Monday, December 31, 2018

Min Önskan inför 2019 - Förintelsens överlevande glömda gravar i Stockholm

Det här är ett gravfält i Stockholm, närmare Norra Judiska Begravningsplatsen. Jag har knutits till det område för drygt 25 år sedan då jag har blivit ombett att finna och fotografera Frimet Einhorns grav. Hon var knappt 16 år gammal när hon kom med fartyget S/S Kastelholm till Frihamnen. Hon liksom de flesta begravda på Norra Judiska begravningsplatsen år 1945 var kvinnor i 16-26 år åldern som kom till Sverige direkt efter andra världskrigets slut och dog strax därefter.
Det här är ett gravfält i Stockholm. Jag har knutits till det område för drygt 25 år sedan då jag har blivit ombett att finna och fotografera Frimet Einhorns grav. Hon var knappt 16 år gammal när hon kom med fartyget S/S Kastelholm till Frihamnen. Hon liksom de flesta begravda på Norra Judiska begravningsplatsen år 1945 var kvinnor som kom till Sverige direkt efter andra världskrigets slut och dog strax därefter.

De flesta var i 16-26 år åldern (således mellan 6 och 20 år gamla när Andra Världskriget startade i september 1939) och dog således under sommaren 1945 eller strax därefter. Flera av offren har exakt samma dödsdatum. Ett flertal begravningar per dag.

Förra året av en händelse återvände jag till platsen. Jag skämdes! Gravfältet såg precis som för 25 år sedan förutom att gravhällarna var ännu djupare nedsänkta i jorden (se bilden) och mer förstörda.

Den medicinska forskarnyfikenheten gjorde att jag började undersöka deras sjukdomsjournaler och liknande. Det jag hittade var ej enbart de medicinska data men även deras enskilda öden under Förintelsen. Namnen på getton, koncentrationsläger, ammunitionsfabriker och dödsmarscher. Allt innan de nådde Bergen-Belsen där de lämnades av flyende tyska vakter utan mat i flera dagar.

Det framkom tre nya gemensamma nämnare:
- alla kom till Stockholm från Bergen-Belsen, 
- alla transporterades från Lübecks hamn till Frihamnen med Röda korsfartyget S/S Kastelholm, 
- alla transporterades från Frihamnen till Ropstens sanittetsanstalt och därifrån till beredskapssjukhuset i Sigtuna eller Epidemisjukhuset vid Roslagstull. 
På de två platserna dog de under sommaren 1945. Ibland bara dagar efter ankomsten.

Min Nyårsönskan - Att alla gravhällar skall komma upp till ytan liksom offrens namn och att man på de 6 tomma platserna reser 6 ljusgrå, råhuggna 60 cm höga granitblock. Detta för att göra gravfältet mera iögonfallande samt symbolisera både de 6 miljoner judar som mördades under Förintelsen liksom antalet förintelseläger.

Det framkom tre nya gemensamma nämnare – alla kom till Stockholm från Bergen-Belsen, alla transporterades från Lübecks hamn till Frihamnen med Röda korsfartyget S/S Kastelholm. Alla transporterades från Frihamnen till Ropstens sanittetsanstalt och därifrån till beredskapssjukhuset i Sigtuna eller Epidemisjukhuset vid Roslagstull. På de två platserna dog de under sommaren 1945. Ibland bara dagar efter ankomsten.

Friday, December 28, 2018

Här ligger flera Anne Frank begravda - om Förintelsens offer begravda i Stockholm

Här under snön ligger ett hundratal "Anne Frank" begravda. Många av Förintelsens offer begravda i Sverige var, precis som Anne Frank i 15-16 år åldern.

Deras liv påminner starkt om varandra. Anne Frank blev bara 15 år gammal precis som Frimet Einhorn och flera andra som ligger begravda i Stockholm.

De fördes till koncetrationsläger Auschwitz. Då de var unga så ansåg man de som arbetsföra och arbetskraft saknades. Kvinnor och flickor kostade mindre än män och fick arbeta i tyska fabriker som etablerade sig runt lägren. Därför undgick många en direkt död vid ankomsten till koncentrations- och utrotningsläger. Det var SS-som fick betalt för "uthyrning av arbetskraft".

