Saturday, June 6, 2009

Sticklingar samt auxiner, cytokininer och gibberellinerStickklingar har alltid fascinerat mig. Tänk att få från ett skott eller ett enskilt blad en hel växt. Allt det visste man långt innan kunskapen om stamceller i djurriket kom till.

Växtfysiologikurser vid Universitetet var så himla sköna då föreläsningar varvades med egna försök i växthuset. E-kolv och en långpincett användes flitig. Pincett var enligt vår assistent stöldbegärlig då man kunde använda de vid... aborter!

Förutom olika tropismer där växten växtens rötter vände sig mot jordens mitt och stammen växte upp mot ljuset var försök med de olika växthormoner mest fascinerande.

Växthormoner stimulerar växtcellens utveckling och aktivitet. Avsnoopar man toppen av plantan så bildas det sidoskott har de flesta av oss erfarit. Men vilka ämnen som finns på (i) toppen av plantan som kontrollerar detta?

För att få en inblick i vad orsakar vad satte vi på sårytan efter toppskottet. ämnen, hormoner såsomm: uxiner, cytokininer och gibberelliner vilka är de tre vanligaste hormongrupperna. De används numera i kultur av växter.

NAA är en auxin, mest känd för att stimulera rotbildning (kallusproliferation dominerar vid högre koncentrationer).

BA och kinetin är cytokininer, mest kända för att stimulera produktionen av skott och blad.

Auxiner och cytokininer motverkar varandra både in vivo och in vitro (i kultur sker kallusproliferation).

De olika hormoner påverkar celldelningen, längdtillväxt, växtrörelser och frukters mognande:

Auxiner: cellernas längdtillväxt, tillväxtrörelser, hindrar bladvecksknoppar att utvecklas till kvistar

Gibberelliner är aktiva vid celldelningen, de påskyndar stammens längdtillväxt, befrämjar förgroning, ökar blomningen, förorsakar fruktutveckling utan pollination

Flertalet syntetiska växthormoner används vid ogräsbekämpning där ogräsen "växer ihjäl".

Friday, June 5, 2009

Monday, June 1, 2009

1 juni - Dzień Dziecka (Barnens Dag)


Första juni är i Polen Barnens Dag. Det är bara i Polen och i länder runtomkring som man firar den dagen. I andra länder så är de 20 november. I Japan så är Barnens dag könsindelad pojkar har sin den 5 maj och flickor den 3 mars.

Från min barndom så minns jag egentligen inget särskilt firande förutom i tidningarnas första sidor.

En av Astrid Lindgrens böcker fick just den titel Dzień Dziecka - Barnens Dag.