Saturday, January 12, 2019

Ciemne cienie przeszłości - Szpital polowy w Örebro w 1945

25 maja 1945 do szkoły Engelbrecht Örebro zamienionej w szpital polowy przybyły pierwsze kobiety z grupy prawie 250 byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Uczniów szkoły przeniesiono do innych szkół aż do czasu zamknięcia szpitala w grudniu 1945 roku. 
Kobiety pochodziły z obozów takich jak Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück i Bergen-Belsen i zostały przewieziony do Szwecji przez Szwedzki Czerwony Krzyż i UNRRA.

Stopniowo większość kobiet powróciła do swoich kraju lub wyemigrowała dalej, ale wiele z nich pozostało i uzyskały obywatelstwo szwedzkie. Wiele kobiet mimo leczenie zmarło w Szwecji na skutek obrażeń odniesione w niemieckich obozach koncentracyjnych, cztery z nich pochowano w Örebro na Cmentarzu Północnym.

Anna Chlebowa ur. 20.10.1870 zm. 11.07.1945
Cecylia Fiszlak ur. 27.11.1896 zm. 25.12.1945
Juliana Kaminska ur. 28.01.1882 zm. 18.04.1946
Irena Rybak ur. 28.06.1897 zm. 23.12.1947

Anna Chlebowa ur. 20.10.1870 zm. 11.07.1945

Anna Chlebowa ur. 20.10.1870 zm. 11.07.1945. Czy jej nazwisko sie zgadza?

Friday, January 11, 2019

S/S Kastelholm - Mycket speciella Lubeckresor under juni 1945 - januari 1946. Först Förintelsens överlevande och därefter tyska militärer!

Umder hela kriget var S/S Kastelholm upplagd vid Allmänna gränd i Stockholm.

Hyttfördelning på S/S Kastellholm. Under juni och juli 1945 har hytterna fyllts i flera omgångar av Förintelsens överlevande som åkte till Sverige för att få vård. S/S Kastelholm ingick då i en flotta av fartyg som administrerades av Marinstaben och fick därefter namnet de Vita fartygen. Knappt 6 månade senare fylldes hytterna av tyska militärer (troligen flera ur SS-förband samt Gestapofolk). De skulle till Lubeck och utgöra den sista akten av Balt- och tyskutlämningen.
Under hela kriget var S/S Kastelholm upplagd vid Allmänna gränd, Stockholm. Därefter, under juni och juli 1945 har hytterna fyllts i flera omgångar av Förintelsens överlevande som inom UNRRA hjälpen åkte under Röda Korsets flag till Sverige för att få vård. S/S Kastelholm med kpt Dahlbom, ingick då i en flotta av fem fartyg som administrerades av Marinstaben och fick därefter namnet de Vita fartygen
S/S Kastelholm förde under juni och juli 1945 Förintelsens överlevande, mestadels från Bergen-Belsen till Stockholm. Det skedde inom UNRRA hjälpen och under Röda Korsets. S/S Kastelholm ingick då i en flotta av fem fartyg som administrerades av Marinstaben och fick därefter namnet de Vita fartygen.  Alla fem fartygen skulle Röda-kors-märkas samt namnet SVERIGE och fatygets namn med stora bokstäver. För- och akter skulle märkas med ett rött kors på vit botten omgivet av en svart rin. Ftoto: Britt Björkdal.

Knappt 6 månader senare fylldes hytterna på S/S Kastelholm (då kpt Kallenberg) av tyska militärer (troligen flera ur SS-förband samt Gestapofolk). De skulle till Lubeck och utgöra den sista akten av Balt- och tyskutlämningen.

Konstigt nog så finns inte den resan annoterat i Trafiklistan, se nedan.

S/S KASTELHOLM byggdes år 1929 av Eriksbergs Mekaniska Verkstad Ab Göteborg. Varvsnummer 228.Dimensioner. 55,66 x 9,42 x 3,66 m. Brt/ Nrt/ Dwt. 921/ 466/ 206. Maskineri. En 3-cyl, ångmaskin, effekt. 1034 hk. Hastighet 12,0 knop. Passagerare. 150. Hyttplatser 150. RN. 7512. IMO. 5183259.
Levererades 14 februari 1929 till Svenska Amerika Linjen (SAL), Göteborg.

Trafik S/S KASTELHOLM


1929 03. Insatt mellan Stockholm - Åbo/ Helsingfors. Även turistturer till Leningrad och Visby gjordes.

