Thursday, September 19, 2013

Mörkö - svamp och tennisbollar

Mörkö. 
Efter inlärningsperioden så släppte jag ut Nelly i skogen med ett kommando leta svamp! 
Hon kom lycklig tillbaka med 2 st. tennisbollar. Att leta efter tennisbollar lärde hon sig för 3 år sedan. Tyvärr, fick jag leta svamp på ett traditionellt sätt! 
Jag tror att hon tyckte att svampletandet i en skog fylld med svampar var ingen utmaning för henne. Däremot att hitta där tennisbollar, det var något!
Tuesday, September 17, 2013

Moominmamma (Moomin mother) - NO, just 55 days left and I will be grandfather again

Moominmamma - NO, just 55 days left and I will be grandfather again

Moominmamma (Moomin mother)

Monday, September 16, 2013

Krylov (Иван Андреевич Крылов), Lenin (Влади́мир Ильи́ч Ле́нин) och jag (я́)


Lenin och jag använde oss av Krylovs fabel för att beskriva vissa besynnerliga situationer.
Fabeln,  på ryska "Лебедь, Щука и Рак" (En svan, en gädda och en kräfta) skrev Ivan Andriejewicz Krylov, rys. Иван Андреевич Крылов år 1814. 

Jag översatte fabeln från ryska nästan 200 år senare
på förekommen anledning
som det heter på svenska!

När det ej råder ett samförstånd mellan kamraterna, 
kommer icke deras förehavanden att lyckas.

En gång, bestämde sig en svan, en gädda och en kräfta
att tillsammans med gemensamma krafter
dra en vagn.
Alla tre spändes fast och kämpade hårt och slet och drog med alla krafter
men vagnen rörde sig inte ur fläcken.
Den var inte så tungt lastad!
Men svanen flaxade upp mot skyarna,
gäddan drog mot vattnet 
och kräftan drog bakåt.


Vem som drar rätt eller vem är skyldig är inte vår sak att bedöma
Det är bara en sak som är säker, vagnen står kvar
där den stod, som om den slagit rot.


d.One day a swan, a pike, a crab,
     Resolved a load to haul;
All three were harnessed to the cart,
     And pulled together all.
But though they pulled with all their might,
The cart-load on the bank stuck tight.
The swan pulled upward to the skies;
     The crab did backward crawl;
The pike made for the water straight —
     It proved no use at all!

Now, which of them was most to blame
     ’Tis not for me to say;
But this I know: the load is there
     Unto this very day
     


Лебедь, Щука и Рак


Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там.