Tuesday, September 24, 2019

Angiveri och vedergällning - Chevra Kaddisha styrelse - Vad sysslar Hans Fink och Eva Stein med?Vad handlar angiveri om. Här är årets två fall beskrivna

Angiveri nr. 1 av Hans Fink - ordförande i Chevra Kaddisha styrelse, yrke skatteexpert
En av Chevra Kaddisha medlemmar, en kvinna skrev en Motion till Styrelsen. Kvinnan tillhör de aktiva medlemmar som förutom att hon betalar sin medlemsavgift så förbereder hon de avlidnas kroppar inför den sista vilan. Hon genomför ”tahara”, en religiös tvagning och därefter svepning och kistläggning. Poängen med det är att göra det möjligt för den avlidne att möta sin skapare med respekt och värdighet. Tahara är ett tungt arbete och utförs alltid av judiska volontärer. En tvätterska i Chevra Kaddisha har alltid högt anseende bland volontärerna och andra judar.

Tvätterskan arbetar inom Kriminalvården. Hon är mycket omtyckt. Gör bra ifrån sig som det heter, avancerar. Hon kan flera språk som är en stor merit. Plötsligt blir hon kallad till en av högsta cheferna. Av hans ton i telefonen förstår hon att något är galet, men vad? Alla sina uppgifter har hon utfört galant. Chefen visar en kopia av hennes mail som hon skickade från sin arbetsdator. I mailet står ingenting men det finns en bilaga som hon har skrivit dagen innan hemma. Bilagan, motionen till Chevra Kaddisha har hon inte fått iväg dagen innan hemifrån då hon var inte säker vart hon skulle skicka den. Hon saknade Chevras mail. Chevra Kaddisha har ingen hemsida med styrelsens adresser, inte en "info"-mail. Hennes mail från arbetsgivarens dator såg ut enligt ovan (här är hennes namn borttaget). Hon erkänner ett tjänstefel för sin chef och berättar att hon skrev det hemma etc. Det var dock inte Kriminalvården som upptäckte att en privatbilaga har skickats till en privatadress det var mottagaren Hans Fink - som bilagan var adresserad till. Hans Finks vrede över motionens innehåll var så stor att han tycks ha ringt till flera inom Kriminalvårdensledning. Tvätterskan, tahara volontären fick en varning.

Hans Finks agerande har diskuterats under årsmötet och flera krävde hans avgång. Röster under mötet var hårda, krävde hans avgång. Alla tyckte att han har handlat fel både såsom ordförande och som jude. Man kallade Hans Finks agerande för angiveri, med all rätt.

Vad fanns i tvätterskans motion som upprörde Hans Fink. Vad orsakade hans vrede och vedergällning?
Tvätterskan tog upp problem i tahararummet, problem med volontärer och så påpekade hon följande 

Vattenproblemet har funnits i decennier och de förslagen som hittills tagits fram avslås av Styrelsen med hänvisning till begränsad ekonomi. Samtidigt åker Styrelsen på en studieresa, en resa som medlemmarna i Chevran fortfarande inte har fått ta del av vare sig genom någon form av reseberättelse eller genom annan återkoppling. 

Styrelsen (alla namn senare) blev ertappad att de gjorde en gemensam resa (med sina respektive?) till Strasbourg. Egentligen inget fel i det. Det har styrelser i ideella föreningar ofta ofta rätt till sk efter ett godkännande av föreningsmedlemmar under ett årsmöte.

Här fanns inget godkännande. Styrelsen förklarade sig under årsmötet att de skulle träffa rabbiner där. Ett underkännande till rabbiner i Stockholm?

I en resultaträkning som styrelsen presenterade under årsmötet har resan gömts under:
Verksamhetskostnader, inköp för
begravningsverksamheten.           -142 424:-
                                         
I en resultaträkning som styrelsen presenterade under årsmötet har resan gömts under:
Verksamhetskostnader, inköp för begravningsverksamheten. -142 424:-

Hans Fink har arbetat för Skatteverket i alla år så han visste vad han gjorde. Han visste också vad hans angiveri hos Kriminalvården skulle leda till.


