Wednesday, March 18, 2009

Tuesday, March 17, 2009

Blodig alvar med två hål


Av bilden kan man se att mitt hårfäste har förflyttats något bakåt.....