Thursday, October 18, 2018

Den svenska antisemitismen har blomstrat under den senaste socialdemokratiska regeringen - Vad händer nu?


Mot kvävningsdöden i Treblinka. Lastning av judar i en godsvagn i Warszawa.

I Sverige har man haft en växande antisemitism sedan flera år. Svenska regeringen gjorde inget utom att försöka deltaga i diverse högtider som hade anknytning till Förintelsen. Flera ställde upp för fotografering vid synagogan.
Samtidigt så har man ökat till maximum den antiisraeliska propagandan där UD och TT var och är de ledande aktörerna. Nästan till samma nivå som mot Trump och SD.

Judar i Sverige flydde från vissa orter i Sverige. De flyttade till Stockholm och Göteborg och utomlands.

Det som hände och händer i Sverige visste alla om. Ingen stoppade det.

Plötsligt under hösten 2018 så visar man en hel radda gamla överlevande - geriatriska bilder. Trycker det i DN. DN gör även en engelsk översättning av den speciella bilagan om de geriatriska bilderna som skall visa att Sverige glömmer inte vad som hände under den mörka tiden Holocaust.

Förintelsen tog slut för 73 år sedan således de överlevande är något äldre. Man ser ansikten, en del välkända som har projicerats tusentals gånger med S eller MP regeringsmedlemmar. I enstaka fall ser man ett tatuerat lägernummer. Inga bilder ur getton eller läger, inga likhögar eller rök från krematorier. Inga skisser för att visa hur dödsfabriker fungerade.

Även TT börjar bli snällare, läs mindre falskt, att beskriva Palestinska myndighetens angrepp på den enda demokratin i Mellanöstern. Igår så såg man i Text-tv att "Israel besvarade eld". Snällt med en sådan ovanlig formuläring. Man skriver inte rak på sak att det var från Palestina som 23 raketer slog mot civila mål i Israel. Man trivialiserar då man skriver - Beersheva en stad i utkanten av Negevöknen. Staden har ca. 250 000 invånare och en yta på 117,5 km². Man skriver inte att ett bostadshus har träffats. Det skall låta som att den palestinska reketen föll i sanden i öknen och det blev några sårade. Tack TT/SVT. Beersheva är således två gånger större än Norrköping och nästan lika stor som Malmö som är Sveriges tredje till befolkning räknad stad.

Idag, i Dagens Eko så börjar man ta upp utrotningsläger Treblinka och beskriver det som för de flesta ett okänt läger. För de flesta? Kamske för de flesta svenska jouralister!
I Treblinka mördades nästan alla Warszawas judar. Även judar från andra delar av Polen och Europa mördades där. Nästan 1 000 000 människor.  För mig är Treblinka en begravningsplats för hela min släkt på min mammas sida, för Korczak, Wilczynska och 239 barn ur barnhemmet Dom Sierot som mördades där den 5 augusti 1942.

Nyligen har manifestationer ordnats i Sverige efter att det nysådda antisemitismen har blomstrat som hatbrott.

Så vad är det som händer i Sverige? Den nya sådden av antisemitism har börjat växa. Som resultat så hatbrotten avlöser varandra! Konstigt känsla, lite som en städning i skolan innan en skolinspektörn anländer!

Utrotningsläger Treblinka. Här mördades nästan 1 000 000 judar.

Det var 23 raketer som sköts innan från Palestina mot Israel, bl.a. mot en av Israel största städer Be'er Sheva. SVT skriver inget om reaktionen från den Palestinska myndigheten som enl. den svenska regeringen utgör den palestinska regeringen och ansvarar för Palestina. SVT citerar enbart uttalande från en terroristorganisation.
Den rätta rubriken borde vara. Palestinsk attack mot civila mål i Israel.


Wednesday, October 17, 2018

Varför faller gravstenar - enkel fysik bakom de vältande gravstenars gåta - Dubbar är inte det ända problemet!