När östfronten närmade sig de områden där lägren låg i det Tysklandockuperade Polen så flyttade man fångarna som var arbetsföra till lägren i Tyskland. Både Anne Frank och Frimet Einhorn fördes från Auschwitz till Bergen-Belsen. Anne Frank dog av undernäring och tyfus i Bergen-Belsen strax innan de britiska trupperna befriade lägret den 15 april 1945. Frimet Einhorn dog 4 månader senare av samma orsaker i Stockholm.

Förflyttning av fångar till lägren belägna djupare i Tyskland startade samtidigt som offensiven på östrfronten startade. Samtidigt startade sitt arbete Sonderkommando 1005 i en aktion som hette Enterdungsaktion 1005 - uppgrävningsaktionen. Aktionen började med att massgravarna på sovjetiskt territorium.för att utplåna samtliga spår av Förintelsen (redan 1943) Därefter fortsatte man med de två största koncentrations- och förintelselägren i öst, Treblinka, Belzec och Sobibor. När den sovjetiska armén närmade sig under våren 1944, började tyskarna att likvidera Majdanek. Fångarna förflyttades till Auschwitz-Birkenau och andra läger. Tyskarna brände all dokumentation, men hann bara utplåna en del av byggnaderna.

Majdanek befriades av sovjetiska trupper den 24 juli 1944. Då fanns bara några hundra fångar kvar i lägret.

Sunday, December 23, 2018

Spår 3, 4, 5 i Treblinka i Polen har förintats - precis som de 920 000 judar som stod där trängda i boskapsvagnarna strax innan de blev mördade i gaskamrarna.

I Polen har man utplånat spåren av spåren vid stationen Treblinka. Mycket upprörande för många då nästan alla tåg från Warszawas Getto judar stannade där. Tåget delades i tre delar med 20 boskapsvagnar var på tre järnvägsspår och därefter i tur och ordning pushades mot dödslägrets sidospår som slutade inne i dödslägret. När det tredje tågsättet pushades in av en liten lokomotiv så var de som kom med det första redan döda. På bilden ser man bl.a. spår 3 som ledde till Treblinka förintelseläger. Där dimman syns så svängde spåret till höger, passerade landsvägen och fortsatte genom skogen mot lägret. 

I Polen har man numera utplånat alla spåren av järnvägsspåren vid stationen Treblinka. Mycket upprörande för många då nästan alla tåg från Warszawas Getto judar stannade där. Tåget delades i tre delar med 20 boskapsvagnar var på tre järnvägsspår och därefter i tur och ordning pushades mot dödslägrets sidospår som slutade inne i dödslägret. När det tredje tågsättet pushades in av en liten lokomotiv så var de som kom med det första redan döda.

Platsen besöktes av många polacker i judar då platsens dignitet var det samma som Umschlagsplatsens i Warszawa. Platsen varifrån dödstågen utgick till Treblinka och senare till Majdanek.

För den svenska läsaren är det viktigt att klargöra det här med TREBLINKA station. Det fanns nämligen två sådana. Den ena stationen låg längs järnvägslinjen nr. 34 Malkinia - Siedlce. Den stationen hade 5 spår. Spår 1 och två ledde vidare till Siedlce. Spår 3 - 4 och 5 var delar av den tyska utrotningsindustrin, massmord på judar. Den delen byggdes ut under andra världkriget. Det var spår 3 som ledde till utrotningslägret Treblinka (Treblinka II) och den kamouflerade stationen Treblinka med skyltar och kassor, ett stort stationsur och falska destinationsskyltar.  En falsk station som egentligen var ingången till dödslägret Treblinka. 

Nästan 1 000 000 kom till Treblinka, bara ett hundratal överlevde.

Tysk järnvägskarta. Tåg mot Treblinka utgick från Warschau Danzig Bahnhof (W. Gda) mot Malkinia och därifrån vidare mot Treblinka.


