Monday, December 31, 2018

Min Önskan inför 2019 - Förintelsens överlevande glömda gravar i Stockholm

Det här är ett gravfält i Stockholm, närmare Norra Judiska Begravningsplatsen. Jag har knutits till det område för drygt 25 år sedan då jag har blivit ombett att finna och fotografera Frimet Einhorns grav. Hon var knappt 16 år gammal när hon kom med fartyget S/S Kastelholm till Frihamnen. Hon liksom de flesta begravda på Norra Judiska begravningsplatsen år 1945 var kvinnor i 16-26 år åldern som kom till Sverige direkt efter andra världskrigets slut och dog strax därefter.
Det här är ett gravfält i Stockholm. Jag har knutits till det område för drygt 25 år sedan då jag har blivit ombett att finna och fotografera Frimet Einhorns grav. Hon var knappt 16 år gammal när hon kom med fartyget S/S Kastelholm till Frihamnen. Hon liksom de flesta begravda på Norra Judiska begravningsplatsen år 1945 var kvinnor som kom till Sverige direkt efter andra världskrigets slut och dog strax därefter.

De flesta var i 16-26 år åldern (således mellan 6 och 20 år gamla när Andra Världskriget startade i september 1939) och dog således under sommaren 1945 eller strax därefter. Flera av offren har exakt samma dödsdatum. Ett flertal begravningar per dag.

Förra året av en händelse återvände jag till platsen. Jag skämdes! Gravfältet såg precis som för 25 år sedan förutom att gravhällarna var ännu djupare nedsänkta i jorden (se bilden) och mer förstörda.

Den medicinska forskarnyfikenheten gjorde att jag började undersöka deras sjukdomsjournaler och liknande. Det jag hittade var ej enbart de medicinska data men även deras enskilda öden under Förintelsen. Namnen på getton, koncentrationsläger, ammunitionsfabriker och dödsmarscher. Allt innan de nådde Bergen-Belsen där de lämnades av flyende tyska vakter utan mat i flera dagar.

Det framkom tre nya gemensamma nämnare:
- alla kom till Stockholm från Bergen-Belsen, 
- alla transporterades från Lübecks hamn till Frihamnen med Röda korsfartyget S/S Kastelholm, 
- alla transporterades från Frihamnen till Ropstens sanittetsanstalt och därifrån till beredskapssjukhuset i Sigtuna eller Epidemisjukhuset vid Roslagstull. 
På de två platserna dog de under sommaren 1945. Ibland bara dagar efter ankomsten.

Min Nyårsönskan - Att alla gravhällar skall komma upp till ytan liksom offrens namn och att man på de 6 tomma platserna reser 6 ljusgrå, råhuggna 60 cm höga granitblock. Detta för att göra gravfältet mera iögonfallande samt symbolisera både de 6 miljoner judar som mördades under Förintelsen liksom antalet förintelseläger.

Det framkom tre nya gemensamma nämnare – alla kom till Stockholm från Bergen-Belsen, alla transporterades från Lübecks hamn till Frihamnen med Röda korsfartyget S/S Kastelholm. Alla transporterades från Frihamnen till Ropstens sanittetsanstalt och därifrån till beredskapssjukhuset i Sigtuna eller Epidemisjukhuset vid Roslagstull. På de två platserna dog de under sommaren 1945. Ibland bara dagar efter ankomsten.