Angiveri nr. 2, av Eva Stein, styrelseledamot i Chevra Kaddisha och Judiska Församlingen, yrke: revisor.
Det här med avsaknaden av rinnande vatten vid de judiska begravningsplatserna har varit problem. Både religiösa judar och icke-religösa men som håller på traditionen brukar tvätta händerna efter besöket vid begravningsplatsen. Under den varma årstiden kan man alltid använda sig av bevattningskranar men vattnet stängs av då kylan kommer.
Jag har påpekat det för Chevra Kaddisha och för Judiska Församlingens styrelse. Jag påpekade också att sista gången jag hade möjlighet till det var det på nittiotalet.
En nära vän till mig har påpekat det skriftligt både för Judiska Församlingen och Chevra styrelsen. Han använde dock inte de så i Sverige erkända "lagom" orden men sa rak på sak vad han tyckte. Han uppgav att Chevra Kaddishas årliga inkomster (huvudsakligen av kapital) på 250 000 kronor efter skatt bör användas för annat är nöjesresor. Jag samtyckte.

Åtgärder. Judiska Församlingensstyrelse, ordförande Aron Szugalski-Verständig, yrke: jurist
Reaktionen (en vendetta) på det från Chevra och Judiska Församlingen var omedelbar. Inte mot honom men mot min sambo då hon var vän med honom. Över min sambos företag och mig har Judiska Församlingens styrelse utfärdat en fatva. Angivaren var den här gången Eva Stein som sitter både i Chevra och Judiska församlingens styrelse. Hon är dessutom revisor så nog har hon haft fullt vetskap och förståelse för vad de har med Flink koka ihop i Chevras Räkenskaper. Skam att gömma en resa under begravningskostnaderna. Revisor Stein tillsammans med skatteexpert Fink. Ett samspel över gränserna.

Det speciella är att min, numera fd sambo Justyna Bamba har utfört en stor ideell insats som gäller Judiska församlingens fyra begravningsplatser. Det handlar både om hennes arbete och materiel som hon och hennes firma har skänkt.
Naturligtvis fattades fatvan av hela Judiska Församlingensstyrelsens inklusive rdföranden, juristen Aron Szugalski.Själv har jag varit shomrim inom Chevra Kaddisha och delaktig i minjagruppen, naturligtvis som volontär. Shomrim kommer från Shemira är hebreiska för "titta" och "vakta". Det är också en traditionell judisk ritual som innebär att man vakar över någon som precis har dött.


Monday, September 23, 2019

61 mot 3

En ung vänsterorienterad jude ställde en fråga på en stängd judisk forum med drygt 1700 medlemmar.

Upplever du att den ideologiska vänstern i Sverige (och därmed även stora delar av den antirasistiska rörelsen) är antisemitisk?

Svarfrekvensen tyder kanske själv att frågan var för många "besvärlig".

Svaret var dock helt klart.
Man upplever bland judar i Sverige att den ideologiska vänstern i Sverige (och därmed även stora delar av den antirasistiska rörelsen) är antisemitisk.

Powstańcy styczniowi - Powstańcy kwietniowi - Powstańcy sierpniowi...Warszawskie Getto ulica Chłodna
Klepsydra - Czas pochować te idiotyzmy z dwoma powstaniami które nie mają ze sobą nic wspólnego!
W PRL-u manipulowano historią Powstań interpretując je tak, by pasowało do bieżącej sytuacji politycznej. Nic się nie zmieniło!

Teraz w Polsce, podobnie zreszt
ą jak w Szwecji zaczynają polityczni pseudohistorycy wprowadzać coraz to nowe nazwy wydarzeniom historycznym. W ten sposób w Szwecji Noc Kryształowa (w nocy z 9 na 10 XI 1938) zmienia się w Pogrom listopadowy.

