Wednesday, April 17, 2019

Sista veckan i Bergen-Belsen pågick förhandlingar då alla var rädda för det som fanns i lägret! Vad heter apoptos där hela kroppen är involverad?

Bergen-Belsen efter befrielsen.

En hel vecka pågick de tysk-brittiska förhandlingarna om Bergen-Belsen lägret. Det handlade inte om "befrielse" men om "övertagande". Tyskar och britter visste att lägret var en tickande bomb. Alla sjukdomar som skulle leda till stora epidemier fanns i lägret. Man var rädd för epidemier, både lokalt bland den tyska befolkningen och bland de allierades styrkor. Därför en så lång väntan på slutlig befrielse.

Många av Bergen-Belsen fångar har, under den nämnda förhandlingsveckan lagts levande bland de döda. Många har "vaknat till liv" och kravlat sig ur dödstälten, bland de flera överlevande från Bergen-Belsen som kom till Sverige.

Det tycks finnas flera celldödsvägar involverande programmerad celldöd. Apoptos eller programmerad celldöd är ett sätt för celler och organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att skada sin omgivning. Detta till skillnad från den mer kaotiska nekrosen.  Det finns kända intracellulära och extracellulära signaler som startar en programmerad celldöd. Det kan handla om rubbad jonbalans, förgiftning, syrebrist, värmechock både på cell och organismnivå. Som fd cellforskare har jag tänkt på de mekanismer och hur de aktiverades hos de svältande och dödsstressade koncentationslägerfångarna. Hur en oprogrammerad dödsprocess blir en programmerad dödsprocess?

Det fanns i alla koncentrationslägren en kategori fångar vars hälsotillstånd skulle man kunna beskriva såsom "inprogrammerade att dö". De kallades i lägren för muslimer.

Muslim, från tyska Muselmann (plural Muselmänner, på polska Muzułman) var en nedsättande term som användes för en döende grupp av fångar i de nazistiska koncentrationsläger. Det skulle beskriva dem som led av en kombination av svält och utmattning, ett tillstånd som föregick en förestående död. Muslimer uppvisade en långgången utmärgling, fysisk svaghet och en fullständig apatisk likgiltighet när det gäller deras eget öde. De uppvisade inga reaktioner på sin omgivning. Termen muslim kommer möjligen från personens oförmåga att kunna stå på grund av förlusten av ben muskler. Sk muslimer i ett koncentrationsläger såg man oftast i en sittande eller liggande ställning, som påminde starkt om muslimska män under bönen.

Någon skrev situationen för muslimer i koncentrationsläger: Alla skyr muslimerna, för att vi alla känner igen sig i deras ansikten saknar uttryck ...


Adolf Gawalewicz, en polsk fånge som överlevde Auschwitz, Buchenwald, Dora, Ellrich och Bergen-Belsen, skrev boken "Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana" - "Reflektioner från väntsalen till en gaskammare. Minnesbilden av en muslim". Han medger att han tillhörde den "kasten Muslimer" själv. Gawalewicz nämner också att det fanns två typer av muslimer: aktiva och passiva. Hans beskrivningar är något mindre filosofiska än andras och låter läsaren själv ta ställning till den fruktansvärda totala förändringen från en människa till en muslim.

En polsk författare Antoni Kępiński skrev: Biologiska lagar med sitt maximal intensitet ändrar den mänskliga maskinen till en robot, en automat. [...]
Autimatiken var en av mest fruktansvärda funktionerna i lägret, vilket bidrog till individens egenförstörelse i lägret. [...] Man blev en hjälplös kropp, en varelse som automatiskt kämpar för att bevara livet, men som snabbt förlorar sin styrka, förändras och blir "muslim"

En spansk författare som var fånge i Buchenvald, Jorge Semprun skrev om "muslimer i boken L’Écriture ou la vie”:

Han själv - skriver "han" trots att jag inte vet om det personliga pronomenet stämmer här, det skulle nog vara mera passande och korrekt att säga "det här" - han var bara "det", en formlös hög av fruktansvärda trasor som ligger på marken nära väggen av barackernas latriner. [...] Plötsligt lyfte han huvudet. Tydligen fortfarande levde han så mycket att han kände min blick. Det visade sig att denna varelse inte bara hade ett nummer utan också ett ansikte. Han måste ha varit lika gammal som mig: ca 20.[...] Denna varelse var min bror...


Muslimer i vår familj. Jag läste det sista brevet (nedan delar ur det) från en släkting från det judiska gettot i Warszawa. Brevet var daterat 22 oktober 1942. Därefter kom inga brev. Det enda jag har är en information från maj 1945, från koncentrationslägret Bergen-Belsen efter befrielsen, att han tillhörde kategorin muslimer. Egentligen innebar det att inte levde eller levde men inte var kontaktbar!

