Monday, April 11, 2011

Vi skrattar, räknar och ler med R

R gårR lär sig att stå
R visar tunganR skrattar och lerR räknar till tio