1955).


Tuesday, April 2, 2019

Svensk tiger byter päls precis som Kameleonter ändrar färg efter omgivningen och för att imponera

Kameleont-ödlor är kända för att kunna ändra färg efter omgivningen. Kameleonter byter även färg för att locka till sig en partner. Kamoflageförmågan handlar således om anpassningen.

Hur ser en svensk tiger ut. Vet inte! Det ända jag vet att den byter päls. Både under vintertiden och under sommaren. Allt efter händelsernas förlopp. Håkan Eklunds bild (med Hitlerluggen och svastikan) och bild från beredskapstiden ovan tycker jag säger allt om en viss epok och pälsbyten.

En svensk tiger som bar på en lugg började tappa sin päls från tretio- och förtiotalet strax efter att de tyska trupperna blev omringade vid Stalingrad i slutet av 1942. Efter tyskarnas kapitulation vid Stalingrad i början av 1943 och nederlaget vid Kursk sommaren samma år började den gamla tigerpälsen ramla av. Man skulle inte kunna visa sig i den i det nya Europa, den utan nazister. Hur skulle man få en ny päls som skulle sitta rätt och inte påminna om de åren med lugg? Jag tror att Vita bussar och Vita båtar i slutet av andra världskriget var lösningen på pälsproblemmet.

Kameleont-ödlor trodde man skiftar färg för att gömma sig, men det finns andra orsaker, när de blir arga eller rädda får de snabbt svarta fläckar. Kameleonter ändrar även färg för att imponera.

Kameleonter är kända för att kunna ändra färg efter omgivningen så att de inte upptäcks av rovdjur. Kameleonter byter färg för att locka till sig en partner eller skrämma bort en rival. Kamoflageförmågan handlar således om anpassningen. Anpassningen!

Winston Churchill om Sverige under andra världskriget: "beräknande själviskhet". När man ville ge Churchill Nobelpriset år 1953 så han tackade nej...

Sunday, March 31, 2019

De befriade 1945 - Systrarna Klein - De blev alla grovt förnedrade och såg döden i vitögat - Om Förintelsens överlevande som kom till Sverige - Alice Klein eller A-9998
Kartan saknas
Nyírbáto Budapest Sarvár Auschwitz Buchenwald Ravensbruck Bergen-Belsen Lubeck Stockholm

1. 1938, Tjeckoslovakien - Ungern 
Alice Klein (här 14 år, andra från höger) hälsar på sin släkt i Tjeckoslovakien innan kriget bröt ut. Hennes mamma och mormor var nämligen från Tjeckoslovakien. Alice var född 22 augusti 1925 i Nyírbátor. Platsen ligger ca. 300 km öster om Budapest. Alice hade flera syskon, tre systrar, Ibi, Aranka och Ilonka, och två broder Ernö och Adolf. Deras mamma dog tidigt i cancer. Pappan tog hand om sex barn på ett beundransvärt sätt, berättade deras grannar. Ungern var en relativ fristad för de ungerska judarna fram till den tyska ockupationen av landet den 19 mars 1944.
De blev alla grovt förnedrade och såg döden i vitögat - om Förintelsens överlevande som kom till Sverige. Det var en huvudnämnare för alla som kom med Vita båtar (och Vita bussar) samt sk. spöktåg till Sverige.

Bergskedjan Karpaterna var inte bara en geografiskt skiljelinje. När Förintelsen pågick norr om Karpaterana så var det fram till april 1944 relativt lugnt när det handlade om ungerska judar. Precis såsom i början i getton i Polen så trodde man inte på att det fanns dödsfabriker norr om Karpaterna.

Man anade dock ett något hemskt skulle hända de de ungerska myndigheterna registrerade alla judar och judiska värnpliktiga skickades till arbetsläger.

Många flyttade från landsorten till större städer och till huvudstaden Budapest som ansågs vara en säker plats. Så gjorde även Alice och hennes två syskon, Ilonka och Ernö. De flyttade till Budapest och började arbeta vid en lampfabrik. Drygt 200 000 judar bodde i Budapest i början av sommaren 1944. Tyskarna beordrade att Judenrat, ett juderåd skulle bildas där, precis som i getton i Warszawa, Lodz och Bialystok. I april påbörjades deportationerna av ungerska judar från landsbygden och mindre städer till Auschwitz. I Budapest tvingades i juni stadens judiska befolkning flytta till 2 000 fastigheter spridda över staden som blev "judehus" och markerades med en Davidsstjärna.