Militär begravningsplats i Bayeux. Uniform och lätt att sköta.
När det gäller gamla, kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar så är det ofta de sönderrostade dubbar eller dåligt förankring av gravstenen och sockeln i marken som är orsaken att de välter. När de har vält eller är på väg att välta så brukar de plockas ner och där blir de liggande eftersom det finns inga kända gravrättinnehavare vid liv. Det stora problemet är att allt färre personligen sköter om sina bortgångnas gravplatser bl.a. på grund av den kraftigt ökade rörligheten i samhället.

Liggande gravstenar välter inte men de förstörs snabbt av väta, gräsklipp och fukten från nederbörden och bevattningen. Solen bestrålar ofta gravvårdarna i flera timmar i sträck. Beroende av stentypen kan skriften eller dylikt snabbt försvinna.

Tiotusentals gravstenar runt om i Sverige måste förankras bättre för att inte riskera att välta och skada människor. Många helger de folk besöker gravarna infaller unde höste de det är mycket väta i marken vilket gör att just under den perioden då marken run gravstenen är uppmjukad som risken att en gravsten faller är som störst. 

De gravstenar som vid en trycktestkontroll (35 kg) bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. 
Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner. 
På grund av att de vältande gravstenar har blivit ett problem så ger olika stenhuggerier ett 10 års monteringsgaranti. Problemmet är att dubbar och andra system för förankring brukar ge vika just efter den här perioden.
När det gäller gamla, kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar så är det ofta de sönderrostade dubbar eller dåligt förankring av gravstenen och sockeln i marken som är orsaken att de välter. Växande trädrötter kan både underminera marken och pressa upp sockeln och gravstenen oavsett dennes vikt. De öldre stenarna är oftast högre och tyngpunkten i de ligger högre upp vilket gör vältrisken större.
Ett barngrav med flera stenelement. Livstenen har ramlat över stigen mellan gravarna. Troligen en dålig förankring av gravstenen och sockeln i marken var orsaken att den välte. När det gäller gamla, kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar så är det ofta de sönderrostade dubbar eller en dålig förankring av gravstenen och sockeln i marken som är orsaken att de välter. När de har vält eller är på väg att välta så brukar de plockas ner och där blir de liggande i åratal. Liggande gravstenar välter inte men de förstörs snabbare av gräsklipp och fukten från nederbörden och bevattningen. Solen bestrålar ofta gravvårdarna i flera timmar i sträck. Beroende av stentypen kan skriften eller dylikt snabbt försvinna.
En gravsten med en kraftig sockel har successivt pressats ut ur jorden av de kraftiga trädrötterna. Mycket vanlig företeelse vid gamla begravningsplatser.Liggande gravstenar förstörs snabbt av väta, gräsklipp och fukten från nederbörden och bevattningen. Solen bestrålar ofta gravvårdarna i flera timmar i sträck. Beroende av stentypen kan skriften eller dylikt snabbt försvinna. På högra sidan samma sten efter rengöringen. Tvätt av gravstenen tog senare de bort de mörkgråa områderna, som var tidigare utan lavpåväxt således exponerade direkt mot luftföroreningarna.

Om dubbarna melan sockeln och livsstenena rostar eller har en felaktig diameter i förhållande till de uppborrade hålen i gravstenen så förskjuts vridpunkten uppåt samtidigt så ändras även stenens tyngpunkt. Här byter man till en mycket tyngre sockel (med en undersockel) som har långa rostfria dubbar av rätt diameter i förhållande till de hål som finns i gravstenen.

Livstenen och sockeln. Här har man tagit isär de två komponenter för att ersätta de sönderrostade dubbarna.
Här var dubbarna gjorts av metall som inte korroderade men var för mjuk för ändamålet.
Den vänstra gravstenen har två socklar. Om dubbarna melan socklarna rostar eller har en felaktig diameter i förhållande till de uppborrade hålen i gravstenen så förskjuts vridpunkten uppåt samtidigt så ändras även stenens tyngpunkt. Om man trycker mot en 1 meter hög gravsten som sitter på 10 cm djup från markytan så har man fått en utväxling på 1:9, vilket innebär att vid tryck mot gravstenens översta del med 50 kg (500 N) ger en kraft på andra ändan, vid sockeln under marken) av 450 kg (4500 N) vilket kanske kan få den att välta. Därför behövs inga stora krafter att välta dåligt förankrade gravstenar och barnolyckor förekommer årligen i Sverige. Den nämnda utväxlingen (1:9) minskar naturligtvis jo djupare stenen sitter för då ändrar sig vridpunktens läge. Om man rubbar en sten med den nämnda kraften ökar kraften om stenen börjar ge vika då tyngdpunkten förändras och en ny kraft läggs på den ursprungliga kraften. Lös jord runt gravstenen bidrar till att vridpunkten sänks och kraften som man behöver att välta stenen minskar avsevärd. 


