Saturday, December 14, 2019

Love at Janusz Korczak Orphanage at 92 Krochmalna, Warsaw.






Love at Korczak Orphanage

Love, respect and trust lie at the foundation of Korczak's philosophy of how to raise a child.
Heart is there to love. Stomach feels hungry when it is empty and deprived of nourishment but heart is hungry and sad and full of longing when it is not filled with love! - wrote Korczak.

Not only "children" but teenagers populated Korczak Orphanage and "love" with associated emotions has flourished not only in pedagogy but also among them, as shown in the letters that survived.

Below, some examples of love letters to Helenka that left the Orphanage for Argentina.

Dear Helenka,
Yesterday coming back from school, I learned that you had sent a letter. And I thought to myself that it could not be yet for me.
But at supper, I have overheard Irka saying to Sara that she got a letter from Helenka (I was far but when they mentioned the name, Helenka, my hearing has picked). I was angry why not me (please forgive me). And next morning Irka gave me your letter... 


Another boy wrote:
"I have such deep feelings for you and, as I dare say it, I love you.
I hardly survived the first days. Did not even go to say goodbye but forgive me (only if you want). No, I could not go because I did not want the" circle" I belong to make their conclusions. I know, am quite aware of, that I have - - it seems-- a "powerful" rival...

"Forgive me for such a brave approach. A letter like this and the rest... But I am so inspired..
Remaining full of love for you.
(Maybe) Yours!
Always loving You
P. S. They are turning the lights off, cannot continue (am in the bedroom hall).
Chaim K. 25.III.39
Am closing my eyes, dreaming about You,
Goodnight


Translation from Polish by Helena R. Brus.

Friday, December 13, 2019

Isaac Hirsche Grünewald, Nelly Leonie Sachs, Frymeta Einhorn och Förintelseoffers gravar. Hur skall man hitta de i Stockholm

Hur hittar man Era gravar?

Så såg ut Nobelpristagarens grav den 10 december 2019. Tack vare skylten på högra sidan av graven (L 3761)får man veta att graven tillhör Nelly Sachs.




Face book inlägg:

Judiska begravningsplatser är en del av vår kultur och vårt arv. Det finns guideböcker och ett QR-system som används flitigt av besökare till Norra begravningsplatsen. Jag skrev tidigare om det i min blog. I QR guiden uppmannar man besökaren att besöka ett antal gravar av kända judar. Många kända som är en del av den svenska kulturen. Att det inte finns någon informationstavla på Norra judiska är tråkigt och jobbigt för alla. Att det inte finns vatten att tvätta händerna efter besöket (som min far har lärt mig att göra) är en annan sak. Men att "kulturgravar" ser ut som de gör och ger oss judar som grupp ett dåligt rykte, det tycker jag inte om. Jag har skickat en sammanställning till Judiska församlingen av de gravar som finns upptagna i guideböckerna och i QR-guidning. Samma reaktion från JF som när jag bad de om bidrag till iordningställandet av Förintelsegravar. Noll, både från Chevra och JF. Samtidigt så fylls plötsligt Stora Synagogan till bristningsgränsen på Förintelsedagen dock enbart om Kronprinsessan är där. Nog bör styrelser av nämnda föreningar titta sig i spegeln och sluta använda ursäkter av typ som antisemiter använder - "jag har en vän som är jude". Nu används istället, "jag har/hade en släkting som är Förintelsensöverlevande. Därför ser det ut som det gör på våra begravningsplatserna, år efter år och jag betraktas som det svarta fåret då jag påpekar det. När det gäller gravarna av Förintelseoffer mestadels unga flickor och kvinnor som kom med Vita båtar från Bergen-Belsen så ger de och de övriga 6 000 000, styrkan att fortsätta med mitt arbete. Jag har antagit Simon Wiesenthal ord som motto "Jag har inte glömt Er".

