Tuesday, March 5, 2013

Maps with black and red dots (concentration- and death camps) - Kartor med svarta och röda prickar (koncentrationsläger och dödsläger)


Den nazistiska regimen i Tyskland upprättade koncentrationsläger för internering av personer som ansågs hota rikets säkerhet eller den tyska rasens renhet. Lägren drevs av SS. 
Det första koncentrationslägret upprättades samma år som Hitler kom till makten, år 1933. Flera tusen politiskt oppositionella tyskar internerades då. Under de följande fyra åren fanns omkring 6 koncentrationsläger med sammanlagt mellan 4 000 och 7 750 fångar. Under 1937/1938 växte lägersystemet och eskalerade under krigets sista år. 
Den största förändringen skedde 1942 då koncentrationslägren blev en del av ekonomin och skulle leverera arbetskraft till krigsindustrin. 

SS Concentrations camps
Ghettos for Jews in Europe

Samtidigt, i slutet av januari 1942, efter nazisternas möte i Wannsee, i utkanten av Potsdam bestämdes den Industriella Förintelsen. Nazister gick igenom alla europeiska länder och satte ihop ett protokoll på en A4 sida. Protokollet var inget annat än en mördarlista med 11 000 000 milioner människor. 

För enbart mördandets skull sattes upp 6 stycken dödsfabriker, utrotningsläger, förintelseläger (tyska Vernichtungslager)såsom Majdanek, Treblinka och Auschwitz. 

Den enorma omfattningen av koncentrationslägersystemet både vad gäller antal läger och antalet fångar var en konsekvens av tyskarnas behov av arbetskraft till krigsindustrin och det ideologiska målet att utrota Europas judar.

När man tittar på kartan ovan, över de största lägren och tänker på att det totala antalet läger var minst 42,500,  så är uppenbart att alla som bodde inom det här markerade området visste!  Visste om vad det var och vad som pågick i lägren. 

Alla boende där, måste har varit direkt eller indirekt involverade i det som en del kallar nonchalant för "Maskineriet".In July 1941 ghetto was established in Brody. Ghetto was closed December 1942. All Jewish shops were confiscated and given to Ukrainians. It was death penalty for Jews to leave the ghetto area (this was written on the back side of this ghetto sign)

The researchers have recently cataloged some 42,500 Nazi ghettos and camps throughout Europe.

The documented camps include not only “killing centers” but also thousands of forced labor camps, where prisoners manufactured war supplies; prisoner-of-war camps; sites euphemistically named “care” centers, where pregnant women were forced to have abortions or their babies were killed after birth; and brothels, where women were coerced into having sex with German military personnel.
Auschwitz, Treblinka, Majdanek and a handful of other concentration camps have come to symbolize the Nazi killing machine in the public consciousness. 
Likewise, the Nazi system for imprisoning Jewish families in hometown ghettos has become associated with a single site — the Warsaw Ghetto, famous for the 1943 uprising. 

These sites, however, infamous though they are, represent only a minuscule fraction of the entire German network, the new research makes painfully clear.
The maps the researchers have now created to identify the camps and ghettos turn wide sections of wartime Europe into black clusters of death, torture and slavery — centered in Germany and Poland, but reaching in all directions.


Ponad 40 tysięcy nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Wynik badań, które przeprowadzano przez ostatnie 13 lat, zszokował nawet badaczy Holokaustu - czytamy w "New York Timesie". Okazuje się bowiem, że wbrew temu, co sądzono do tej pory, w Europie w latach 1933-1945 działało ponad 40 tysięcy nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Udokumentowane obozy to nie tylko ośrodki zagłady, ale także tysiące ośrodków pracy, obozów dla jeńców wojennych, domów publicznych, w których kobiety zmuszano do seksu z nazistami, a także ośrodki, w których kobiety siłą poddawano zabiegom aborcji. Enigmatycznie nazywano je "centrami opieki".

Monday, March 4, 2013

Ett otränat öga och Die Deutsche Reichsbahn reklam
Vad menas med att ha ”ett otränat öga”? Vanligtvis innebär det att man är oförmögen att se annat än det uppenbara i bilden. Det som först möter ögat. Med andra ord skulle exempelvis en person som inte är insatt i Förintelsens historia kunna se dolda samband och utifrån dessa berätta om bilden lika lätt som jag. 99% av min familj blev som bekant mördad under den här mörka perioden av Europas historia!


Godsvagnar
snabb
lastning och lossning!


En annons i en polska tidning under andra världskriget (läs Förintelsen). Här erbjuds godsvagnar  för transporter av Gedob. (Generaldirektion der Ostbahnen). För mig finns det mer i detta reklambudskap än när den möter ett otränat öga. Det är inte enbart godsvagnar lastade med trä och betor som jag ser! 

Jag känner igen boskapsvagnar med skjutdörrar och små fönster. Jag vet att godsvagnar av den typen (typ G), kanske just de, användes under Förintelsen och att min familj från Warszawa transporterades i sådana boskapsvagnar till dödslägret Treblinka.
Die Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, den tyska järnvägen, spelade en väsentlig roll i utrotningen av Europas judar. I varje land som tyska trupper ockuperade utnyttjades den infrastruktur av ett fungerande järnvägsnät för ändamålet. 

Många arbetare vid järnvägen fortsatte sina anställningar även under ockupationen och arbetade då för tyskarna. Under General Government's tid (GG) togs den tidigare polska järnvägen, Polskie Koleje Panstwowe (PKP), över av Gedob (Generaldirektion der Ostbahnen/ General Management of the Eastern Railways). Gedob förvaltades av tyskarna och huvudkontoret fanns i Krakow. Man hade också fillialer i större städer som Warszawa och Lublin.