Powstanie w Warszawskim Getcie zmienia się na "Powstanie kwietniowe" a Powstanie Warszawskie na "Powstanie Sierpniowe". Pewne idiotyzmy prowadzi się dalej opisując Warszawę jako Warszawę stolicę dwóch powstań. Nawet czterech bo zapomniano dwa Powstania styczniowe.

Powstanie Styczniowe numer dwa to to z 18 stycznia 1943 r. gdy w warszawskim getcie doszło do pierwszego zbrojnego wystąpienia, które było reakcją na rozpoczęcie przez Niemców kolejnej akcji wysiedleńczej. W ciągu czterech dni z getta wywieziono ok. 5 tys. ludzi. Na jego ulicach zabito 1170 osób. 21 stycznia deportacja została przerwana. Opór niewielkiej grupy żydowskich bojowników zaskoczył Niemców i miał ogromne znaczenie psychologiczne dla podjęcia późniejszych walk w getcie. Grupa bojowników ŻOB pod dowództwem Mordechaja Anielewicza wmieszała się w tłum ludzi prowadzonych na Umschlagplatz i na rogu ul. Niskiej i Zamenfoffa zaatakowała Niemców prowadzących kolumnę.

Cywia Lubetkin, jedna z organizatorów podziemnego oporu w getcie, tak opisuje tę akcję: „W pierwszej chwili Niemcy byli zaskoczeni. Zbici z tropu, stracili panowanie nad sytuacją. Słyszeliśmy ich krzyki: Żydzi do nas strzelają!. (...) W końcu jednak ochłonęli i nasi towarzysze spostrzegli, że ze swymi rewolwerami stoją twarzą w twarz z uzbrojonymi po zęby Niemcami. Niemal wszyscy członkowie tej grupy zginęli. (...) Gdy wyczerpały się naboje, Mordechaj (Anielewicz) wyrwał Niemcowi karabin, cofnął się do bramy i stamtąd strzelał. Niemcy bali się wejść do tego domu. Niedaleko siedzieli w schronie Żydzi. Jeden z nich wyskoczył i wciągnął Mordechaja Anielewicza do środka. Niemcy spalili ten dom”. Ocalały 3-4 osoby, wśród nich Anielewicz. Kilkudziesięciu Żydów prowadzonych na Umschlagplatz uciekło. Do zbrojnych starć z Niemcami doszło w tych dniach również m.in. przy ul. Zamenhofa, Miłej, Franciszkańskiej, a także na terenie szopu Schultza, gdzie samoobronę zorganizował Izrael Kanał.

W czasie czterodniowych walk Powstania styczniowego w Getcie Warszawskim poległo kilkuset żydowskich bojowników. Mieli oni cztery granaty ręczne i cztery rewolwery, pręty, kije i butelki wypełnione kwasem. Nie dali się wygnać na Umschlag. Po raz pierwszy Żydzi z getta zabili niemieckich żołnierzy, zdobyli kilka karabinów i granatów. Po raz pierwszy uwierzyli w swoją siłę – tak napisała Celina. Żonkilowcy, taka grupa w Polsce starych KORowców próbuje pisać o Powstaniu Styczniowym jako "Akcji Styczniowej" bo to bez bundowców i Marka Edelmana...

Powstanie styczniowe numer jeden to było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskimi i trwało do jesieni 1864. Spowodowane zostało narastającym terrorem jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Powstanie styczniowe zostało zakończone militarną klęską Polaków.

Zmiana Powstanie Warszawskiego na "Powstanie Sierpniowe" to pełny idiotyzm. To prowadzi dalej opisując Warszawę jako Warszawę stolicę czterech powstań. Nawet bo zapomniano dwa Powstania styczniowe opisane powyżej.

Powstanie Sierpniowe to to z 1 sierpnia 1944 r. Niewielka grupa żydowskich bojowników ŻOB z powstania w Getcie Warszawskim - jeden samodzielny batalion im. Mordechaja Anielewicza pod dowództwem Icchacka Cukiermana walczył z Niemcami.