Tuesday, August 24, 2010

Vår Gothlandska Resa 10-15 m/sek
Carl von Linné gjorde eller som han skrev förrättade sin Gothlandska Resa i juni Åhr 1741. Han kom med ett fartyg till Visby precis lagom till Midsommarafton.

Efter en månad lämnade han Gotland och seglade mot Öland. Vädret och vindar var nog som idag. Han skrev: Nordanvädret begynte skrämma oss, vågorna blevo rasande, fartyget kastades emellan de brusande vågor. Kamraterne blevo sjuka, tacklen begynte springa, desperation intog alla hjärtan och vi lade våra liv i Guds händer.

Linné avskydde sjöresor och hade ofta otur med vädret.

Nu för första gången i mitt liv skall jag åka till Gotland.

Mycket av det som han beskrev i sin skildring finns naturligtvis kvar.

Nanna 25

Sunday, August 22, 2010