Hans sista brev, skrivet två och ett halvt år innan han hittades i Bergen-Belsen.
... Hos oss råder relativt lugn, än så länge. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta men slutet nalkas. Alla tecken i skyn och på jorden pekar mot detta. Det är svårt och nedslående, vi lever och arbetar som slavar på 1700-talet. Hårt arbete från morgon till kväll för lite soppa och 1/4 av brödlimpan. Men det är bra, relativt lugn råder, om än tillfälligt och bedrägligt..

...Tro inte att jag har svårt att bestämma mig att lämna (gettot) och resa eller saknar mod för det - nej, här spelar andra viktiga faktorer in. Först och främst, vad skall jag göra där, vad skall jag syssla med. Jag vill inte bli en börda för Er men fruktar att så skulle bli fallet och därför vill inte resa.

...jag har känt mig nere och har svårt att ens skriva om det. Händelserna under de senaste 3 månader tynger och trycker ner mig till den grad att jag känner såsom jag har åldrats med 20-år, såsom jag har redan levt färdigt mitt liv, med alla fasor och hemskheter. Om vi någonsin kommer att träffas igen blir det förmodligen svårt för oss att förstå varandra och finna en väg till varandra...

Monday, April 15, 2019

Żonkilowcy i dalsza "Edelmania" czyli o aktywnym zacieraniu przez grupe warszawskich Żydów pamieci o dowódcy Powstania w Getcie Warszawskiem - Mordechaju Anielewiczu.


Mordechaj Anielewicz, dowódca powstania w Getcie Warszawskim.


Tzw. II Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim to czysta "Edelmania" jak okreslił mój przyjaciel z Göteborga. Mordechaj Anielewicz, dowódca powstania wymieniony jest w programie jeden (1) raz jako "Kopiec Anielewicza" za to Marek Edelman 8 razy.

A w Warsztacie dla młodzieży szkolnej na temat „Bohaterowie getta: Anna Braude-Hellerowa, Adina Blady-Szwajger, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Emanuel Ringelblum, Marek Edelman, Paweł Frenkel.” też brakuje Anielewicza!

Tzw. II Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim to czysta "Edelmania" jak okreslił mój przyjaciel z Göteborga..
.
Mordechaj Anielewicz, dowódca powstania wymieniony jest w programie jeden (1) raz jako "Kopiec Anielewicza" za to Marek Edelman 8 razy.


A w Warsztacie dla młodzieży szkolnej na temat „Bohaterowie getta: Anna Braude-Hellerowa, Adina Blady-Szwajger, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Emanuel Ringelblum, Marek Edelman, Paweł Frenkel.” też brakuje Anielewicza! 
Tak, "Warsztat dla młodziezy szkolnej", z tego samego zawiadomienia to dalsze zacieranie pamieci Anielewicza. Tym razem ta grupa przypomniala sobie o tym ze w powstaniu w getcie warszawskim obok ŻOB walczył także ŻZW. Jednym z dowodzacych tam był Paweł Frenkel, 22-letni, działacz Betaru który wszedł w łaski tej grupy. Żonkilowcy znów zacieraja prawde i ta tak zakłamana przekazuja nastepnym generacja. Wspominaja o Korczaku, miłe ale.... znów, aktywne zapominanie o Anielewiczu i grupie niebundowskiej.
.
Czy tym Żydom - Żonkilowcom w Warszawie coś sie nie pokićkało?

Sunday, April 14, 2019

Dzisiaj "urodziny" mojego pierwszego psa, owczarka podhalanskiego. Nazywała sie Alba.


Dzisiaj "urodziny" mojego pierwszego psa, owczarka podhalanskiego. Nazywała sie Alba. Uciekajac z Polski w 1967 roku, zostawiłem ja, miała 5 lat. Zamieszkała u mojego wujka, Janusza Zarzyckiego którego zawsze wspominam myślac o uroczystościach, akademiach Powstania w Getcie Warszawskim - wpis na blogu, linka poniżej.

To o tym jak szef słynnego Chóru Ludowego Wojska Polskiego - LWP prosił o spotkanie z Januszem Zarzyckim w, jak to określił, w bardzo ważnej sprawie.
Chodziło o to chór ma nagle trudności by śpiewać po żydowsku Zog nit keyn mol (Nigdy nie mów, że jest to twój ostatni krok). 

https://jimbaotoday.blogspot.com/2017/04/obchody-upamietnienia-20-lecia-rocznicy.html