1929. Under sommaren chartrade GM Nordiska fartyget för att lansera ett nytt bilmärke 
Marquette för svenska bilåterförsäljare.

1931. Insatt även mellan Stockholm - Leningrad (vissa turer via Åbo eller Helsingfors). Senare insatt på trafik mellan olika hamnar i östersjön.

1939 12 12 - 1945 06. Upplagd vid Allmänna gränd, Stockholm.

1945 06. - 1945.08 Utchartrad till Marinförvaltningen för att transportera krigsfångar från Bergen-Belsen lägret till Sverige.


1946.01. Resan till Lubeck med tyska militärer fattas!

1946 06. Utchartrad till Rederi Ab Svea, Stockholm för två resor mellan Stockholm - Oskarshamn - Borgholm - Kalmar.

1947. Kryssningar i Östersjön.

1947 07 20 - 1947 07 29. Resa till Calais.


I januari 1946 stod två fartyg i Trelleborgs hamn. Det ena ett ryskt lassaretfartyg 
Beloostrov och  den andra ett svenskt fartyg S/S Kastelholm. Jag vet inte om det svenska var på nytt chartrat av Militärstaben. I marinförvaltningens handlingar står en anteckning att S/S Kastelholm skulle "återlevereras" till SAL (Rederiet Svenska Amerika Linjen) den 23 juli eller 3 augusti 1945. Den sista resan i UNRRAs regi var därmed från Lubeck den 25 juli 1945 med cirka 170 norska barn och 46 mödrar.

Tillbaka till Trelleborgshamn. Det man vet är att den 25 januari 1946 så lämnade det sovjetiska lassaretfartyget S/S Beloostrov Trelleborg med cirka 150 balter tillsammans med 230 tyskar ombord. Man skriver balter eller tyskar med det rör sig om soldater, militärer. Den var det tredje transporten till Sovjetunionen. Sammanlagt utlämnades över 2 500 tyskar till Sovjet. De sovjetiska fartygens destination var Libau i Lettland. Det svenska fartyget S/S Kastelholm avgick två dagar senare den 27 januari 1946 från Trelleborg till Lubeck i Tyskland med cirka 200 tyska militära flyktingar som skulle till västzonerna. 

Jag vet inte vad exakt vad avgjorde de 200 tyska militärer skulle till Lubeck men troligen hade det med att göra med segrarmakternas principöverenskommelse. Den inebar att flyktingar i uniform skulle återföras till den zon där de befunnit sig vid klockslaget för Tysklands militära kapitulation den 8 maj. Soldater från östfronten skulle således utlämnas till Sovjetzonen. Bland tyska soldaterna fanns balter som tjänstgjorde i den tyska armén, bl.a. SS.


Tillbaka till Trelleborgshamn. Det man vet är att den 25 januari 1946 så lämnade det sovjetiska lassaretfartyget S/S Beloostrov Trelleborg med cirka 150 balter tillsammans med 230 tyskar ombord. Man skriver balter eller tyskar med det rör sig om soldater, militärer. Den var det tredje transporten till Sovjetunionen. Sammanlagt utlämnades över 2 500 tyskar till Sovjet. De sovjetiska fartygens destination var Libau i Lettland.


Förintelsen samt beslutet att mörda Europas judar - har alltid förknippats med Wannseekonferensen i januari 1942. Att ukrainare och balter har medverkat i Förintelsen innan Wannseekonferensen har varit känt länge. Det brukar förklaras, eller rent av ursäktas, med att de stred för sin nationella identitet och heder (precis som tyskarna brukar säga). När man tittar på de tyska dokument så finner man att den "manuella" Förintelsen började långt före Wannsee. Vissa områden på kartan över Baltländerna är judefria medan i andra visar man antalet mördade med siffror vid kistorna samt antallet fängslade i getton. Det fanns inga kistor för de mördade judar där, bara massgravar.

Wednesday, January 9, 2019

Om detta har ingen berättat - Förintelsens offer begravda i Stockholm - Ett QR underlag - Del I

Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm. Här ligger ett hundratal Förintelsens offer begravda. 
Dödsdatum hos de flesta år 1945. Hur har de hamnat i Stockholm skall QR svara för och lära ut.
Stockholms Frihamn, Kajplats 2. Ett av Röda korsets Vita skepp S/S Kastelholm anlöpte från Lubeck med en last av fd fångar från Bergen-Belsen. De flesta kvinnor. Många av de vägde 20-25 kilo.
Norra begravningsplatsen i Stockholm. Här ligger ett hundratal Förintelsens offer begravda. Dödsår hos de flesta år 1945, dödsmånad juli-september. Hur har de hamnat i Stockholm. De är födda i Ungern, Polen, Tjeckoslovakien, Rumänien och flera andra europeiska länder. Många av de 15-20 år gamla.