Jag betraktar Nelly Sachs som ett offer för Förintelsen. Hennes sjukdom, mardrömmar om Gestapo följde henne hela hennes liv. Även vid Bergsunds strand. 10 meter från Nellys grav finns grav av Frymeta Einhorn. Hon hittades i Bergen-Belsen i april 1945. Efter sjukhusvistelsen kom hon till Lubeck den 11 juli 1945 och 2 dagar senare till Stockholm. Från Frihamnen så transporterades hon i en ambulans buss till Sigtuna. Där dog hon bara 3 veckor senare. Hon var en av de fyra av Förintelsens offer som begravdes på Norra begravningsplatsen den 8 augusti 1945. Hon blev bara 17 år gammal. Hennes gravsten fanns osynlig under gräsmattan. Det fanns 100-tal sådana. Ett hundratal Förintelsens offer. Som en del folk fortfarande säger inom JF - "det var lättare att klippa gräsmattan på det sättet". De är sura på mig att jag tog de upp gravstenarna ovanför markytan och rengjorde de!
Heckshers stiftelse (och en del privata) bidrog förra året med medel så att platsen där Förintelsens offer ligger begravda har markerats med 6 höga minnesstenar med namn på Förintelseläger. Så tillbaks till Din fråga Eva. Det är JF och Chevra som ansvarar för judiska gravarna på alla fyra begravningsplatserna. Sk pengar som har donerats till skötseln av "Förintelsegravar" har försvunnit i JFs budgetar. Chevra ger inga pengar och har förra året inte godkänt en ansökan för det samtidigt som Chevra Styrelse (alla namn på begäran) blev ertappad att de gjorde en gemensam resa till Strasbourg.
I en resultaträkning som styrelsen presenterade under årsmötet har resan gömts under:
Verksamhetskostnader, inköp för
begravningsverksamheten. 142 424:-

Thursday, December 12, 2019

Miłość w Domu Sierot Janusza Korczaka



Podstawą wychowawczej relacji z dzieckiem są dla Korczaka miłość, szacunek i zaufanie.

Zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli mu nie dać pokarmu, jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia – a serce jest głodne i smutne, i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości, pisał Janusz Korczak.



W Domu Sierot to nie tylko "dzieci" ale również nastolatki i inna "miłość" jak wynika z zachowanych listów.

Balbina (Blimka) i Felek Grzyb (prawa reka Doktora) to małżenstwo byłych wychowanków, pózniej wychowawców. Rozpadło się dopiero w Getcie. Balbina z dzieckiem została deportowana razem z dziećmi i personelem do Treblinki 5 sierpnia 1942 roku. Do Felka Grzyba który mieszkał w Duzym Getcie przyszła wieczorem grupa byłych wychowanków z moim Ojcem. Grupa która pracowała poza Gettem podczas deportacji Domu Sierot na Umszlag. Felek Grzyb został prawdopodobnie tak jak 6 000 000, zamordowany podczas Zagłady. Kiedy dokładnie to małżenstwo byłych wychowanków rozpadło się nie wiem. Felek mieszkał w Dużym Getcie  i do niego poszedł mój Ojciec z dokumentami i okularami Doktora (dwie walizki). Mieszkanie Felka było gdzies przy Ogrodzie Krasickich, po drugiej stronie muru...

Wednesday, December 11, 2019

The Post Office - Korczak wanted his children to learn how to welcome the Angel of Death in the Warsaw Ghetto.

I do not know how the scene looked like at 16 Sienna street in Warszawa Ghetto. May be like on the picture above?


The children at Korczak´s Orphanage Dom Sierot had a special group that performed plays. The last play that was performed was The Post Office by the Bengali playwright (Nobel prize winner) Rabindranath Tagore. The play was staged in the orphanage by the theater class of 1942 and the last performance took place just days before  the Big deportation taking place in the Warszawa ghetto. On the 15th of July 1942, Korczak sent out invitations for the performance. The Post Office is a play in two acts. Its story is about a young Indian boy called Amal whose role was played by a child called Abrasha and whose performance left everyone impressed.

Amal had a terminal illness. The Post office opened next to his house and Amal waits in his bed for a letter from the king wishing he will fall asleep forever with a smile.
The children in the orphanage identified themselves with Amal and with bated breath they awaited, together with Amal for the king’s letter that would spell redemption.

Amal stands in Madhav's courtyard and talks to passers-by, and asks in particular about the places they go. The construction of a new post office nearby prompts the imaginative Amal to fantasize about receiving a letter from the King or being his postman. The village headman mocks Amal, and pretends the illiterate child has received a letter from the king promising that his royal physician will come to attend him. The physician really does come, with a herald to announce the imminent arrival of the king; Amal, however, dies as Sudha comes to bring him flowers.Korczak wanted his children to learn how to welcome the Angel of Death calmly and this was
his way of conveying this message.

