Thursday, February 24, 2011

Tuesday, February 22, 2011

Alejandro besöker Borgå


Borgå, (finska Porvoo) är en finländsk stad, belägen i Nyland. Kuststaden Borgå ligger vid Finska vikens kust vid Borgå ås mynning (bilden). Borgå har cirka 49 000 invånare.


Borgå är en tvåspråkig stad med finska som majoritetsspråk (cirka 64 procent) och svenska som minoritetsspråk (cirka 33 procent).Borgå är numera mest känd för sin manikyr, nagelvård för vackra naglar och Alejandros besök där!Borgå ligger vid en gammal handelsplats. Borgbacken i Borgå, som möjligen är uppförd på grunderna av en gammal vikingaborg, är troligen från slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet. Stadens namn kommer från orden borg och å. Borgbacken som ligger strax intill ån omges fortfarande av gamla vallgravar. Handeln till Tavastland bedrevs längs Borgå å, och Stora strandvägen, (som också kallas Kungsvägen) från 1200-talet gick genom Borgå.
Den ryske tsaren Nikolaj I besökte Borgå på 1830-talet och fann en stad i oreda och smuts. Han drömde om en stad med stora trähus med en våning, stora fönster och högt i tak. Gatorna skulle vara breda och raka. Detta blev senare dagens ”Empirstad”.

Monday, February 21, 2011