S/S Kastelholm anlöper Frihamnen i Stockholm. På däck ser man vitklädd vårdpersonal.

Deras väg till Stockholm är egentligen Förintelsens historia. De flesta upplevde en fångeskap i getton, transporter till koncentrations- och utrotningsläger. Flera till Auschwitz. De tvingades dagligen till arbete, ofta i amunitionsfabriker. Vid krigets krigsslut var många av de med i dödsmarscher som betydde evakuering till koncentrationslägret Bergen-Belsen i själva Tyskland. Lägret befriades den 15 april 1945 av de britiska trupperna. Den första hjälpen gavs på plats. Efter 2 månader kom de med de Vita fartygen till Stockholm och de beredskapssjukhus som ställdes iordning. Mångas liv gick inte att rädda!

Det finns en del enskild information om varje person som ligger begraven vid Norra judiska begravningsplatsen. Det finns även den alllmän information om Förintelsen där platser och händelser utgör en del av de begravdas öden.

Den stora utmaningen är inte den tekniska men att de två typer av information skall på rätt sätt förmedlas samtidigt.

Att förmedla innehåll via det mobila gränssnittet är ett måste i många sammanhagn idag. Allt fler tar del av informationen via surfplattor och mobiltelefoner. Det gäller att planera en mobilanpassad webbplats och undersöka möjligheterna att på bästa sätt integrera den nya informationen till befintlig information om Stockholm och Stockholms begravningsplatser. 


Informationen skall vara även lättillgänglig för skolelever och därför bör det finnas även en länk till "Öden av Förintelsens offer begravda i Stockholm" från hemsidan administrerad av Myndigheten Forum f Levande Historia.

Det planeras således ett pilotprojekt, där guiderna ska nås via QR-koder på skyltar på plats på Norra judiska begravningsplatser men vilka också skall gå att nå till exempel via Stadsmuseets hemsida. En av de stora fördelarna med QR-koder är att de möjliggör kommunikation av digitalt innehåll i analoga miljöer. För Stadsmuseum och andra institutioner med uppgift att förmedla kulturarvsdata, finns därför stora möjligheter med att använda koderna som finns utplacerade i Stockholm. Då det flesta är numera nödsakade att använda smartphones för att klara vardagen, t.ex. bank-, skatte- och andra ärenden.


Identitetskort för övarfart till Sverige
Diagnoskort med personliga data som klart visar de personliga öden under Förintelsen.

Field Medical Card som utfärdades i Bergen-Belsen som följde med till Sverige.
Typ på personlig information är den från själva Bergen-Belsen lägret, t.ex. DP-kort, Läkarkort och Diagnoskort samt överfarten till Sverige. Kanske enstaka personliga fotografier (se nedan).

Den allmäna informationen om Förintelsen skall enligt nedan, i görligaste mån integreras med levnadsöden av de Förintelsens offer begravda i Stockholm. Således kan man markera de olika getton och läger såsom Theresienstadt, Warszawa getto, Lodz getto och Budapset gettot.

Ett särskild del av informationen skall omfatta förhållanderna i Bergen-Belsen lägret vid befrielsen (april 1945) där den britiska amén påträffade tiotusental döda, icke begravda och lika många halvdöda fångar som dog strax efter befrielsen av lägret.


Bergen-Belsen. 10-tusentals icke begravda kroppar påträffades vid befrielsen den 15 april 1945.


Bergen-Belsen. Många fd fångar tvättas liggande efter befrielsen då de inte kunde stå på egna ben.
Ännu en gemensam del som bör presenteras är det transporter med tåg och båt från Bergen-Belsen till Sverige.

Barnsituationen under Förintelsen bör uppmärksammas särskilt då många begravda i Sverige var barn. Deras öde bör jämföras med Anne Franks öde som på samma sätt som många i gruppen begravda i Stockholm har deporterats först till Auschwitz och därifrån vidare till Bergen-Belsen. Många av offren dog av samma orsaker som Anne Frank - undernäring och tyfus.