Lös jord runt gravstenen eller trädrötter bidrar till att vridpunkten sänks och kraften som man behöver att välta stenen minskar avsevärd.  Här sitter stenen fast vid sockeln som har ändrat sitt läge p.g.a. sättningarna i marken eller växande underifrån trädrötterna.Om dubbarna melan socklarna rostar är för korta eller har en felaktig diameter i förhållande till de uppborrade hålen i gravstenen så förskjuts vridpunkten uppåt samtidigt så ändras även stenens tyngpunkt. Den här dubben satt i en betong fundament (den högra delen på bilden) och betongen krakelerade runt dubben. Gravstenen utan förankreing föll.


Övere bilden visar tvärrstääda betongfundament som är en bra idé. I det här fallet har de nog varit för smala. för korta och för lätta. Nedre bilden: Om dubbarna melan socklarna rostar är för korta eller har en felaktig diameter i förhållande till de uppborrade hålen i gravstenen så förskjuts vridpunkten uppåt 


De modernare begravningsplatserna i Sverige karakteriseras av sammanhängande välklippta gräsmattor och påfallande likartade gravvårdar i raka rader. Många ser ut som militära begravningsplatserna i t.ex. Normandie av soldater som stupade under första eller andra världskriget. Detta gör skötseln billigare och lättare, men inte heltproblemfri.

Det är mycket svårare, bl.a. på grund av tillgängligheten att ta hand om skötseln av de gamla gravvårdar. De gamla gravvårdar i stan är oftast höga, har flera stenelement och är ofta inramade av stenramar, järnstaket eller häckar.

Tuesday, October 16, 2018

Halina Neujahrs 1 - 2 - 3 och Warszawas Getto, Treblinka, Majdanek, Skarżysko-Kamienna, Ravensbrück, Bergen-Belsen. Levande historia inom Holocaust Namnmonumentet i Stockholm

Halina Neujahr var den personen som aktivt hjäpt mig för att Holocaust Namnmonument i Stockolm blev en verklighet. Precis som Halina och jag diskuterade utformningen av Monumentet med födelseort och datum och därefter platsen för förintelsen och datum så blev det. Därför, med alla de data inhuggna i sten kan man där idag avläsa hela Förintelsens fruktansvärda historia.
Halina Neujahr var den personen, egentligen den enda bland den judiska befolkningen i Stockholm som aktivt hjälpt mig för att Holocaust Namnmonument i Stockoholm blev en verklighet. De andra i styrelsen i Föreningen Förintelsens Överlevande - var rent av negativa (tills de av mig äskade medel för bygget anlände från Stockholms Stadshus). Samma sak inom ledningen av Judiska Församlingen i Stockholm.

Precis som Halina och jag diskuterade och beskrev det senare i våra ansökningar om bidrag blev utformningen av Monumentet så kan man avläsa hela Förintelsens fruktansvärda historia. Varje familjegrupp innehåller liknande historier och på samma sätt som hos Halinas familj infaller de flestas dödsdatumet mellan 1940 och 1945. På samma sätt som hos Halina är platsen för döden oftast ett namn för ett dödsläger.

