Saturday, April 23, 2011

Ryfkiele och Nelkiele i SkärgårdenRyfkiele och Nelkiele njuter av den svenska sommaren under den annars kalla våren.

Wednesday, April 20, 2011

Ryfkiele 7 månader
Den riktiga Förintelsedagen

Jag har skrivit så många gånger förr.

Ingen befriade judarna från de nazistiska koncentrationslägren i Europa, varken amerikanerna eller ryssarna eller någon annan.

Auschwitz tömdes 10 dagar innan den befrielsen man firar då man tvingade 66 000 fångar till dödsmarscher. Det spöklika lägret "befriades 27 februari 1945" när östfronten råkade passera förbi. 

Bl.a. därför tycker jag att det är fel att 27 januari 1945 som man skall enl. EU ihågkomma International Holocaust Remembrance Day och inte den Förintelsedagen som infaller i april som är kopplat till Warszawas Getto Upproret som startade den 19 april 1943. 

Annars så vet man att både ryssar och amerikaner kunde bomba tågspåren till Treblinka, Auschwitz och de andra dödsfabriker!


Monday, April 18, 2011