Den storskaliga Förintelsen började i samband med Operationen Barbarossa och Einsatsgruppens massavrättningar av judar som skedde genom skjutning vid speciellt förberedda uppgrävda massgravar eller raviner. Det mest kända avrättningsplatsen heter Babij Jar, en ravin i utkanten av Kiev där judiska barn, kvinnor och män sköts till döds. På två dagar, 29-30 september 1941, mördades 33 771 judar i Babij Jar. Allt dokumenterades noga, sifferexercisen var viktig för nazisterna. Aktionen hade genomförts enligt en tysk rapport ”utan några incidenter”.Karta bifogad till en rapport av Dr Franz Walter Stahlecker, chef för Einsatzgruppe A, på operationer av hans enhet från 16 oktober 1941 till 31 januari 1942. Einsatzgruppen, fyra mobila dödande enheter som mördade judar i det tyska ockuperade Sovjetunionen, var under myndighet av Reinhard Heydrich. De skickade honom sina arbetsrapporter med detaljerade beskrivningar av mordoperationerna. Platserna och tidsperioderna för mördandet är markerade på kartor.
Det finns således en detaljerad kunskap om hur dödandet gick till, detta trots nazisterna hann förstöra många av sina arkiv och andra bevis före krigsslutet. Det finns dokument om deportationer och tågtransporter som genomfördes av den tyska statsjärnvägen Deutsche Reichsbahn, som spelade en nyckelroll under Förintelsen.
Rapporter stämmer överens med det materiallet som man hittade i  t.ex. Warszawas Getto med antalet dagligen deporterade till utrotningsläger Treblinka. Den tyska Reichsbahn varit ett självständigt bolag. SS därför tvungna att betala dem för transporter och andra avgifter. "Biljettpriset" 1942 uppgick till 0,04 riksmark (RM) för 1 vuxen per kilometer. Barn betalade halva, och de yngre än fyra år transporterades gratis. Det speciella i alla Deutsche Reichsbahn dokument är beskrivning av lasten t.ex.: Last: Vollzug (avser bruttovikt) 400 ton på väg till Treblinka, Loorzug 300 ton, (avser tara), således vikten av det tomma tåget. Netto är på 100 ton och avser de som transporterades till dödsfabriken och deras bagage. om de tågsätt som skickades till utrotningslägren "Tomma tillbaka". Boskapsvagnar var på 21.3 kvm för 100-150 personer eller 200 barn, dvs ett vanligt svenskt vardagsrum, bara utan fönster och ventilation. 

Man började samla, läs fängsla judar i getton..... (skriva om getton som en mellanstation till förintelsen ni lägren!).

Den industriella Förintelsen började i slutet av januari 1942 i den vackra villan i Wannsee, i utkanten av Potsdam. Nazister gick igenom alla europeiska länder och satte ihop ett protokoll som handlade om att mörda i de europeiska judar. Protokollets sida 5 och 6 (av 15) var inget annat än en mördarlista med 11 000 000 milioner människor.

https://www.ghwk.de/fileadmin/user_upload/pdf-wannsee/protokoll-januar1942.pdf
På sidan 5 i Wannseeprotokollet kan man läsa följande:
Under tiden, med tanke på farorna med utvandring under krigstid och möjligheterna i Öst, Reichsführer SS och chefen för tyska polisen har förbjudit utvandring av judar. 

III. Emigration har nu ersatts av evakuering av judarna till Öst, som en ytterligare möjlig lösning, med lämplig förhandsgodkännande av Führer. Denna operation bör dock endast betraktas som en preliminär alternativ; men det levererar redan en praktisk erfarenhet av stor betydelse med tanke på den kommande slutliga lösningen av den judiska frågan. Under den här slutliga lösningen av den europeiska judiska frågan cirka 11 miljoner judar skall beaktas, spridda över de enskilda länderna enligt ovan publicerade dokument från Wannsee.Ett exempel på en information (undertecknad Gustaf) som inte publicerats tidigare som gäller i högsta grad Förintelsens offer begravda i Stockholm.

En karta som kan användas att beskriva Förintelsen i stort samt de enskilda öden.