Från Halina Neujahrs stentavla kan man avläsa en hel del. Jag, vet bara en del om namnen, bl.a. följande:
1. Neujahr Gitla (mor) - mördades i Majdanek 1943.*
2. Neujahr Sara (syster) - överlevde Förintelsen dog i Lübeck i juni 1945.
3. Neujahr Edna (faster) - blev mördad under den Stora Aktionen i Warszawa, i Treblinka, 1942.
4. Lengleben Abraham (mormor) - blev mördad under den Stora Aktionen, i Treblinka, 1942.
5. Langleben Cywia (morfar) - blev mördad under den Stora Aktionen,  i Treblinka, 1942.
* Efter Upproret i Warszawa Gettot i April 1943 så deporterade tyskarna den resterande gettobefolkningen. Resterande då merparten har deporterats under den Stora Aktionen då 375 000 kördes i boskapsvagnar till Treblinka och mördades där. Halina, hennes syster Sara och hennes mor Gitla lyckades att gömma sig under deportationerna 1942.  Vid deportationerna under 1943 Gitla Neujahr, 47 år gammal, mördades strax efter ankomsten till Majdanek.

Halina Neujahr föddes 1924 i Warszawa i Polen och 16 år gammal spärrades in i Warszawas gettot under andra världskriget. I gettot deltog hon i den illegala undervisningen. Hon läste bland annat en kurs i bakteriologi och hygien och arbetade sedan i en hygienistpatrull som informerade om hur man kunde skydda sig mot infektionssjukdomar.

Halinas mormor, morfar och faster togs under den stora Aktionen i Warszawas Getto under sommaren 1942 till Umschlagplatz och därifrån fördes de till dödslägret Treblinka där de mördades i gaskammare. Halina hennes mor o chyster gömde sig och undkom den Stora Aktionens deportationer till Treblinka där 375 000 judar ur Warszawas Getto mördades.

Under Warszawa Gettots upproret i april-maj 1943, fångades Halina, hennes mor och syster och fördes koncentrations- och utrotningslägret Majdanek. I Majdanek mördades Halinas mor Gitla (47 år gammal). Från Majdanek fördes Halina och hennes fem år äldre syster Sara till lägret Skarzysko-Kamienna. Från lägret i Skarzysko fördes syskonen vidare till Ravensbrücklägret och därefter, till Bergen-Belsen.

Skarżysko-Kamienna var ett tvångsarbetsläger för judar och tillhörde tyska Hasag koncernen. HASAG även känd som Hugo Schneider AG, Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik. Hasag "lånade" oftast kvinnor till sina fabriker. Lånade och betalade för de till SS. Kvinnorna kostade mindre och passade bra till Hasagfabriker där många maskiner var halvautomatiska.

När östfronten närmade sig så förflyttades Halina och Sara bland de återstående fångarna i Skarżysko-Kamienna västerut, till Bergen-Belsen. För Halina och Sara Neujahr var det femte koncentrationsläger då man måste betrakta Warszawas Getto som ett sådant.

År 1945 befriades Halina och Sara Neujahr ur Bergen-Belsen lägret. De flyttades till olika SS baracker och sjukhustält för att få omedelbar vård. Halina vägde då 28 kg, hon var 20 år gammal.
Tredje veckan i juni 1945 skulle då åka till Sverige för ytterligare vård. Ett specialtåg förde de från Bergen-Belsen till Lübeck. Lübeck låg i den delen av Tyskland som ockuperats av britterna.

Efter ankomsten till Lübeck dog Halinas äldre syster, Sara. Hon dog i den svenska sanitetsstationen och begravdes i Lübeck. Halina kom med lasarettfartyget HMS Prins Carl. Den lämnade Lübeck torsdagen den 28 juni och anlände till Norrköpings hamn söndagen den 1 juli 1945 klockan 7.30 på morgonen. Innan dess gjorde fartyget ett kort uppehåll i Kalmar (den 30 juni mellan klockan§ 8.10 - 15.40) där man lämnade de patienter med mycket dåligt hälsotillstånd. En person dog under resan. Före den första överfarten mellan Lübeck och Sverige skrev chefen för Lübeckdetachment, dr. Arnoldsson ett telegram till Sverige att många av patienter lider av utmärgling och kraftlöshetoch att mer än hälften är tuberkulösa.

I Lübeckdetachementet möttes de nyanlända patienterna, fd koncentrationslägerfångarna av den svenska badplutonen för sanering och vid behov fick de också nya kläder. Sanering innebar oftast het bastu, iskall dusch och DDT-behandling. Därefter vårdades de på sjukhuset i avvaktan på att brittiska ambulanser skulle föra dem till de fem svenska fartygen som hade chartrats av Svenska Röda Korset.

