Friday, May 10, 2019

Förintelsens överlevande med Vita båtar till Stockholm under juni-juli 1945. Svart båt - Blå båt och Röd båt. Jag hittade kompletta listor avseende flyktingtransporter med S/S Kastelholm till Frihamnen i Stockholm


Första sidan av "Black Ship" listan över liggande fall (Lying cases). Här kallades de för "Displaced Persons (DP)). Flera av de mycket sjuka fördes till Roslagstulls sjukhus som hette då Epidemiska Sjukhuset. Antalet liggplatser anges såsom 200 (capacity) och nedan den handskrivna anteckningen står "names" - antalet namn 199. Flera av de som kom till Stockholm med den Svarta båten den 15 juli 1945 dog på Epidemiska sjukhuset bara några dagar efter ankomsten. Bland de nr. 4032, 4039 och 4044. Alla begravda på Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm.
På båtresan nr. 2 från Lubeck kallades S/S Kastelholm för Blue ship - Blå båt. Med den båten kom betydligt sjukare fd koncentrationslägerfångar än med den första, Svarta båten som S/S Kastelholm kallades för under sin första resa som startade i juni 1945.

Jag har hittat listor avseende flyktingtransporter med S/S Kastellholm under juni-juli 1945. Listorna har påträffats i Länsstyrelsen i Malmöhus län. Civilförsvarssektionens arkiv, Ö II:20.

Under de tre turer som S/S Kastelholm gjorde mellan Srockholm och Lubeck fick varje transport en benämning, Black ship, Red ship och Blue ship.

Listor uppdelades mellan sittande och liggande.

Förteckning av de sittande. Vad det exakt betydde vet jag inte. Jag tror att det var de som fick vara i de ombyggda matsalongen och danssalongen som fick en provisorisk inredning för överfarterna från Tyskland.

Flera av ovanstående dog inom några veckor efter ankomsten.
Kategori sittande som kom tidigt på morgonen väntar på sin tur på bänkarna på kajen framför ett fältmottagningstält. Bakom bänkarna syns babordssida av S/S Kastelholm. Den okända fotografens skugga syns klart på det vita tältet.

Den 8 juli 1945, anländer S/S Kastelholm till Stockholm. Många av "lying cases" förs direkt från Kajplats 2 i Frihamnen till Epidemisjukhuset. En av de som tas iland på bår är Vera Krémer. Hon tas till ambulansen och körs direkt till Epidemisjukhuset vid Roslagstull och avdelning III där. Vera registreras där såsom "Ungersk krigsfånge".

Andra ur kategorin sittande, de som mår bäst av de sjuka får väntar på sin tur på bänkarna på kajen framför ett fältmottagningstält.

Vad får vi veta av de ovannämda listorna? I förteckning av de sittande förekommer oftast det maximala antalet 35. Vad exakt betydde "sittande" vet jag inte. Jag tror att det var de som var konvalescenter och fick vara i den ombyggda matsalongen och danssalongen. De utrymmen fick en provisorisk inredning för överfarterna från Tyskland under juni 1945.

De flesta judar som kom till Sverige år 1945 kom med Vita båtar, inte med Vita bussar. De flesta kom som "liggande".

Många av de som har kommit t.ex. till beredskappssjukhuset i Sigtuna har berättat att de har kommit med Folke Bernadottes Vita bussar medan i verkligheten så har de kommit dit med gröna militära ambulansbussar med 20 liggplater från Frihamnen.

Som Stockholmstidningar har beskrivit det så de som kom med andra Vita båts transporten till Frihamnen var i mycket sämre skick än de som valdes ut i Lubeck att få resa först.

Den 8 augusti 1945 begravdes 4 flickor/kvinnor som dog i Sigtuna, ytterliggare några veckan därpå. Då förstod man på Mosaiska församlingen att det blir fler än vad man hade tänkt sig - Förintelsens offer. Man började begrava i en hel ny kvartär där - J.

Många av de som kom från koncentrationslägren ville resa vidare. Helst till Eretz Israel. Många visste att de hade inga familjer vid liv i sina hemländer då de såg de eskorteras mot gaskamrarna efter selektionen i Auschwitz. När det gäller de ungerska judar så ägde de nämnda selektioner och mord just i maj för 75 år sedan.

I förteckning av de sittande förekommer oftast det maximala antalet 35. Vad exakt betydde "sittande" vet jag inte. Jag tror att det var de som var mindre sjuka, ett slags konvalescenter och fick vara i den ombyggda matsalongen och danssalongen. De utrymmen fick en provisorisk inredning för överfarterna från Tyskland under juni 1945. På bilden den ursprungliga salongen på övre däcket.

Information om den andra gruppen som anlände med S/S Kastelholm till Frihamnen i Stockholm.
4044 - Frymeta Einhorn (Ajnhorn) står på den översta listan över de som lämnade Lubeck den 11 juli 1945 med Svarta båten.. Från Frihamnen så transporterades hon i en ambulans buss till Sigtuna där hon dog bara 3 veckor senare. Hon var en av de fyra av Förintelsens offer som begravdes på Norra begravningsplatsen den 8 augusti 1945. Hon blev bara 17 år gammal. Överst, hennes Field Medical Card från Bergen-Belsen med samma nummer, 4044 som på skeppslistan. Den nedre bilden från hennes grav i Stockholm.