Raoul Wallenberg anländer till den svenska ambassaden till Budapest den 9 juli 1944. Vid den tidpunkten hade nazisterna redan skickat drygt 400 000 judar från landsbygden till koncentrationslägret i Auschwitz. Kvar i Budapest fanns ca 200 000 judar kvar, vilka var tvungna att bära den gula Davidsstjärnan väl synlig på bröstet.

Sverige hade redan börjat utfärda skyddspass och Wallenberg kunde genom personligt mod, fräckhet, kunskap och auktoritet lyckades han rädda tiotusentals människor undan döden.

Han skapade nya skyddspass som såg mycket officiella ut: med stämplar, signaturer, foto och de är på både tyska och ungerska, i gult och blått som den svenska flaggan, fast tvärtom. Den som fick en sådant skyddspass blev inte svensk medborgare, men i krigets Budapest uppfattades det ändå så. Inget dokument blev så övertygande och skyddande som Raoul Wallenbergs svenska skyddspass.

Han anställde många av sina skyddslingar på detta sätt kunde han även rädda deras familjer. Han köpte in hus, svenskhusen eller Wallenbergstaden i folkmun, han hängde svenska flaggan utanpå och hävdade att de var diplomatiskt territorium och ingen fick beträda det.

Alice arresterades och hennes syster Ilonka flyttade från den tidigare gemensamma bostaden och fick ett Wallenbergs pass. Wallenberg skapade ett slags skyddspass som såg mycket officiella ut: med stämplar, signaturer, foto och de är på både tyska och ungerska, i gult och blått som den svenska flaggan, fast tvärtom. Den som fick en sådant skyddspass blev inte svensk medborgare, men i krigets Budapest uppfattades det ändå så.

Alice var född 22 augusti 1925 i Nyírbátor. Platsen ligger ca. 300 km öster om Budapest. Alice hade flera syskon, tre systrar, Ibi, Aranka och Ilonka, och två broder Ernö och Adolf. Deras mamma dog i cancer. Pappan tog hand om sex barn på ett beundransvärt sätt, berättade deras grannar.

Ungern en relativ fristad för de ungerska judarna fram till den tyska ockupationen av landet den 19 mars 1944. Från 

Brodern Adolf mördades i Budapest av pilkorsare. Han hade fel kläder på sig.

Vi har åkte från Ungern och har det bra skrev 11 åriga Ibi,  Alices yngsta syster i ett sista brev henne. När Alice fick brevet var hon och Alice pappa som lastades i boskapsvagnarna redan på väg till Auschwitz. Man kunde inte skriva något annat at har det bra för då skulle censuren stoppa brevet.

Alice och hennes bror Ernö och syster Ilonka bodde i ett vanligt hyreshus. Speciella restriktioner gällde judar. Inte bara villkoret att bära gula stjärnan men även restriktioner när det gäller tider att vistas ute.

Alice och Ilonka söker efter Ernö
En dag kom inte Ernö hem. Systrarna fick veta att han blev uttagen för arbete i öst. Dagarna gick och de fortsatte med sitt arbete vid lampfabriken. En dag på fabriken kom fram en av de anställda och sa att de kan gå till en Uppsamlingsplats för män där Ernö finns. De trodde att det var sista gången de såg Ernö.

Mjölk, gula Davidstjärnan och angiveri - Alice i fängelse
En kväll när systrarna lagade middag tog grädde slut och Alice bestämde sig att hämta den i en närbelägen matbutik. Hon tog sin kappa, dock utan Davidstjärna och gick. Hennes granne i huset rapporterade det till polisen. Polisen och grannfrun stod utanför butiken när Alice kom ut. Polisen tog henne till Conti fängelset. I fängelset fanns flera som satt för liknande "brott" och vanliga brottslingar. Det fanns unga judinnor med små bebisar och råttor överallt, berättade Alice. I Alice Klein D.P. Registration Card som har fyllts efter befrielsen från Bergen-Belsen kan man avläsa följande: Blev arresterad den 21 juni 1944, p.g.a. den judiska rasen. Alice Klein kom inte ihåg hur länge var hon på de olika platserna, några månader eller veckor...

