Tuesday, September 9, 2008

Korczak och Darwin - observerarDen 20 september 1940 skrev Janusz Korczak i ett formulär tillställt av tyskarna i Warszawas getto följande.
Arbetar Ni vetenskapligt? svarar han ja och på följdfrågan:
Vilken typ av forskning? svarar han enkelt observerar barnen.

Charles Darwin som vidtog sin första forskningsresa bara 22 år gamma observerade naturen. Han la på minnet minsta avvikelser mellan arterna i Europa och den Sydamerikanska kontinenten han besökte under sin långa seglats på HMS Beagle. År 1835hade Darwin seglat runt hela Sydamerika. Ungefär 100 mil ifrån land, vid ekvatorn kastade man ankar vid en ögrupp som bestod av 13 små öar, Galapagosöarna. Där lade Darwin genast märke till de speciella fåglar och reptiler som trots det relativt korta avståndet från Sydamerikas västkust såg annorlunda ut än djuren som Darwin hade sett i Sydamerika.


Båda forskare till att börja med observerade och samlade uppgifter samtidigt som tankar och teorier växte i deras hjärnor.

Monday, September 8, 2008

Jimbao i tidningen igen


foto av romwro@hotmail.com ®