Thursday, January 4, 2007

Gott Slut Gott Nytt

Gott Slut
Gott Nytt

Ovanstående känns inget roligt att hälsa med, tycker jag.

Gott slut associerar jag alltid med döden.

Min moster Krystyna gick bort just mellan Gott Slut och Gott Nytt.

Sista av den förra generationen som överlevde Förintelsen och bodde i Polen.

Den sista av familjen Rozental...¨¨¨Krystyna skrev sitt namn i olllllllika sammanhang såsom Aisyrl LatnezoR som bteydde KRYSTYNA ROZENATAL, TWARDA 3 m 78 tel: 12840