2. 19 mars - 21 juni 1944
Den 19 mars ockuperades Ungern av Tyskland. De ungerska myndigheterna registrerade alla judar och judiska värnpliktiga skickades till arbetsläger. Många judar flyttade från landsorten till större städer och framförallt till huvudstaden Budapest som ansågs vara en säker plats. Så gjorde även Alice och hennes två syskon, Ilonka och Ernö. De flyttade till Budapest och började arbeta vid en lampfabrik. Drygt 200 000 judar bodde i Budapest i början av sommaren 1944. En kväll när systrarna lagade middag tog grädde slut och Alice bestämde sig att hämta den i en närbelägen matbutik. Hon tog sin kappa, dock utan Davidstjärna och gick. Hennes granne i huset rapporterade det till polisen. Polisen och grannfrun stod utanför butiken när Alice kom ut. Polisen tog henne till Conti fängelset. I fängelset fanns flera som satt för liknande "brott" och vanliga brottslingar. Det fanns unga judinnor med små bebisar och råttor överallt, berättade Alice. I Alice Klein D.P. Registration Card som har fyllts efter befrielsen från Bergen-Belsen kan man avläsa följande: Blev arresterad den 21 juni 1944, p.g.a. den judiska rasen. Alice Klein kom inte ihåg hur länge var hon på de olika platserna, några månader eller veckor...
3. April 1944, Contifängelset, Budapest - Sárvár gettot
En dag i slutet av april 1944 fördes judar från fängelset i öppna lastbilar eller till fots genom Budapest. Målet var gettot Sárvár, ett mindre ort i västra Ungern där det fanns ett omringat getto.
Folk på gatorna i Budapest applåderade, berättade Alice när de såg judarna förslas bort på lastbilflaket. Stödet för nazismen och pilkorsarna var stort. Två tyska fotografer stod på båda sidor av Vesselényi gatan och fotograferade kvinnor den 22 oktober 1944. 
Fotot är taget av en tysk fotograf vid Vesselényi gatan vid ett annat tillfälle, den 22 oktober 1944. Förflyttning till Sárvár som Alice Klein var med ägde rum 6 månader tidigare.

Från fängelset i Budapest till gettot
En dag i slutet av april 1944 fördes judar från fängelset i öppna lastbilar eller till fots genom Budapest. Målet var gettot Sárvár, ett mindre ort i västra Ungern där det fanns ett omringat getto.
Folk på gatorna i Budapest applåderade, berättade Alice när de såg judarna förslas bort på lastbilflacket. Stödet för nazismen och pilkorsarna var stort.
Alice hamnade i gettot i Sárvár. I Sárvár bodde omkring 1000 judar innan kriget. Sárvár hade både gettot i staden ett läger och även ett getto som bildades inom området av en sockerfabrik. Sockerfabrik utgjorde samtidigt  en samlingspunkt dit man förde judarna för vidare transport till Auschwitz. Där fanns det ett järnvägsspår. Över 10 000 judar fördes från Sárvár gettot till Auschwitz. bland de Alice och mamman med bebisen från fängelset i Budapest. De hamnade i samma boskapsvagn. När godståget stannade vid en station bad mamman till barnet en 10 år gammal pojke om lite vatten. Pojken svarade att det är ingen idé, ni skall snart dö ändå. Han kände till slutdestinationen och det var inte det första tåget som passerade där.


Från gettot Sárvár till Auschwitz
Den 5 juli fördes Alice i en boskapsvagn till Auschwitz. I denna transport fanns 3105 judar på det tåget. Vid ankomsten har 373 kvinnor och 339 män valts för arbete, bland de Alice Klein då 19 år. 2393 judar har sänts till gaskammare. Denna dag kom tre tåg tfrån Ungern till Auschwitz, ett tåg kom från Szombathely och ett från Kaposvár. Av de två på sammanlagt 5 030 blev 1065 selekterade för arbete medan resten mördades i gaskamrarna. I Auschwitz såg Alice en glimt av sin far. Fortsätt att gå dit du ska skrek han till henne då han var själv på väg mot gaskamrarna. Alice såg inte sin yngsta systern Ibid och försökte leta på henne i Auschwitz. Hon gick mellan barackerna och skrek Ibid, Ibid tills någon har berättat att lila-systern hade förts till gaskammaren. Alice hade långt vackert hår, det rakades bort.

