Saturday, July 21, 2018

Wójt Stanisław Krupka i podziękowanie Janusza Korczaka nr. 84 - Pomoc dla Korczaka w Wawrze

Wójt Stanisław Krupka i podziękowanie Janusza Korczaka nr. 84.
Czy to to nie brzmi jak  kaczka dziennikarska?

"Beztroski czas wakacji szybko uciekał. We wrześniu 1940 r. kolnie zakończyły się. W październiku Niemcy zlikwidowali Różyczkę. Jej żydowscy podopieczni i pracownicy trafili do warszawskiego getta. Podążył za nimi i sam Janusz Korczak.

Stanisław Krupka wspomina, że Stary Doktor odrzucił wtedy przedłożoną mu propozycją ocalenia. Jego odpowiedź brzmiała ponoć:
- Niestety, panie wójcie Krupka - trzeba dać pokrycie na to, co w ciągu mego życia wyznawałem i głosiłem, to jest wierność dziecku - człowiekowi.

W latach 1941-1942 funkcjonowało na terenie dawnej kolonii prowizoryczne getto. 26 marca 1942 roku jego mieszkańców przeniesiono do Warszawy. Budynki Różyczki nie ucierpiały podczas wojny. Przekazano je wytwórni wód gazowanych. Potem wybudowano na tym terenie osiedle".

Historię wójta Krupki znam! Pomagał! Co do cytatu w tekście Jana Czerniawskiego o Wawrze, mam jednak b. duże wątpliwości!

Inna postać opisywana przez Czerniawskiego to Eugeniusz Wolfram. Wolfram (ze znanej rodziny w Wawrze, pierwszy osiedlency a ojciec Eugeniusza wójt za czasów powstania 
Różyczki);
Wolfram należał do Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Kiedy wybuchła II wojna światowa działał w konspiracji. Wykorzystując własny wózek inwalidzki, w latach 1939-1940 wielokrotnie dostarczał żywność dla młodocianych podopiecznych Janusza Korczaka, przebywających przy ulicy Klasztornej (obecna: Korkowa) w posiadłości Różyczka.

W 1940 roku na koloniach w Różyczce przebywało około 150 młodocianych podopiecznych Janusza Korczaka i wychowawcy. Czy żywność dla tej liczby osób mog
ła być dostarczana wózkiem inwalidzkim? Wątpię!

Agreement concerning Janusz Korczaks Summer Camp RózyczkaAdam Matysiak from Marysin Wawerski, former Goclawek agreed with my allocation of the Rózyczka Summer Camp in Marysin Wawerski today.

The thick yellow line shows the church while the thinner line indicates the Rózyczka summer camp (2018 - 1944).

Monday, July 16, 2018

Putin & Trump in Helsinki and American Iphone & Russian Binoculars in the Stockholm Archipelago

I forgot my Nikon with 300 mm Nikkor so instead I used what I had onboard on my yacht - an American Iphone and old Russian Binoculars.

Here are some results. The lower photo was used as a lens.