Chefen för Lübeckdetachementet, doktor/major Hans Amoldsson, anmärker i sin rapport från Lübeck att den svenska modellen för effektiv sanering med het bastu följd av iskall dusch raskt fick modifieras eftersom patienternas hälsotillstånd inte medgav denna brutala nordiska saneringsmetoden. Halinas syster Sara avled där just efter efter en svensk "sanering mha bastun". Hon ligger begravd i Lübeck, sa Halina.

Jag glömde skriva att Halina (Halinas kropp) har lagts efter befrielsen av Bergen-Belsen in i liktältet. När hon återfick medvetande så har hon lyckats kravla sig ut ur tältet och ansluta sig till de halvdöda men levande....

Vid de första resorna var patienternas/fd koncentrationslägerfångarnas tillstånd förmodligen betydligt sämre än för dem som tidigare evakuerats med "de sista vita bussarna". Detta ledde bland annat till ett antal dödsfall under övertransporterna till Sverige. Ombord på HMS Prins Carl dog fem personer på resorna mellan Lübeck och Sverige

UNRRA hjälpen och  Lübeck-detachementet (25 juni – 25 juli 1945) kom ihåg Halina Neujahr väl. Fast hon sa att hennes medvetande då "kom och försvann". Hon var mestadels som i en dvala.
Halina pratade ofta om sin syster Sara och om britter och svenskar som sjukvårdspersonel. Jag visste då för lite om UNRRA hjälpen och de Vita skeppen för att ställa adekvata frågor.
När vi tittade på bilderna på de sittande fd fångar som satt i skogsbrynnet där det låg högar av de döda så kommenterade Halina bilden, så var det, döden var hela tiden närvarande och inte främmande för oss. Många tidningar i Sverige har huvudsakligen publicerat bilder på glada fd fångar som börjar livet på nytt.


I Folke Rickardssons fotoalbum från UNRRA och Lübeck-detachementet ser man en annan kategori av fd fåbgar. Det är Folke Rickardssons son Lennart som har albummet.
I Folke Rickardssons fotoalbum från UNRRA och Lübeck-detachementet ser man en annan kategori av fd fångar. Det är Folke Rickardssons son Lennart som har albummet.

Listor på de som dog under "Lübeck-detachementet tiden" som är begravda i Lübeck. Finns den? Är Sara Neujahr med? Har hon en gravsten i Lübeck?

Halina har burits iland i Norrköping. Hon tillfrisknade relativt fort av de värsta åkommor och flyttades därefter till beredskappsjukhuset  Rosöga. Därefter från Rosöga till lägret i Öreryd. Sista resan ledde från Öreryd till Vikingshill på Värmdö. Där fanns ett läger för ester och polacker och det som troligen förde Halina dit var ett polskt gymnasium.

Rosöga lägret utanför Strängnäs. Bilden av lägret är från 1955. Fotograf okänd. I lägret vistades professor Halina Neujahr, överlevande från Förintelsen från den 24 oktober 1945 till 26 juni 1946.I Sverige lärde sig Halina blixtsnabbt svenska, redan på sjukhuset i Norrköping (vänstra bilden). I Vikingshill (högra bilden) så på två år tog hon en svensk studentexamen med högsta betyg i svenska. Den högra bilden är från Vikingshill, troligen 1947 då Halina tog studenten där. Halina, på bilden, till höger i första raden av stående.

I Sverige lärde sig Halina blixtsnabbt svenska. Inom ett år tog hon en svensk studentexamen med högsta betyg i svenska. Hon blev civilingenjör och sedan teknologie doktor och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Halina Neujahr - den första tiden i Sverige
Halina vårdas på beredskappssjukhuset i Norrköping från 1 Juli till 24 Oktober 1945
Därefter i beredskappsjukhuset i Rosöga,  24 Oktober 1945 till 26 Juni 1946.
Polsk Folkhögskola i flyktingslägret i Öreryd, 26 Juni 1946 till 11 November 1946.
Polsk Folkskola och gymnasium i Vikingshill, 11 November 1946 till 3 Augusti 1947. Varför, varför? upprepade Janusz Korczak på väg med 239 barn till dödslägret Treblinka. Dödsdomen var utfärdad av nazister. Barnens och Korczaks enda skuld - de var judar. I Europa gällde nazisternas lagar.På bilden, längst bort Karl Edvard av Sachsen Coburg Gotha, bredvid honom Gustaf Adolf och bredvid honom, en annan Adolf, Adolf Hitler. I den vita hatten en annan nazist - Herman Göring.