4. April 1944, Budapest - Sárvár getto
En dag i slutet av april 1944 fördes Alice Klein med andra judar från fängelset i Budapest i öppna lastbilar eller till fots genom Budapest. Målet var gettot Sárvár, ett mindre ort i västra Ungern där det fanns ett omringat getto. Folk på gatorna i Budapest applåderade, berättade Alice när de såg judarna förslas bort på lastbilflaket. Stödet för nazismen och pilkorsarna var stort. Systern Ilonka Klein har flyttar efter att Alice har fängslats, till ett sk. skyddshus. Dock, inte alla skyddshus suveränitet eller skyddspass respekteras. Pilkorsarna (de ungerska nazisterna) gör räder i Budapest och fängslar judar. Ilonka Klein tillfångatas och skickas till gettot i Komárom. Därifrån skickas hon i november 1944 till koncentrationslägret Ravensbrück.

5. 5 juli 1944, Sárvár getto - Auschwitz 
Alice fördes från Sárvár gettot i en boskapsvagn till Auschwitz. I denna transport fanns 3105 judar på det tåget. Vid ankomsten har 373 kvinnor och 339 män valts för arbete, bland de Alice Klein då 19 år. 2393 judar har sänts till gaskammare. I Auschwitz såg Alice en glimt av sin far. Fortsätt att gå dit du ska, skrek han till henne då han var själv på väg mot gaskamrarna.

6. 5 juli 1944, Sárvár getto - Auschwitz 
I kortet från Auschwitz står det att Alice Klein registrerades den 10 juli 1944 i Auschwitz, att hon kom från Sárvár och att det var Gestapo som ansvarade för henne.  Senare datumet 12.10.1944 anger datumet för vidare förflyttning till lägret Buchenwald.

7. 10 juli - 12 oktober 1944,  Auschwitz - Buchenwald  
Alice Klein registrerades den 10 juli 1944 i Auschwitz. Datumet 12.10.1944 anger datumet för förflyttning till Buchenwald.


Från Auschwitz till Buchenwald, Revensbruck och Bergen-Belsen
Efter nära 4 månader i slavarbete i Auschwitz fördes Alice med 497 ungerska judinnor och 3 polska från Auschwitz till Akdo Hasag-Altenburg. Det var den 29 oktober 1944. Hon blev placerad där i en mindre läger (som tillhörde Buchenwald) och fick arbeta i en ammunitionsfabrik. Man ville gärna ha kvinnor för det arbete då statistiken visade att de klarar sig länge vid liv än män. Vid de mest hälsovådliga arbeten var överlevnadstiden 2 månader. Ändå tyckte Alice att förhållandena i Altenburg var rena himmelriket jämfört med Auschwitz. Altenburg var ett underläger till Buchenwald och lägrets arbetskraft utnyttjades huvudsakligen av företager HASAG (Hugo und Alfred Schneider AG). I koncentrationslägret Buchenwald (Altenburg) får Alice Klein ett nytt registreringskort. Det speciella med kortet är en markering i högra hörnan av kortet - en röd triangel som hon hade också påsydd på sina fångkläder vilket betydde att hon även var politisk fånge, en fiende mot det tyska staten. Troligen var det p.g.a. att i hennes registreringskort från Auschwitz stod det var Gestapo som ansvarade för henne. Från Buchenwald flyttas Alice vidare till Ravensbruck och Bergen-Belsen. Fronten närmade sig. En dag upphörde verksamheten i det väveri Alice arbetade. Samtidigt minskade och därefter upphörde matransonerna. Kvinnorna i hennes barack bara satt och blev för varje dag mer och mer svaga och apatiska. Många dog. Till sist kunde inte Alice gå längre, hon var svag och kröp omkring. En dag såg Alice att tyska soldater, vakter tog bort sina gradbeteckningar. Därefter, efter några dagar kom de brittiska soldaterna De ropade: De som kan gå, gå ut, de som inte kan, de hämtar vi strax. De flesta fick bäras ut på bår och fördes i ambulanserna till en skolbyggnad i närheten. Alla deras kläder fulla av lös brändes. I skolbyggnad som blev ett provisoriskt sjukhus tvättades de alla. Alice har ett starkt minne hur tvålvattnet doftade, doftade frihet.
8. 10 juli - 12 oktober 1944,  Auschwitz - Buchenwald  
Efter nära 4 månader i slavarbete i Auschwitz fördes Alice med 497 ungerska judinnor och 3 polska från Auschwitz till Akdo Hasag-Altenburg. Det var den 29 oktober 1944. Hon blev placerad där i en mindre läger (som tillhörde Buchenwald) och fick arbeta i en ammunitionsfabrik. Man ville gärna ha kvinnor för det arbete då statistiken visade att de klarar sig länge vid liv än män. Vid de mest hälsovådliga arbeten var överlevnadstiden 2 månader.
9. 29 oktober 1944, Buchenwald 
Alice Klein kort från koncentrationslägret Buchenwald. Det speciella är hennes röda markering - en triangel som hon hade också påsydd på sina fångkläder som betydde att hon även var politisk fånge, en fiende mot det tyska staten. Troligen var det p.g.a. hennes registreringskort från Auschwitz där det står att det var Gestapo som ansvarade för henne. Nästa etapp i hennes liv var koncentrationsläger Ravensbrück dit hon förflyttades den 10 januari 1945.


