Friday, February 22, 2019

Znaleziono je półżywe w kwietniu 1945 roku w Bergen-Belsen. Po 9 tygodniach przewieziono "Białymi statkami" do Szwecji. Zmarły w kilka dni lub miesiecy po przyjeździe. Męczyły się potwornie przed śmiercią. Pochowane w Sztokholmie

Znaleziono je półżywe w kwietniu 1945 roku w Bergen-Belsen. Po 9 tygodniach przewieziono "Białymi statkami" do Szwecji.  Sztokholm, Wolny Port - Frihamnen.

Dwie karty chorobowe z krzyżykiem.

INFORMACJE - ZDJECIA - METRYKI - RODZICE ?

Znaleźiono je półżywe w kwietniu 1945 roku w Bergen-Belsen. Po 9 tygodniach przewieziono "Białymi statkami" do Szwecji.
Zmar
ły w kilka dni lub miesięcy po przyjeździe. Męczyły się potwornie przed śmiercią. Pochowane w Sztokholmie.
.
W Polsce, urodzone w Łodzi miały po 11, 12 i 15 lat jak się zaczęła wojna. Prawdopodobie wysłane z Getta łódzkiego do obozu Auschwitz w sierpniu 1944 roku.


Poszukuję informacji o Frymecie Einhorn ur.  3 listopada 1928 roku, Dorze Eisenstein ur. 10 stycznia 1927 i Reginie Pośladek. ur. 13 lipca 1925 r. w Łodzi. 

Gdzie mieszkały do której chodziły szkoły, itp.

Znaleźiono je półżywe w kwietniu 1945 roku w Bergen-Belsen. Po 9 tygodniach przewieziono je  do Lubeki i "Białymi statkami" do Szwecji. 

Znaleźiono je półżywe w kwietniu 1945 roku w Bergen-Belsen. Po 9 tygodniach przewieziono "Białymi statkami" do Szwecji.

Bergen-Belsen w kwietniu 1945 roku

Regina Pośladek. Karty zdrowia z Bergen-Belsen (lewa) i w Sztokholmie (z prawej). Rysunek pokazuje zmiany w płucach.

Thursday, February 21, 2019

Zagłada - Holokaust - Szoa - Logistyka śmierci


Zagłada - eksterminacja na du
ża skalę zaczęła się latem 1941 roku na tzw. ziemiach wschodnich po Operacji Barbarossa. Napad Niemców na ZSRR. Obszar od września 1939 roku okupowany przez ZSRR, po 22 czerwca został zajęty przez Niemców. 

Wymordowanie większości Żydów z Kijowa w rawinie Babi Jar i wymordowanie Żydów w miejscowości Jedwabne to dwa symbolicznie przykłady mordowania społeczności żydowskiej w 1941 roku. Babij Jar to specialne Einsatzgruppen które na zapleczu wojsk niemieckich mordowały Żydów. Jedwabne to też symboliczne (bo tak było w wielu innych miejscowościach) mordowanie "miejscowych" Żydów przez "miejscowych" Polaków, czyli sasiadów.  

Grupy Operacyjne - Einsatzgruppen działały wg. systemu. Zebrac i odizolowac - Przetransportowac - Zagładzic


20 stycznia 1942 roku na konferencji w Wannsee pod Berlinem Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) przedstawił plan zagłady Żydów, m.in. wymordowanie 2 284 000. Żydów polskich.

Od konferencji w Wannsee wszystko, co wiązało się z realizacją "ostatecznego rozwiązania", otrzymało absolutny priorytet, nawet przed samym wysiłkiem wojennym.

Po konferencji w Wannsee nastąpiło przyspieszenie działań. Obóz w Bełżcu nadawał się do "użytku" już w następnym miesiącu. W marcu 1942 r. rozpoczęła się budowa obozu w Sobiborzei nowego obozu w 
Treblince. Równocześnie obozy w Auschwitz, na Majdanku przekształcone w obozy zagłady.

Na konferencji w Wannsee opisywano ludobójstwo za pomocą eufemizmów. Szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinhard Heydrich używał określeń na deportację: "ewakuacja na wschód" i twierdził, że większość "odpadnie dzięki naturalnym przyczynom", zaś tych, którzy przeżyją, należy "odpowiednio potraktować". Używanie eufemizmów miało zapobiec jakimkolwiek wahaniom ze strony wykonawców planu ludobójstwa.

Zagłada w specjalnych
fabrykach śmierci - obozach śmierci. Reszta wg. systemu Einsatzgruppen, czyli Zebrać i odizolować - Przetransportować - Zagładzić.

Ku
lminacją Zagłady polskich Żydów była właśnie Wielka akcja (Grossaktion Warschau), czyli wywózka 375 tys. Żydów z warszawskiego getta do nowootwartego obozu śmierci w Treblince.

Logistyka Zagłady to Getta, transporty do obozów śmierci, duszenie w komorach gazowych i palenie ciał. Tak od marca 1942 roku do końca 1942 roku hitlerowcy zamordowali w sumie ok. 1,3 mln polskich Żydów w trzech obozach zagłady — Bełżcu, Sobiborze i Treblince.

Kiedy front się załamał pod Stalingradem, własciwie juz w grudniu 1942 roku to jednak plan "ostatecznego rozwiązania" nie został zarzucony. 2 lutego 1943 r. pod Stalingradem poddała się okrążona przez Rosjan 6 Armia niemiecka. Do niewoli poszło 91 tys. żołnierzy oraz 22 generałów na czele z feldmarszałkiem von Paulusem. Łącznie operacja stalingradzka przyniosła państwom Osi straty 1,5 mln poległych, rannych, pojmanych.

Treblinka, Sobibor zamknieto ale Żydów wegierskich zostawiono w spokoju do kwietnia 1944 roku.


Podobnie w styczniu 1945 roku SS podjęło próbę pędzenia Żydów jak najdalej od napierających wojsk.17 stycznia 1945 r. rozpoczęły się "Marsze Śmierci" tych więźniów, którzy przeżyli w KL Auschwitz.

Tuesday, February 19, 2019

50 lat temu, w 1969 roku Janusz Korczak i Król Macius I zostali wpisani na liste emigrantów do Izraela. Zapakowani w drewniana skrzynie przyjechali do Szwecji.


50 lat temu, w 1969 roku Janusz Korczak i Król Macius I zostali wpisani na liste emigrantów do Izraela. Zapakowani w drewniana skrzynie przyjechali do Szwecji.

Z innych ksiazek w spisie wynika ze wyjezdzala dwójka dzieci. Jedno jeszcze w szkole podstawowej a drugie w II klasie LO.

A Król Macius na wyspie bezludnej to tez przymusowe wygnanie.