Förintelsens logistik. Från Warszawa på jänvägslinje 6 till Malkinia, Från Malkinia på järnvägslinje 34 mot Treblinka. Järnvägslinje 52C kunde inte användas för så tunga transporter därför tog tågen en omväg mot Treblinka.Treblinka. Först till stationen som hade 5 spår. Jag vet inte hur skall man kalla den stationen? Låt oss kalla de för en civilstation. Tidigare så stannade ibland lokaltåg medan de flesta, huvudsakligen godståg fortsatte mot Siedlce. Så var det före andra världskriget och så var det under andra världskriget fram till 22 juli 1942. Då började anlända till Treblinka mellan 1-3 tågsätt per dag med vanligtvis 60 boskapsvagnar. Boskapsvagnar utan boskap men fyllda med människor. Upp till 150 per vagn. Ingen steg av vid stationen. Man hörde bara bdjanden om vatten. De tre spår (3, 4 och 5) som tåget rullade in på hade inga perronger!

Så tillbaka till Treblinka. Först till stationen som hade 5 spår. Jag vet inte hur skall man kalla den stationen? Låt oss kalla de för en civilstation. Här stannade ibland lokaltåg medan de flesta, huvudsakligen godståg fortsatte mot Siedlce. Så var det före andra världskriget och så var det under andra världskriget fram till 22 juli 1942. Då började anlända till Treblinka 1-3 tågsätt med vanligtvis 60 boskapsvagnar utan boskap men fyllda med människor. Ingen steg av vid stationen. De spår som tåget rullade in på hade inga perronger!

På spår 3, 4 och 5 på det civila stationen Treblinka stod tre sektioner av det uppdelade tåget. Tidigare gick spår 3 till en grustäkt som låg 2 km söder om utrotningslägret. I anslutning till den fanns ett arbetsläger (Treblinka I). Från det spåret inne iett skogsområde avdelade man ytterligare ett spår som slutade i dödslägret Treblinka. Från stationen Treblinka som hade 5 spår så fördes det ett sätt med 20 vagnar in på dödslägrets området (i det vänstra övre hörnan av bilden). Tomma vagnar ställdes på spåret mot arbetslägret grustaget och Treblinka I. Lokomotiven återvände till Treblinka civilstationen och kom pushande nästa 20 vagnar. Proceduren uppreppades en gån till och hela tomma tågsättet kördes tillbaks till civilstationen Treblinka där en annan lokomotiv tdrog de 60 tomma vagnar mot Warszawa Gdanska - Danzig Bahnhof och Umschlagplatz. På bilden ser man bl.a. spår 1, 2, och 3. Spår 3 svänger till höger, passerar landsvägen och fortsatte genom skogen mot lägret. Odlingsfälten syns runtomkring lägret. Den 19 oktober 1943 avslutades Operation Reinhard och Treblinka förintelselägret stängdes. Dagen därpå fördes de återstående judarna till Sobibór och gasades. De återstående byggnaderna och gaskamrarna förstördes. Med tegelstenarna från gaskamrarna uppfördes en lantgård på platsen. Man plöjde upp marken och planterade träd och lupiner. Lantgården var en av de få som hade eget järnvägspår....I den tyska tågordern från första veckan i augusti 1942 kan man läsa följande:
Warschau Danz BF [Danzig] till Treblinka och tomma tillbaka [Leerzug zurück] enligt följandes:
"1/. P Kr 9085 / 9.30 / Warschau Danz Bf - Małkinia - Treblinka," avgår 12:25 och anländer 4:20 och tillbaka
"2/. Ln Kr 9086 / 11.30 / Treblinka - Małkinia - Warschau Danz Bf" avgår 19:00  och anländer 23:19 PM.[820].
Varje tåg skulle bestå av 58 typ 1G vagnar  + 2 vagnar av typ 1C. Sammanlagt 60 vagnar.


Mitt första besök i Treblinka var mycket gripande. Åsynen av 17.000 stenar runt Treblinkamonumentet där varje sten på sätt och viss en gravsten representerade en stad eller en by där minst en jude mördad i lägret kom ifrån. 

Det behövdes bara en kort stund då man började tänka tänka hur det var att stå där i en hett boskapsvagn utan luft och utan vatten.

