Thursday, January 14, 2016

Seuchensperrgebiet, Nur Durchfahrt gestattet - Obszar zagrożony tyfusem. Dozwolony tylko przejazd


Seuchensperrgebiet, Nur Durchfahrt gestattet - Obszar zagrożony tyfusem. Dozwolony tylko przejazd - tablica umieszczona na ulicach w rejonie przyszlego getta w Warszawie. Ulica Leszno - między Okopową a Wronią, widok w kier. wsch. Po lewej kamienice Leszno nr 108, 110 i 112. Warszawa 1939-1940 .


Najpierw tablice ostrzegawcze o "Strefie zagrożonej tyfusem". To jeszcze przed wyznaczeniem granic getta z rozkazu niemieckiego okupanta. Oprócz tablic zbudowano w Warszawie mury. Mury zbudowano przed zamknięciem getta, niby chroniace przed tyfusem. Zostaly zburzone gdy zbudowano prawdziwe mury getta.

Seuchensperrgebiet. Nur Durchfahrt gestattet 
Obszar zagrożony tyfusem. Dozwolony tylko przejazd - tablica umieszczona na ulicach w rejonie przyszlego getta w Warszawie


  • Mury tyfusowe
  • Mury getta
  • Mury niewidoczne
  • Mury pogettowe

Mury pogettowe
Först allt vad judar ägde, därefter de själva och till sist järn, metaller och tegel från deras hus! Här ser man Bonifraterska gatan sett från Sapieżyńska. På höger sida sjukhuset nämnd efter Jana Bożego. 1944. Man använde sig av smaljärnvägspår och små vagnar och lok vid den sista fasen. Även bilar och hästdragna vagnar.

Faser i segregationen i Warszawas spårvagnar.
Spårvagnar och spårvagnsvagnar med delar eller hela vagnar var avsedda för judar och icke judar.
Spårvagnar för enbart judar.
Spårvagnar för judar inom gettot, tre linjer, nr. 15, 28, 29.
Spårvagn med David stjärna inom gettot
Spårvagn, omnibus dragen av hästar (linje A och B)


Tuesday, January 12, 2016

Mink eller mård? - Kungsholmen idag!


Mera mink än mård eller?


Mink eller mård?
Jag har för första gången sett den på Kungsholmen. Vet inte säkert om det är mink eller mård.
Minken (Mustela vision) är ett Nord Amerikanskt mårddjur. Kroppen är ca 30-45 cm lång och svansen ca 13-23 cm. Vikten är ca 1-1,5 kg för hanar och omkring 0,4-0,8 kg för honor, inom avel kan minkar nå en vikt uppemot 3 kg. Pälsen är mörk brun med en vit fläck på hakan, fläcken kan variera i storlek och sträcka sig ner på halsen. Minken kan bli uppemot 8-10 år, men sällan äldre än 4-6 år i det vilda.

I Sverige infördes minken för pälsavel år 1928. Genom rymningar så har vilda minkar etablerats i Sverige och även i övriga Europa, Ryssland och Asien. Minken finns i stort sett i hela Sverige, men alltid i närheten av vatten.

Mården (Martes martes) är ca 40-55 cm lång i kroppen och har en svans som är ca 20-25cm. Vikten för hanar är ca 1,3–1,8 kg och för honor ca 0,7-1,2 kg. Pälsen är mörkbrun i färgen med en gul strupfläck. Mården kan bli upp emot 8-10 år gammal i det vilda.I Sverige verkar mård föredra gammal barrskog, men verkar även trivas i lövskog. Det moderna skogsbruket, med stora avverkningar och monokultur missgynnar ofta mården. Den undviker i regel öppna landskap, troligen för risken att själv bli ett byte. Trots det så färdas mården i huvudsak på marken, och klättrar i träd mest för att söka skydd eller när den jagar ekorre.

Tillgången på mat avgör hur stort revir mården har, allt från 0,3 km2 till 60 km2. Hanarna har större revir än honan och gränsar ofta mot flera honors revir. Normalt finns omkring 0,5-3 mårdar per 10 km2Mården är en utpräglad opportunist, och dess byten varierar mycket. Allt från insekter, smågnagare, grodor, fåglar, ägg, ekorre och så stora byten som hare och tjäder står på menyn. Historier om mård som försökt fälla rådjur har förekomit, men det verkar inte troligt. Ibland äter den bär. Mården hamstrar och gömmer t.ex. ägg. As från andra rovdjur äts också och är sannolikt viktigt under vintern.

Snö, kyla och hägrar

Hägern behöver fritt vatten för att kunna fiska

Jag blev faktiskt jätte lycklig när jag såg igår att den ensamme hägern på Kungsholmen fick en make. De två stod bara och huttrade i kylan. Inget fritt vatten att vada och ingen mat!


Jag skrev följande till ICA MAXI LINDHAGEN

Hägrar har snabb förbränning och de måste ha mat varje dag.
Det kan inte vara meningen att hägrarna på Kungsholmen ska svälta ihjäl.


Jag blev faktiskt jätte lycklig när jag såg igår att den ensamme hägern på Kungsholmen fick en make. 
De två stod bara och huttrade i kylan.


Tyvärr, är tiden tuff för de fåglar som helst fångar fisk i grunda vatten. Men nu lägger sig isen där.
Häger äter helst fisk, men även kräldjur, grodor, maskar, blötdjur, insekter och liknande. Jag skall kolla hur det fungerar med kokt potatis.
Tror Du att ICA MAXI LINDHAGEN skulle kunna stödja hägrarna med sill eller dylikt så kan jag försöka lägga ut det?  skrev jag på slutet till Ica-handlaren Mats.

Snart ringde min telefon. Allt var ordnat med färsk sill och strömming!

Sommar, fritt vatten, stora fångster

Sunday, January 10, 2016