Wednesday, December 17, 2008

Alla flickor hemma

Det känns riktigt skönt

Tuesday, December 16, 2008

Har girigheten inga gränser eller det som finns i snö kommer upp i tö

Mina bröder(?) försökte på nytt lura mig och min syster (!).

Den lönsamma girigheten de sysslar med (finns det en olönsam?) utövas sedermera, när de har börjat varva ned med sina affärer huvudsakligen mot familjen. Jag trodde att när min mor som försvann som en inkomstkälla för de för exakt tre år sedan och sedan arvskifte var avslutat i mitten av oktober i år, att allt var över.

Jag kunde slicka mina sår och glädja mig att föräldrarna har ingen vetskap om sina söners förehavanden. Min syster försökte nog återhämta sig från den oförglömliga förnedring från deras sida då de sa att de aldrig har hört om henne och ta hennes tolfte del av arvet som tillfaller lagligt till ett särkullbarn.

Plötsligt, i Julruschen, så dyker det upp ett brev från girighetens mästare. Det finns/fanns 5OOO US dollar efter mamma att fördela. Jag tittar på datumet av brevet från USA är daterat den 28 februari 2008. Brevets innehåll - skall lämnas till exekutor det vill säga dödsboförvaltare och då skall pengarna sättas in på ett fortfarande öppet mors konto (och fördelas därefter). Vi hade en utsedd av Tingsrätten i Stockholm. Detta p.g.a. att girighetsmästarna försökte redan tidigare genomdriva en bodelning på egen hand utom mitt godkännande och underskrift.

I nästan ett helt år har girighetens mästare tigit om existensen av 5000 dollar. Till slut efter att de har inte lyckats med att tillskansa sig i det tysta pengarna var de nödsakade att erkänna! Det som finns i snö kommer upp till tö (oftast handlar det om skit).

Nu har Girighetens mästare försökt med samma trick som tidigare med skattemyndigheten. Redan den 5 mars (samma dag de fick brevet tillhanda) ringde de till USA och försökte få ut summan! Allt enl. checkutställaren! Då det inte gick så väntade de tills den enklaste föreslagna i brevet formen av fördelning var över. De har väntat tills att advokaten har avslutat sitt arbete, fördelat återstoden av arvet och stängt alla mammas konton i oktober.

I brevet till mig skriver Girighetens mästare att vi kan dela summan lika. Tack och lov inte som bröder den här gången för då får jag inget, tänkte jag.