Jag visste att jag befann mig på en mordplats där nästan 1 miljon oskyldiga människor har mördats. Det var hemskt att tänka på en särskild boskapsvagn som lämnade Umschlagsplatz den 5 augusti 1942. I den fanns dr. Janusz Korczak, hans medarbetare och 239 barm från barnhemmet som låg vid Sienna/Sliska-gatan i Warszawa.

Massa frågor aktualiserades för mig. Kom 5 augusti tåget fram till Treblinka före skymningen?
Annars visste jag att boskapsvagnars dörrar skulle förbli stängda och öppnas först tidigt dagen efter. Jag vet att det inte fanns något vatten i vagnarna...

Vidare så tänker jag på de tyska orden «Achtung» och «Schneller»!
«Achtung» användes att börja med i alla meddelanden till de nyanlända.
«Achtung» lämna väskor och annat bagage där!
«Schneller» Här skall er hår klippas!
«Achtung» ta med er värdesaker och pengar då ni skall till dushen.
«Achtung» i avklädningsrummet lämna alla kläder, lämna strumporna inuti skorna.
När de avklädda gick på den sandade vägen med avtryck av nakna barn och gamlas fötter mot gaskamrarna passerade de sista anhalten - kassan. Där ändrades «Achtung» till «Schneller» folk blev av all de ägde. Ringar grogs av med våld och brutna fingrar, örhängen drogs med öronsnibbar. «Schneller», «Schneller» «Schneller». In genom gaskammarens dörrar.
Jag visste att hettan, stanken och avsaknad av luften skulle dels slå ut psykiskt och fysiskt de i vagnarna ihop trängda människorna.

Jag förstod att en utsaga från Marek Rudnicki, en vän till min far och en av de sista som såg Korczak vid liv var sann. Korczak kom aldrig levande till Treblinka. Gjorde min mormor och morfar det? Eller dog de på sidospåret 4 eller 5 där tågsätt med 60 vagnar väntade på sin tur. 20 vagnar åt gången kopplades från tåget och kördes mot platformen. Och så nästa 20 och nästa 20. Tomma vagnar ställdes på spåret mot arbetslägret Treblinka I. Om det var Warszawatåget som gick i skyttetrafik så kördes den direkt till Warszawa för en ny last från Umschlagsplatzen.

Från järnvägsvagnarna dirigerades de ankomna till avklädningsbarackerna. En för kvinnor en för män. Invalider m.fl. togs hand i en sk lassarett. Efter avklädning föstes de nakna männen och kvinnorna genom "der Schlauch" ("slangen"), en small passage med höga taggtrådsstängsel, täckta med trädgrenar för att förhindra insyn. Denna gång kallades även för "Himmelstrasse" ("Vägen till himlen"). Himmelstrasse slutade med dörrarna till gaskamrarna. På andra sidan av gaskamrarna vette dörrarna mot massgravarna. 

Det var gigantiska massgravar, de största mätte 50 x 25 x 10 m. När Treblinka "städades" ersattes dessa massgravar successivt med kremeringsgropar.

Förintelsesektionen av lägret Treblinka, ungefär en tredje del av lägret var avskärmad från resten med höga jordvallar. 

I den tyska tågordern från första veckan i augusti 1942 kan man läsa följande:

Warschau Danz BF [Danzig] till Treblinka och tomma tillbaka [Leerzug zurück] enligt följandes:

The departure of one train per day was scheduled:
"1/. P Kr 9085 / 9.30 / Warschau Danz Bf - Małkinia - Treblinka," avgår 12:25 och anländer 4:20 och tillbaka
"2/. Ln Kr 9086 / 11.30 / Treblinka - Małkinia - Warschau Danz Bf" avgår 19:00  och anländer 23:19 PM.[820].

Varje tåg skulle bestå av 58 typ 1G vagnar  + 2 vagnar av typ 1C. Sammanlagt 60 vagnar.


Mina speciella datum gällande transporter under den Stora Aktionen i Warszawas Getto.