Militärgröna bussar av den typen användes för att transportera de sjuka, liggande på bår fd koncentrationslägerfångar från hamnar dit de kom med Vita båtar till beredskappssjukhusen där de skulle få vård. Bilden från Gotland. Bakom bussen till höger ser man ett större antal bårar.

För 75 år, den 15 maj börjar de "ungerska tågen" rulla mot Auschwitz. Bara under de första 3 veckorna deporteras från 27 getton, 289 357 judar till Auschwitz.

Raoul Wallenberg kommer till Budapest den 9 juli med en lista på 650 personer som får ett svenskt skyddspass. Därefter, utökar han verksamheten, sk i Budapest.

De flesta av ungerska och tjeckiska judar som fördes under maj, juni och juli 1945 till Auschwitz förintas. Resten blir slavarbetare i olika tyska fabriker, bl.a. runt Auschwitz.

Vid krigets slutskede, på våren 1945 samlas slavarbetarna, huvudsakligen kvinnor i Bergen-Belsen lägret där de befrias den 15 april 1945. Genom UNRRA hjälpen kommer många av de med Vita båtar till Sverige.

I en nypublicerad undersökning hamnar Sveriges regering på sista plats bland de tolv EU-länderna när det gäller regeringens ansträngningar för att judarna ska känna sig trygga. 74 procent av judarna i Sverige tycker inte regeringen gör tillräckligt för deras trygghet, medan samma siffra för Danmark endast är 18 procent. Även den svenska regeringens kamp mot antisemitism får underkänt. 81 procent tycker inte regeringen Löfvén gjort tillräckligt på detta område.

Wednesday, May 8, 2019

8 maj - Masadadagen

Mordechaj Anielewicz - ledaren av Warszawa Getto Upproret.

Slutet är nära. Tyskarna har hittat Judiska Kamp Organisationens huvudbunker i hörnan av Zamehofa 48 och Milagatan 29. Anielewicz söker sig till bunkern vid Mila 18

Idag är det för mig Masadadagen. Dagen då Mordechaj Anielewiczbunker blev omringad av tyskarna. Dagen då dem judiska kämparna i Warszawas Gettot begick ett kollektivt självmord.

Masada år 66
Judarna besatte begstoppen, fästningen Masada, år 66 efter Kristus. Men detta gillades förstås inte av romarna! Redan sex år senare kom en romersk armé med 15 000 man (!) för att belägra fästningen, där det fanns ca 1000 judiska män, kvinnor och barn.
Istället för att bli tillfångatagna av romarna valde judarna att begå kollektivt självmord, genom att dra lott om vilka som skulle dräpa
Mila 18 i Warszawa

Anielewicz bunker vid Mila 18. Alla rum hade egna namn.

de andra. Männen la sig bredvid sina kvinnor och barn, och blottade strupen för den som fått lotten att döda. När romarna intog fästningen möttes de av … tystnad. De enda som hade överlevt var två kvinnor och fem barn som gömt sig djupt ner i en grotta. På grund av den här historien har Masada blivit en symbol för det judiska motståndet mot allt främmande herravälde.

Warszawa 1943
Masada självmord uppreppades år 1943 i Warszawas Getto. Inne i Warszawagettot organiserades två motståndsgrupper ZOB (Zydowska Organizacja Bojowa, på svenska Judiska kamporganisationen) och ZZW (Zydowski Zwiazek Wojskowy – Judiska militärunionen) . ZOB, den största gruppen med några hundra unga män och kvinnor leddes av Mordechaj Anielewicz.
När tyska SS- och polisenheter gick in i gettot den 19 april 1943 för att likvidera, möttes de på nytt av väpnat motstånd. ZZW flera gånger lyckades tränga tillbaka SS-, armé- och polisenheterna. Det väpnade motståndet stoppade de av tyskarna planerade deportationer av de 60 000 judar som fann i gettot.
Judarna hade dock ingen chans att stå emot de tyska trupper i längden. Judiska kämpar var isolerade och utan resurser, ensamma mot den tyska övermakten. Genom att sätta eld på eller spränga byggnaderna, tvingade tyska soldaterna ut invånarna på gatorna, där de togs tillfånga. 

Bunkern där upprorets ledare Mordechaj Anielewicz och andra ur ZOB ledning fanns omringades av tyskarna som slängde granater och gas i bunkern. Anielewicz tillsammans med flera medkämpar begick då ett kollektiv självmord. Det var den 8 maj 1945 och platsen var en omringad bunker på Mila 18 gatan. precis som Masadakämparna som ville inte bli tillfångatagna och dödade av fienden.

Kollektivt självmord vid Mila 18 och Masada måste uppfattas som en del av det väpnade motståndet.
Masada och Mila 18 är symbol för det judiska folkets kamp för frihet.

På bilden högst upp: Mordechaj Anielewicz och den hebreiska bokstaven han använde som sin namteckning i sista brevet från Warszawas Getto.