Tuesday, January 8, 2019

Stella Eliasberg, wiceprezes Towarzystwa Pomoc dla Sierot, pod którego skrzydłami działał Dom Sierot Janusza Korczaka

Powszechnie wiadomo że gdy w 1909 roku Stefania Wilczyńska powróciła po studiach do Polski zwróciła się właśnie do Stelli Eliasbergowej z prośbą o pracę w przytułku na ul. Franciszkańskiej 2. Przytułek należal do Towarzystwa "Pomocy dla Sierot”. Wiadomo że Korczak regularnie odwiedzał przytułek na Franciszkańskiej.
Stella Eliasberg, tak mało się o niej pisze a tak ważna osoba w życiu Korczaka i historii Domu Sierot. Kiedyś, jako dziecko poznałem jej córkę Helenę. Córka, profesor architektury w Warszawie badała mozliwości dobudowania jeszcze jednego piętra na Krochmalnej 92 i zrobienia tam muzeum.

Powszechnie wiadomo że gdy w 1909 roku Stefania Wilczyńska powróciła po studiach do Polski zwróciła się właśnie do Stelli Eliasbergowej z prośbą o pracę w przytułku na ul. Franciszkańskiej 2. Przytułek należal do Towarzystwa "Pomocy dla Sierot”. Stella Eliasberg zapisała później ze zdziwieniem, że ta młoda energiczna kobieta którą przyjęła do pracy, faktycznie przychodzi codziennie punktualnie, zajmuje się dziećmi, karmi, przewija, wyczesuje wszy. Tak że nie ulega wątpliwo
ści że to przez Stellę Eliasberg doszło do spotkania Wilczyńskiej z Korczakiem. Do pracy przytułku na ul. Franciszkańskiej 2 przystąpiła Wilczyńska z wielkim zapałem, organizowała dyżury i zajęcia, a dzieci szybko ją pokochały. Jej prawą ręką była Esterka Wajntraub (wychowanka schroniska na Twardej 6). Wiadomo że Korczak regularnie odwiedzał przytułek na Franciszkańskiej.


Stella Eliasberg, wiceprezes Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”, pod którego skrzydłami działał Dom Sierot, wspomina*: 
Teraz (wrzesień 1939 r.) jak dla wszystkich, tak i dla Domu Sierot zaczyna się okres ciągłego niepokoju, wstrząsów, zakończonych tragedią – śmiercią personelu i dzieci w komorach gazowych (…) 
W przeddzień oblężenia (Warszawy), o godzinie 6.30 rano idziemy z doktorem (Korczakiem) na naradę do ówczesnego prezesa (Gminy Żydowskiej) Mаurycego Mayzla. Rozpuścić dzieci, rozdawszy im zapasy żywnościowe i pieniądze, czy trwać na stanowisku? Wbrew naszemu zdaniu Doktor żąda, by dzieci zostały na miejscu. „O ile do soboty nie dostanę wezwania do wojska, biorę Dom Sierot na swoją odpowiedzialność i trwamy”. „Niestety – ustąpiliśmy” – 
ubolewa Stella Eliasberg po wojnie, kiedy pisała swoje wspomnienia.

Nie znam losów wojennych Stelli Eliasberg. Jak wiemy to losy żydowskich dzieci były takie same w całej Guberni Generalnej gdzie zamordowano 99% Żydów. W pierwszym tygodniu września nikt nie przypuszczal że wiekszość żydowskich dzieci w Polsce (jak ich rodziców) czeka Zagłada.

Maurycy Mayzel opuścił Warszawę 6 września 1939 roku wraz z grupą pracowników na apel pułkownika Romana Umiastowskiego. Jego następcą na stanowisku komisarycznego prezesa Prezes Warszawskiej Gminy Żydowskiej został 23 września ówczesny zastępca Mayzela, Adam Czerniaków. Maurycy Mayzel zmarł w 1940 lub 1941 roku w Związku Radzieckim.

Stella Ester Bernstein Eliasberg
Urodzona 11 lutego 1879 w Polsce
Rodzice Belbina and Jakob Chaim Bernstein
Zmarla 9 marca 1963 84 lata w Vancouver, British Columbia, Kanada
Byla 
żoną Dr. Izaaka Eliasberg (1860-1929, zm. Warsaw

Izaak Eliasberg (ur. 1860, zm. 1929 w Warszawie) – lekarz i żydowski działacz społeczny. Był prezesem Towarzystwa Pomoc dla Sierot i przewodniczył Komisji Budowy Domu Sierot. Pracował w Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gdzie poznał Janusza Korczaka. Był jego bliskim współpracownikiem i przyjacielem, zaś Korczak uważał go zawsze za swojego zawodowego mistrza. Pochowany jest na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie (kwatera 24, rząd 2).


*Eliasberg Stella: Wspomnienia. Historia Domu Sierot (Towarzystwo «Pomoc dla Sierot»)”, maszynopis - jest w Korczakianum.