22 juli 1942 - första dagen för  Großaktion Warschau i Warszawas Getto
6500 personer skickades till Treblinka denna dag.


23 juli 1942 - Adam Czerniakow Judenrats - Judiska rådets ordförande bad tyskarna att barnen skulle undatas från deportationerna. När han misslyckades tog han giftet i Judenrats byggnad vid Grzybowska gatan 
26/28.  Han skrev ett kort meddelande till sin fru De tvingar mig att mörda barn av mitt eget folk med mina egna händer. Jag kan inget attat att göra än att dö.
7300 personer skickades till Treblinka denna dag.

26 juli 1942 - Sista gången min mor ser sin far (min morfar) Gabriel Rozental.  Han gick till ett gatukök som delade gratis soppa vid Ogrodowa gatan och återvände aldrig hem. Han var 50 år gammal.
6091 
personer skickades till Treblinka denna dag.

3 augusti - Min mormor Helena Rozental (född Polirsztok) lyckades undkomma de första 10 dagar av deportationer och arbetade i en tysk verkstad - borstfabrik vid Swietojerskagatan. Man ansåg det vara en säker plats för att undkomma deportationerna till Umschlagplatz och Treblinka.
6357 
personer skickades till Treblinka denna dag.

5 augusti - Janusz Korczaks hela Dom Sierot (239 barn) deporteras till Umschlagplatz denna soliga 5 augusti 1942. Solig dag var också mycket varm dag.
6783 
personer skickades till Treblinka denna dag.

6 Augusti - Tyskar lovar att alla som kommer till Umschlagplatz får bröd och marmelad inför förflyttningen till Öst. Hunger driver folk att gå dit.
15 000 
personer skickades till Treblinka denna dag.

Den 19 oktober 1943 avslutades Operation Reinhard och Treblinka förintelselägret stängdes. Dagen därpå fördes de återstående judarna till Sobibór och gasades. De återstående byggnaderna och gaskamrarna förstördes. Med tegelstenarna från gaskamrarna uppfördes en lantgård på platsen. Man plöjde upp marken och planterade träd och lupiner. Lantgården var en av de få som hade eget järnvägspår....


Avstigningsplatsen i förintelselägret Treblinka II såg bedrägligt fin och naturlig ut. Den falska stationsbyggnaden (2) hade gjorts så lik en riktig tågstation som möjligt. Man möttes av en stor skylt TREBLINKA och två mindre ”Väntsal” och ”Biljettexpedition”. Tidtabellerna fanns uppsatta på väggarna. Män, kvinnor och barn skildes åt direkt och fördes till avklädningsbarackerna (3). Vidare, drevs de nakna människorna med vrål och bajonetter längs en liten trädgårdsallé beströdd med sand kallad die Himmelstrasse – vägen till himmleriket. Himmelstrasse ledde till en byggnad (4) med tiotalet rum på femtio kvadratmeter. Vid ingången hängde ett stort skynke ”Detta är HERRENS port, de rättfärdiga skola gå in genom den”. Inne i byggnaden fanns det en mittgång med fem dörrar på vardera sidan. I en korridor stod en mängd blommor och på väggarna hängde handdukar - Duschrum. Ett duschrum som var en gaskammare. Man mördade upp till 15 000 människor på en dag. Gasningen tog cirka tjugo minuter i den äldre byggnaden och i den nya varade den i fyrtiofem minuter. Treblinka kom att bli det mest perfekta av nazisternas förintelseläger, en dödsfabrik med en högeffektiv produktion av lik med aska som slutprodukt. Den helt ”färdiga” askan skulle vara ren från minsta benfragment. 
Skissen ovan gjord av Treblinkas kommendant Franz Stangl (från Bundesarchiv).


En ny skylt sattes i slutet av december 2018 inom spårområdet.
På den borde egentligen stå "Här har man skövlat de 3 spår varifrån 925 000 judar har förts till döden i Förintelselägret Treblinka".

En ny skylt sattes i slutet av december 2018 inom spårområdet. På den borde egentligen stå "Här har man skövlat de 3 spår varifrån 925 000 judar har förts till döden i Förintelselägret Treblinka".