Eftersom offren till förintelselägren transporterades oftast med tåg, hade den tyska järnvägen en stor del i Förintelsen och tjänade stora pengar på det.  SS betalade nämligen avgifter för transporterna. Priset för en vuxen var år 1942, 0,04 RM (riksmark)/km. För barn betalade man hälften och för den som var yngre än 4 år var transporten gratis. Därefter kom specella priser för grupptransporter...

Ett hemligstämplat brev om transporter till Treblinka. Dels om en daglig avgående tåg från Warszawa med start den 22 juli 1942 (Grossaktion Warschau) on ett annat tåg till Treblinka från staden Przmysl som skall gå 2 gånger i veckan.Nya tankar! 

Snabb Lastning och lossning av godstransporter!


Lastning: Umschlagsplatz och den väg som judarna föstes in boskapsvagnar.
Lastning: gråtande och skrikande spädbarn och barn, mödrar, osammanhängande familjer.
Lastning: natten under en bar himmel vid Umschlagsplatz i väntan på nästa transport.
Lastning: in i en boskapsvagn dit kan man pressa in upp till 120-150 personer.
Lastning: Det är min medvetenhet om det framtida ödet av människor från boskapsvagnar.
Lastning: Fylld boskapsvagn, glödande av solen och värmen från mänskliga vagnar. Ingen luft, inget vatten. Mörk, skrämmande.


Lossning: rengöring av godsvagnar från avföring och döda gamlingar samt barn.
Lossning: människor piskade mot gaskammaren.
Lossning: det är min kunskap att den rök man ser går upp, det är de som kom med de allra första vagnar som rullades in bakom stängslet till lägret i Treblinka.

Sunday, March 3, 2013

For an untrained eye's - Die Deutsche Reichsbahn - Ostbahn advertisment


An advertisement in the Polish newspaper during the Holocaust. For different railway wagons, here for cargo offered by Gedob. (Generaldirektion der Ostbahnen). 
Cargo wagons 
Quick 
loading and unloading!
For me, there's more in this particular advertising's message than when it meets an casual eye. I recognize cattle wagons with sliding doors and small windows. I know that cargo wagons of type (type G) were used during transports of my family from Warszawa to the death camp Treblinka.


Ogłoszenia elementów taboru kolejowego w czasie Drugiej wojny swiatowej. Wagony towarowe. Szybki załadunek - rozładunek. "Wagenzug bestehende aus 1C 58G 1C" - tak było napisane w rozkładzie jazdy miedzy warszawskim gettem a stacja Treblinka. Na zdjeciu - ogłoszeniu widac 2 wagony towarowe typu G.
What does an untrained eye means? Normally, the phrase means simply a person who is unfamiliar with whatever he is seeing. In other words, as an example, a person who is not familiar with with Holocaust would not be able to tell or to see the connection in this particular picture as easily as I, who is familiar with Holocaust history could. Familiar, as 99% of my family was murdered during this dark period of Europeen history!

Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (The German Railway)  played an essential role in the extermination of the European Jews. Wherever German troops occupied a country, railway lines and a working railway infrastructure were utilized. Many railway employees and workers of the occupied countries remained in their jobs and worked for the GermansIn the Generalgouvernement (GG), the former Polish Railways, Polskie Koleje Panstwowe (PKP), was taken over by Gedob (Generaldirektion der Ostbahnen/ General Management of the Eastern Railways) managed by Germans. Gedob's main headquarters was in Krakow (Krakau), but had branches in major cities such as Warsaw, and LublinExtermination camps were established at railway lines, as the victims were transported by trains to the camps. The German Reichsbahn managed its affairs virtually independently. The SS therefore, had to pay them for transport charges. The fare in 1942 amounted to 0.04 Reichsmark (RM) for 1 adult per kilometer. Children paid half, and those younger than four years were transported free of charge. 

Ett hemligstämplat brev om transporter till Treblinka. Dels om en daglig avgående tåg från Warszawa med start 22 juli 1942 (Grossaktion Warschau) on ett annat tåg till Treblinka från staden Przmysl som skall gå 2 gånger i veckan.
Wagony towarowe 
szybko 
załadować - wyładować! 
Slogan reklamowy GEDOB.


Nowe przemyślenia!  Załadowywanie i rozładowywanie transportów!


Załadowywanie:  Umszlag i ścieżka, którą pędzono Żydów do bydlęcych wagonów.
Załadowywanie: krzyk niemowląt i dzieci, matek, rozłączonych rodzin.
Załadowywanie: noc na Umszlagu w oczekiwaniu na następny transport.
Załadowywanie: w bydlęcym wagonie można ostatecznie upchnąć nawet  po 120-150 osób.
Załadowywanie: To dla mnie świadomość przyszłego losu ludzi załadowanych do bydlęcych wagonów.
Załadowywanie: Przepełnione, rozżarzone od słonca i od ludzkiego ciepła wagony. Bez powietrza, bez wody. Ciemne, straszne.


Wyładowywanie:  czyszczenie wagonów z odchodów i martwych starców, niemowląt.
Wyładowywanie:  bierne przyglądanie się ludziom pędzonym do komory gazowej.
Wyładowywanie: To dla mnie świadomość,  że z dymem odchodzą Ci,  którzy przyjechali pierwszymi wagonami wtoczonymi na teren obozu w Treblince.