Amal stands in Madhav's courtyard and talks to passers-by, and asks in particular about the places they go. The construction of a new post office nearby prompts the imaginative Amal to fantasize about receiving a letter from the King or being his postman. The village headman mocks Amal, and pretends the illiterate child has received a letter from the king promising that his royal physician will come to attend him. The physician really does come, with a herald to announce the imminent arrival of the king; Amal, however, dies as Sudha comes to bring him flowers.


One of the 17 documents connected to Janusz Korczak/Henryk Goldszmit from Ringelblum Archive is the famous invitation to the "last play in Warszawas Ghetto. At this address, "Kitchen" the secret kibbutz of Chaluc organization was housed. It was run a.o. by Zivia (Cywia) Lubetkin and Yitzhak (Ichak) Cukierman. There was a regular lecture program run at 34 Dzielna street almost every day. Janusz Korczak had a lecture at the kibbutz on January 18, 1942 and Stefa Wilczyńska on January 20, 1942.
This special invitation was written by Stefa Wilczyńska and send by the messenger to three persons at Dzielna. It is not known who was the third person on this invitation - P. (Pani - Mrs) Sara. 34 is number of Dzielna street and 8 is the flat number where Lubetkin and Cukierman lived.

What is written on another side of this famous invitation? (top picture)
There are three names there...P. Cywia... P. Ichak... and P. Sara
P. Cywia = Pani Cywia Lubetkin.
P. Ichak = Pan Icchak Cukierman.
P. Sara = ?

Tuesday, December 10, 2019

Nelly Sachs och Alfred Nobel - lika sorgligt varje år! Glädjande med en skolklass vid J-kvarteret!


Nysnö låg på Norra begravningsplatsen denna Nobeldag 2019. Det var städat framför Alfred Nobels grav. Tända marshaller och en stor krans.  Nobeldagen markerar Alfred Nobels dödsdag.

100 meter längre bort på den Judiska begravningsplatsen finns Nelly Sachs grav. Där var snön orörd denna december dag. Troligen hittade ingen till den otydliga gravstenen som var övervuxen med lavar och mossa. Ingen kom ihåg nobelpristagaren Nelly Sachs på hennes födelsedag.

Det som var glädjande var en skolklass som kom in på området. De tittade först på kapellet och därefter gick eleverna till de 6 stycken minnesstenar som markerar fältet där Förintelsens offer ligger begravda. Läraren och klassen gick från sten till sten. Jag vet vad de läste - Auschwitz, Treblinka, Chelmno... 6 namn på dödsläger. En del elever böjde sig och tog bort nysnö från gravhällar rund de 6 minnesstenarna.  Efter en stund gick gruppen mot det katolska begravningsplatsen och jag började tillsammans med en vän rengöra Nelly Sachs gravsten.

Monday, December 9, 2019

Janusz Korczak and 92 Krochmalna street - Inaccuracies creeping into drawings!



Inaccuracies creeping into drawings. Try your best to guess what is wrong.
I found "only" 5 inaccuracies.


Znajdź błąd, błędy!
Trzeba zawsze pamiętać że czas mija jak również zmienia się fasada Domu Sierot na Krochmalnej.
Ja znalazłem tylko 5.

 Precis! Jag skrev igår att det var den 8 december (1941) som man öppnade dödslägret Chelmno och började systematisk mörda judar i lastbilar där bilavgaser leddes till lastutrymmet. Kanske om jag skrev att där fanns katter och små valpar så jag få respons. Burned-out Magirus-Deutz furniture mover van near Chełmno extermination camp. This type of van was used by the Nazis for suffocation, with the exhaust fumes diverted into the sealed rear compartment were the victims were locked in.

Sunday, December 8, 2019

In 2019, Chanukkah begins at sundown on Sunday, December 22nd. We celebrate Chanukkah like at Korczaks Dom Sierot.

The photographs are from the first pages of Korczaks newspaper, the Mały Przegląd (Little Review), that was a weekly attachment to the daily Polish-Jewish newspaper Nasz Przegląd (Our Review). Here about Channukah and Yom Kippur.



In 2019, Chanukkah begins at sundown on Sunday, December 22nd.
We celebrate Chanukkah like at Korczaks Dom Sierot by lighting the menorah, each night we light one additional candle.
Jewish holiday observances – including High Holiday services and Chanukah and Purim celebrations – were a natural part of life at Dom Sierot. Korczak offered the children the opportunity to study Hebrew and the siddur and set aside the room at the orphanage specifically for Jewish prayer where, if a child was saying kaddish, Korczak was known to don a yarmulke and recite the prayer along with him.