Saturday, August 20, 2011

Tuesday, August 16, 2011

Gör vad du vill - ett nytt brev från girighetens mästare

Plötsligt, under försommaren, så dyker det upp ett brev från girighetens mästare - mina bröder. Det finns/fanns 3OOO US dollar efter mamma att fördela. Jag tittar på datumet av brevet från USA är daterat hösten 2010. Brevets skall enbart undertecknas och faxas tillbaka - således inget kanske för mina bröder betungande porto.
Brevet borde ha faxats tillbaka direkt efter mottagandet 2010.

Jag försökte direkt att maila, faxa mm men naturligtvis utan resultat då datumet av återsändande har överskridits med 9 månader. Min förklaring att eftersändning i Sverige inte fungerar är naturligtvis påhittat.

Pengarna är numera borta.

Ingen förklaring.

Precis som förr, se nedan!


http://jimbaotoday.blogspot.com/2008/12/har-girigheten-inga-grnsen-eller-det.html

MONDAY, DECEMBER 15, 2008

Har girigheten inga gränser eller
det som finns i snö kommer upp i tö
Mina bröder(?) försökte på nytt lura mig och min syster (!).Sunday, August 14, 2011