10. Januari-april 1945, Ravensbrück - Bergen-Belsen
Från Ravensbrück lägret dit Alice Klein kom den 10 januari 1945 förflyttades hon till Bergen-Belsen. Där befriades hon den 15 april 1945. Innan befrielsen upphörde verksamheten i det väveri Alice arbetade. Samtidigt så minskade och därefter upphörde helt matransonerna. Kvinnorna i hennes barack bara satt och blev för varje dag mer och mer svaga och apatiska. Många dog. Till sist kunde inte Alice gå längre, hon var svag och kröp omkring. En dag såg Alice att tyska soldater och vakter tog bort sina gradbeteckningar. Därefter, efter några dagar kom de brittiska soldaterna till Bergen-Belsen lägret. De ropade: De som kan gå, gå ut, de som inte kan, de hämtar vi strax. De flesta fick bäras ut på bår och fördes i ambulanserna till en skolbyggnad i närheten. Alla deras kläder fulla av lös brändes. I skolbyggnad som blev ett provisoriskt sjukhus tvättades de alla. Alice har ett starkt minne hur tvålvattnet doftade, doftade frihet. Hon vägde knappt 30 kg.
Befrielsen i Bergen-Belsen
Alice Klein befriades den 15 april 1945. Innan befrielsen upphörde verksamheten i det väveri Alice arbetade. Samtidigt så minskade och därefter upphörde helt matransonerna. Kvinnorna i hennes barack bara satt och blev för varje dag mer och mer svaga och apatiska. Många dog. Till sist kunde inte Alice gå längre, hon var svag och kröp omkring. En dag såg Alice att tyska soldater, vakter tog bort sina gradbeteckningar. Därefter, efter några dagar kom de brittiska soldaterna De ropade: De som kan gå, gå ut, de som inte kan, de hämtar vi strax. De flesta fick bäras ut på bår och fördes i ambulanserna till en skolbyggnad i närheten. Alla deras kläder fulla av lös brändes. I skolbyggnad som blev ett provisoriskt sjukhus tvättades de alla. Alice har ett starkt minne hur tvålvattnet doftade, doftade frihet. Hon vägde knappt 30 kg. En dag frågade läkaren henne om hon vill åka till Sverige och få en fortsatt vård där. Alice sa ja till det.

Från Lubeck till Stockholm
Den 28 juni 1945 bars Alice Klein på bår ombord på det Vita båten S/S Kastelholm som stod vid kajen i i hamnen Wallhafen i Lübeck. Det är den första resan från Lubeck till Sverige som de fem Vita båtar gör. S/S Kastelholm anländer till kajen i Stockholm den 1 juli 1945. Det kan man avläsa från hennes D.P. Registration Card. I nedre delen av kortet kan man avläsa på franska följande: Blev arresterad den 21 juni 1944, p.g.a. den judiska rasen och så en pil att hon kom till Lubeck från Bergen-Belsen. På högra sidan av kortet står information om hennes övriga syskon och föräldrarna.

