Wednesday, July 31, 2019

Besiktning av Gravstenar - Gravstenvård - Textkomplettering - Åtgärder mot fallande gravstenar - Montering och demontering - Plantering av växter - Förslag till gravvårdar som inte kräver mycket tid.

Gravsten med två socklar. Alla 3 delar är förbundna med varandra med rostfria dubbar. Om dubbarna eller stenen run de ger upp så flyttas stenens vridpunkt (röd prick) upp. På samma sätt så flyttas stenens tyngdpunkt (blå punkt) upp. Här på bilden har vi markerat den nya tyngdpunkten med X.


Gravsten med två socklar. Alla 3 delar är förbundna med varandra med rostfria dubbar. Om dubbarna eller stenen run de ger upp så flyttas stenens vridpunkt. När vridpunkten och tyngdpunkten ändar sig påtagligt så behövs det inga stora krafter för att få stennen att falla.


En del gravstenar och gravar har en livslängd på 25 år.
Många gravstenar liksom gravar återanvänds efter den tiden om gravrätten inte förlängs.

Många gravar och gravstenar tjänstgör dock som det heter i all evighet. Som exempel stora familegravar eller gravar vid judiska begravningsplatserna.

Den typ av gravar, läs gravstenar har andra förutsättningar och således borde andra krav ställas vid montering av gravstenen, se länken bredvid som handlar om den judiska begravningsplatsen.
https://jimbaotoday.blogspot.com/2019/06/fallande-gravstenar-ett-fall-av-flera.html

Våra tester
Tester utförs i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren att kontaktas via brev.

Om gravstenen bedöms vara en stor säkerhetsrisk kommer den att läggas ner.

Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några med dödlig utgång, har skett på grund av fallande gravstenar. Fallande gravstenar orsakar även skador på andras gravstenar.

Det är faktiskt gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Stenen får ha en viss rörelse på sockeln dock utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:
  • Gravstenen får inte luta för mycket.
  • Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  • Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg från alla håll.