Äntligen vinter på Nedre Kungsholmen med omnejd

Saturday, December 22, 2018

TORY nr, 3, nr. 4, i nr. 5. na stacji TREBLINKA też już nie istnieją - Tam gdzie stały 20-sto wagonowe "odsprzęgi" a w każdym takim odsprzęgu po 2000 ludzi czekających na śmierć w komorze gazowej.

ZIH, Muzeum Polin i inni sa reprezentowane ta pierwsza małpka z lewej strony. Te dwie inne to wytłumaczenie ze nie widziały i nie słyszały o zamordowaniu miejsca morderstwa.

TORY nr, 3, nr. 4, i nr. 5. na stacji TREBLINKA
też już nie istnieja - Tam gdzie stały 20-sto wagonowe "odsprzęgi" a w każdym takim odsprzęgu po 2000 ludzi czekających na śmierć w komorze gazowej.

Mam w posiadaniu z Polski 3 rzeczy które przyjechały z Dworca Warszawa Gdanska wraz z bagażem emigranckim moich rodziców z Polski jesienią 1969.
1. Ramka żelazna za która zawsze było zdjęcie Korczaka
2. Srubokret z drewniana raczka
3. 3 małpki które stały na moim biurku przy którym wkuwałem do matury - zdjęcie - ilustracja dzisiejszego wpisu na temat torów nr, 3, nr. 4, i nr. 5 na stacji TREBLINKA.

To miejsce, te trzy tory, to miejsce związane z Martyrologią ponad 900 000 Zydów Polskich jak i Zydów przywiezionych z Europy, przywiezionych na śmierc.
To co sie teraz stało w Polsce z tym miejscem majacym taki sam status jak Umschlagplatz w Warszawie jest nie do zrozumienia (dla normalnego czlowieka).
.
Nie do zrozumienia jest dla mnie reakcja - czyli brak reakcji Muzeum Polin, ZIHu, Gminy Zydowskiej w Polsce i wielu innych polskich i zydowskich organizacji których zadaniem jest by ten koszmar Zagłady nigdy sie nie powtorzył - dlatego taki szczególny wybór dzisiejszej ilustracji

Logistyczny opis z mojego blogu "Jimbao Today".
Pociąg wjeżdżał na stację Treblinka na tor 4 lub 5 (dwa zewnętrzne z prawej strony stacji patrząc od strony Małkini). Na tych torach pociąg był dzielony na 20-sto wagonowe "odsprzęgi".
Tak podzielone składy lokomotywa manewrowa wystawiała na tor nr 3 (środkowy), a następnie zabierała bocznicą do obozu zagłady. W drodze powrotnej zabierała z obozu puste wagony odstawiając je na wolny tor na stacji Treblinka.

Po wprowadzeniu całości i zabraniu wszystkich pustych wagonów lokomotywa manewrowa formowała skład powrotny a lokomotywa liniowa zabierała go do Warszawy.

Przykro to powiedzieć, ale stacja Treblinka, ta sama stacja, do której bydlęcymi wagonami wieziono Żydów na śmierć, zniknęła z powierzchni ziemi. Tego śladu nie zatarli hitlerowscy oprawcy i ich wspólnicy zbrodni zwerbowani spośród jeńców sowieckich. Tych śladów nie zatarli rządzący Polską po wojnie komuniści. Te ślady wyrwano z przesiąkniętej krwią i łzami ziemi w XXI wieku. Tak, tak, to jakby wczoraj. Może komuś powinno być wstyd? -
napisal chyba ks. Wojciech Lemanski a cytowal PawelPaweł Rieske.

Friday, December 21, 2018

6 - 101 - 239 - 6 000 000


En grupp vänner till mig har angagerat sig att visualisera de 900 000 - 975 000 offer som mördades i Treblinka. Man har introducerat Namnboken för att ge offren tillbaka deras namn. Ibland blir det enskilda namn, ibland familjer, Ibland registreras ett namn såsom janusz Korczak men inte Dom Sierot och de 239 barnen. Bland lärare och personal har enbart Stefa Wilczyńska och Pan Szternfeld registrerats trots att det finns en förteckning av de som arbetade där.