Alice, Du kommer inte kunna få barn - ett besked i tältstaden i Stockholms Frihamn
Det byggdes en liten tältstad i Frihamnen med läkare, sköterskor, ambulanser. Man bar ned de liggande patienter in i tältstaden. Alice låg på bår och en av läkarna bad henne att stå upp. Hon gjorde det och "det ran massa ur henne". Alice, Du kommer inte kunna få barn - var ett besked hon fick av läkaren i Stockholms Frihamn. Hon tänkte i det tysta - visst får jag det, vänta bara! Från tältstaden fördes hon till Sigtuna beredskapssjukhuset.

11. Den 28 juni 1945 bars Alice Klein på bår ombord på det Vita båten S/S Kastelholm som kom till Stockholm den 1 juli 1945. Det han man avläsa från hennes D.P. Registration Card. I nedre delen av kortet kan man avläsa på franska följande: Blev arresterad den 21 juni 1944, p.g.a. den judiska rasen och så en pil att hon kom till Lubeck från Bergen-Belsen. På högra, nedre sidan av kortet står information om ödet av hennes övriga syskon och föräldrarna.12. 28 juni 1945 - Wallhafen-Lübeck
Den 28 juni 1945 åker Alice Klein i en brittisk militär ambulans från Swedish Transit Hospital till Wallhafen hamnen i Lübeck. Man bär henne på bår ombord på det Vita båten S/S Kastelholm. Flera andra Vita båtar ligger i hamnen Wallhafen i Lübeck. Det är den första resan från Lübeck till Sverige som de fem Vita båtar skall ut på. Överfarten till Stockholm tar tre dagar och S/S Kastelholm anländer till kajen i Stockholms Frihamn den 1 juli 1945.  
13. Juli. 1945. Kajplats 2 i Frihamnen i Stockholm
En man i skyddsutrustning bär från Vita båten S/S Kastelholm utmärglade överlevande och lägger de på bår. Därefter bärs de till den provisoriska tältstaden där patienterna undersöks och fördelas mellan sjukhusen. De mest sjuka och akutsjuka skickas direkt med ambulans till Epidemiska sjukhuset medan de andra till Sigtuna beredskapssjukhuset.

14. 1 juli 1945, Frihamnen-Stockholm
Vid kajplats 2 i Frihamnen byggdes en liten tältstad med läkare, sköterskor, ambulanser. Från det Vita båten S/S Kastelholm bar man dit direkt de "liggande patienter". Alice låg på bår i tältet när en av läkarna bad henne att stå upp. Hon gjorde det och "det rann massa ur henne". Alice, Du kommer inte kunna få barn - var ett besked hon fick av läkaren i Frihamnen. Hon tänkte i det tysta - visst skall jag få det, vänta bara! Alice fick flera barn och 6 stycken barnbarn. Från tältstaden fördes hon till Sigtuna beredskapssjukhuset. På bilden ser man två ambulansbussar.  De kördes i en skyttetrafik mellan Frihamnen och beredskapssjukhuset i Sigtuna då det fanns enbart plats för 6 stycken bårar i varje buss.

15.  Sommaren 1945, 
Alice Klein (första till höger) på beredskapssjukhuset i Sigtuna.

16.  Sommaren 1945, 
Alice Klein (i mitten) på beredskapssjukhuset i Sigtuna.
18. Sommaren 1945, Beredskapssjukhuset i Sigtuna
Alice Klein i Sigtuna. (andra från vänster i näst sista raden)

19. Sommaren 1945, Beredskapssjukhuset i Sigtuna
Alice Klein hälsokort under första dagarna i Sigtuna. Det står antecknat att Alice vänstra armbåge är skadad. Alice fick sin armbåge krossad av en kvinnlig SS-vakt då hon inte skyndade sig till uppställningen.

20. Sommaren 1945, Beredskapssjukhuset i Sigtuna
Alice Klein hälsokort under sista dagarna i Sigtuna. Alice har fördubblad sin vikt jämfört med den hon hade i Bergen-Belsen (30 kg). Den 19 oktober 1945 avreste Alice från Sigtuna till Mölnbacka, Deje för en fortsatt vård. Därefter blev hon trogen Värmland till sina sista dagar. I Diagnos så står det antecknad att Alice vänstra armbåge är skadad. Alice fick sin armbåge krossad av en kvinnlig SS-vakt då hon inte skyndade sig till uppställningen.