Övre bilden: Sibylla och Gustaf Adolf vid sitt bröllop i Coburg 1932. Brudparet omgives av bland annat Sibyllas far (längst t.v.) och det svenska kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise. Nedre bilden: Sibyllas och Hubertus far Karl Edvard av Sachsen Coburg Gotha bredvid Adolf Hitler.

Karl Edvard av Sachsen Coburg Gotha var en hängiven nazist och hjälpte Hitler till makten. Han var far till en annan nazist Hubertus av Sachsen Coburg Gotha. Hubertus var vår kungs morbror. Karl Edvards dotter Sibylla av Sachsen Coburg Gotha gifte sig med Gustaf Adolf, kungens far. Men Karl Edvard var också ordförande för Tyska Röda korset, som under kriget var en integrerad del av den nazistiska makt- och terrorapparaten. Särskilt belastande är organisationens inblandning i det så kallade T4-programmet, som gick ut på att döda psykiskt sjuka. Minst 275 000 människor mördades inom detta, vilket framkom vid Nürnbergrättegångarna 1946. Tillfångatagenav amerikanska officerare hade han sagt vid de inledande förhören att ”Hitler gjort ett underbart jobb men att han siktat lite för högt”. På frågan om hur det var med koncentrationslägren svarade han: ”Jag är bara en liten man och har inget ansvar för detta.” Gällande Förintelsen sa Karl Edvard att det varit nödvändigt att avlägsna judiskt inflytande från tyskt kultur- och affärsliv.
”Ingen tysk bör ställas till svars för krigsbrott eftersom ingen tysk är skyldig till något sådant”, sa Karl Edvard i ett förhör som refererades i en radiosändning från Radio Luxemburg. Karl Edvard var internerad med andra anklagade krigsförbrytare i Ludwigsburg, strax utanför Stuttgart. Slutligen dömdes Karl Edvard som medlöpare (1950) till de krigsförbrytelser som han anklagades för.
Är det bara en ren tillfällighet att Folke Bernadotte och Karl Edvard av Sachsen var de styrande i den Svenska och Tyska Röda Korset?
Alice, Karl Edvards syster (han kallades för Charles eller Charlie) skrev i sina memoarer:
”För att göra något för Charlie sänkte vi oss till att äta middag med den amerikanske militärguvernören i Coburg, som var syrian till födseln. Och vi åt också lunch med den som skulle efterträda honom, en amerikan av judiskt-franskt ursprung som vi inte tyckte var en värdig representant för sitt land.”
Varför
ur denna mörkbruna förflutenhet, läs nazistiska som släkten Bernadotte väljer att föra vidare namnet Hubertus.

Varför
ur denna mörkbruna förflutenhet, läs nazistiska som släkten Bernadotte väljer att föra vidare namnet Estelle? Estelle, dotter till Victoria, är uppkallad efter den pronazityske greve Folke Bernadottes fru Estelle som under sin levnad umgicks med ett hundratals tyska nazistledare.

Varför?
är nuvarande konungen uppkallad efter sin nazistiske morbror Hubertus? Varför är även Carl Philips son född 2017 uppkallad efter nazisten Carl Walther Sommerlath som deltog i ”ariseringen”, utträngandet av judarna ur det ekonomiska livet i Tyskland.

Hovets pressavdelning skrev tydligt, som ett försvar till nazianklagelserna: "Drottningens pappa har aldrig varit en del av den svenska kungafamiljen". Det stämmer och varse sig Silvia eller hennes barn är ansvariga för sin pappas/morfars nazistiska förflutna. Däremot nu, genom att kungabarnen använde sina nazistiska förfädernas namn har man på tydligt sätt struntat i den mörka tiden.