Tuesday, August 18, 2015

Havsörn och en mås


.
Havsörn (Haliaeetus albicilla) är den största rovfågeln i Nordeuropa och en av de allra största i världen. Den är en av världens åtta havsörnsarter. Haliaeetus albicilla betyder "havsörn med vit stjärt". Vingspann 200 – 245 cm. Stockholm, över Stora Värtan.


The white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) — also called the sea eagle, erne, and white-tailed sea-eagle — is a large bird of prey in the family Accipitridae which includes other raptors such as hawks, kites, and harriers.

Monday, August 17, 2015