21. 1960-talet, Värmland
Alice Klein i ett restaurangkök i Värmland där hon var en mycket omtyckt chef. På övre bilden är hon först till höger och på nedre bilden står hon mellan sina arbetskamrater.

22. 1990-talet, Värmland
Alice Klein berättade i skolorna och i media om Förintelsen. Hennes historia har hon även berättat för Shoa Foundation. På bilden sitter hon med en väska där hon förvarar sina minnen från Förintelsen. Efter pensioneringen hade hon besökt skolorna i Värmland och berättat om tiden i koncentrationslägren. Alice Klein dog på 2000-talet och är begravd nära "flickgravarna" i Karlstad. Flickgravarna är de 15 gravar som Förintelsens offers gravar kallas där för.  Alice kände en stark samhörighet med de begravda på Mosaiska begravningsplatsen. När hon gick omkring på begravningsplatsen, så sa hon till sin dotter "mina flickor". Hon brukade stanna en längre tid vid Roszi Rimmer grav. Roszi var 14 år när hon kom till Sverige med Vita båten Rönnskär. Hon blev aldrig frisk och dog vid 19 års åldern i Karlstad.

Öden av övriga familjen som överlevde Förintelsen - Ilonka, Aranka och Ernö
Ilona
Alice syster lona (Ilonka) Klein fick flytta från lägenheten i Budapest där alla tre syskonen bodde tills Ernö blev tagen till slavarbete och Alice hamnade i fängelset då hon gick ut till mjölkaffären i grannskapet . Ilonka ville komma långt bort från grannfrun som förrådde Alice. Hon fick svenska identitetspapper genom Raoul Wallenbergs försorg men blev trots det tillfångatagen och skickad först till gettot i Komárom och därefter i november 1945 i boskapsvagnar till Ravensbruck. Hon var med en dödsmarsch där hon gick under vintern med två vänstra skor. Efter befrielsen försökte hon ta sig från Jugoslaviens hamn Bakar till Haifa i Eretz Israel. Hennes skepp Knesset Israel med 3845 överlevande från Förintelsen kom den 26 november 1946 till Haifa hade alla med våld förts över till brittiska fängelsefartyg och 3843 (2 dödades av brittiska soldater i Haifa) samt 11 nyfödda under resan från Bakar barn internerats i ett interneringsläger på Cypern. Där i Cypernlägret träffade Ilonka sin bror Ernö. Ernö som hon såg för sista gången i april 1944 i Budapest. Därefter Ernö som många andra judiska värnpliktiga skickades till ett arbetsläger. Efter kärt återseende i det brittiska lägret på Cypern de två syskonen följdes sedan genom livet. Ernös son Moshe föddes på Cypern 1948. Ilonka och Ernö bildade varsin familj, fick barn och levde till sina sista dagar i Israel.

Ernö
Ernö som många andra judiska värnpliktiga skickades 1944 till ett arbetsläger i öst, bakom den rysk-tyska frontlinjen där de ungerska styrkorna stred på Hitlers sida. Efter kriget försökte han som så många andra judar resa till Israel. Europa var för honom en begravningsplats. Hans immigrantbåt stoppades och alla Förintelsens överlevande skickades till ett läger på Cypern. Där träffade han Ilonka som också försökt att ta sig till Israel. Ett kärt återseende i det brittiska lägret på Cypern. De två syskonen följdes sedan genom livet. Ernös son Moshe föddes på Cypern 1948. Ilonka och Ernö bildade varsin familj, fick barn och levde till sina sista dagar i Israel.

Aranka
Aranka, Alice yngsta syster, gömdes i en kristet familj. Hon överlevde på det sättet Förintelsen och flyttade efter Ungernrevolten 1956 till Israel.

Övriga öden
Adolf
Alice Kleins äldste bror Adolf blev mördad av Pilkorsana vid Donau strand. Vid kajen mellan parlamentet och kedjebron i Budapest hittar man ett minnesmonumentet ”Skorna”. Det består av mängder av skor uppradade på kajkanten: små tummade barnskor med skosnören som hänger, stora slitna mansskor, damstövlar med snedgången klack. Konstverket är en hyllning till de tusentals judar som brutalt avrättades längs Donaus stränder och kajer i andra världskrigets absoluta slutskede. Monumentet symboliserar minuterna innan de sköts och föll i floden, då de alltså tvingades ta av sig skorna på kajen. När Alice visade Budapest för sina vuxna barn ville hon aldrig göra en utflykt med båt längs Donau floden. För henne var Donaufloden en begravningsplats.

23. 1944 Budapest
Alice Kleins äldste bror Adolf blev mördad av ungerska Pilkorsare vid Donaus strand. Vid kajen mellan parlamentet och kedjebron i Budapest hittar man ett minnesmonumentet ”Skorna”. Det består av mängder av skor uppradade på kajkanten: små tummade barnskor med skosnören som hänger, stora slitna mansskor, damstövlar med snedgången klack. Konstverket är en hyllning till de tusentals judar som brutalt avrättades längs Donaus stränder och kajer i andra världskrigets absoluta slutskede. Monumentet symboliserar minuterna innan de sköts och föll i floden, då de alltså tvingades ta av sig skorna på kajen. När Alice visade Budapest för sina vuxna barn ville hon aldrig göra en utflykt med båt längs Donau floden. För henne var Donaufloden en begravningsplats. På bilden ungerska Pilkorsare avrättar judar vid Donau stranden.


Alice mamma
Alice mamma - Min mamma dog gudskelov innan Förintelsen i Ungern startade brukade Alice berätta. Hon var inte ensam om de orden, flera överlevande som hade släktingar som dog "normalt" brukade berätta så.

Alice far och yngsta syster Ibid
Alice far och yngsta syster Ibid mördades i Auschwitz. Alice såg sin far eskorterat till gaskammare. Nästa dag fick hon veta att även hennes yngsta syster kvävdes till döds där.

24. November 1946, Haifa
Ilonka Klein blev ensam i Budapest när Alice har tillfångatagits efter att ha handlat mjölk. Ilonka fick svenska identitetspapper genom Raoul Wallenbergs försorg. Trots det blev hon tillfångatagen och skickad till koncentrationslägret Ravensbrück. Ilonka var med en dödsmarsch där hon gick under vintern med två vänstra skor. Efter befrielsen försökte hon ta sig från Jugoslaviens hamn Bakar till Haifa i Eretz Israel. Hennes skepp Knesset Israel med 3845 överlevande från Förintelsen kom den 26 november 1946 till Haifa hade alla med våld förts över till ett brittiskt fängelsefartyg och 3843 (2 dödades av brittiska soldater i Haifa) samt 11 nyfödda under resan från Bakar barn hamnade i ett interneringsläger på Cypern.
Israel
De tre överlevande syskonen i mitten. Från höger Ernö (med mustasch), Alice och Aranka.  Ytterst till höger och till vänster sk "ingifta parter". Ernö var i ett arbetsläger för judiska värnpliktiga där de flesta dog. Ilonka (ej med på bilden) fick svenska identitetspapper, läs skyddspass, genom Raoul Wallenbergs försorg men blev trots det tillfångatagen och skickad till Ravensbrück. Alice blev tillfångatagen före Ilonka och var i flera läger, bl.a. Buchenwald, Ravensbrück och Bergen-Belsen.  Deras far och yngsta systern Ibid mördades nästan framför ögonen på Alice då de gick efter selektionen mot Auschwitz gaskamrar. Det finns inget foto på den yngsta systern Ibid.
25. De tre överlevande systrarna Klein. 
I mitten Alice som överlevde Auschwitz och ett antal andra koncentrationsläger och togs från Bergen-Belsen för vård till Sverige med Vita båt-aktionen. Till höger om Alice sitter Aranka som gömdes undan nazisterna i Ungern hos en kristen familj. Till vänster Ilonka som togs tillfånga i Budapest trots sitt skyddspass. Hon skickades till Komárom gettot och därefter till Ravensbrück koncentrationslägret. Deras far och yngsta systern Ibid mördades nästan framför ögonen på Alice då de gick efter selektionen mot Auschwitz gaskamrar. Det finns inget foto på den yngsta systern Ibid.