Det finns en del siffror i mitt liv som följer och kommer följa mig livet ut. En del av de är självklara såsom 6 och 6 000 000. De representerar för mig antalet dödsläger under Förintelsen (6) och antalet dödsoffer 6 000 000.

En grupp vänner till mig har angagerat sig att visualisera de 925 000 - 975 000 offer som mördades i Treblinka. Man har introducerat Namnboken för att ge offren tillbaka deras namn. Ibland blir det enskilda namn, ibland familjer, Ibland registreras ett namn såsom Janusz Korczak men inte Dom Sierot och de 239 barnen. Bland lärare och personal har enbart Stefa Wilczyńska och Pan Szternfeld registrerats trots att det finns en förteckning av de som arbetade där. 

Platsen där förintelselägret Treblinka låg. Den 23 juli 1942 anlände de första transporterna från Warszawas getto. 
Från juli 1942 till januari 1943 transporterades judar från Warszawas Getto. Senare under 1943 anlände judar från Białystok, Bulgarien,Thrakien och Grekland. Treblinka var verksamt till den 19 oktober 1943, då de kvarvarande fångarna sköts ihjäl. Kort därefter revs lägret och man försökte förinta samtliga spår.

Tillbaks till de 239 barnen från barnhemmet Dom Sierot som förintades den 5 augusti 1942. Vad heter de? Ge bara de åtminstone ett namn, förnamn! Låt de bara inte försvinna eller bli kvar som ett nummer 239. Man vet att det mördades 1 500 000 barn under Förintelsen.


101 - är antalet Förintelseoffrens gravar som ofta kallas 1945 års överlevande - det handlar om fd Bergen-Belsen fångar som vid krigslutet transporterades till Stockholm för vård och vars liv inte gick att rädda. De dog i Epidemisjukhuset vid Roslagstull eller på beredskappsjukhuset i Sigtuna. De yngsta var 16 år damla. Alla dog ensamma. Trots att deras namn (ofta felstavat) och platsen där de föddes står angives så vet man så lite om de och markerar de med ett samlingsnamn.

101 - är antalet Förintelseoffrens gravar vid Norra begravningsplatsen i Stockholm. Bara hundratalsmeter från E4 mot Arlanda som vi passerar så ofta. Gravar som ofta kallas 1945 års överlevande gravar. Det handlar om fd Bergen-Belsen fångar som vid krigslutet transporterades till Stockholm med de Vita fartygen för vård och vars liv inte gick att rädda. De dog i Epidemisjukhuset vid Roslagstull eller på beredskappsjukhuset i Sigtuna. De yngsta var 16 år damla. Alla dog ensamma. Trots att deras namn (ofta felstavade) och platsen där de föddes står på gravvården så vet man så lite om de enskilda personerna och deras öden och markerar de 101 med ett samlingsnamn "1945 års överlevande" (som inte överlevde.

Det handlar om fd Bergen-Belsen fångar som vid krigslutet transporterades till Stockholm med de Vita fartygen för vård och vars liv inte gick att rädda. De dog i Epidemisjukhuset vid Roslagstull eller på beredskappsjukhuset i Sigtuna. De yngsta var 16 år damla. Alla dog ensamma. Här ligger alla deras gravstenar djupt under snön och 6 stycken höga stenar påminner om de 6 miljoner och de 6 utrotningsläger.

Under 2019 hoppas vi inom Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv och Föreningen Förintelsens Minne att i görligaste mån ge namnen till de 101 i Stockholm och de 239 barn från Dom Sierot som mördades  i Treblinka.

Sammanfattning
6 - antalet förintelseläger - Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka Auschwitz och Majdanek

101 - antalet Förintelseoffrens gravar som ofta kallas 1945 års överlevande - det handlar om fd Bergen-Belsen fångar som vid krigslutet transporterades till Stockholm för vård och vars liv inte gick att rädda. Då dog i Epidemisjukhuset vid Roslagstull eller på beredskappsjukhuset i Sigtuna

239 barnen som bodde på Janusz Korczaks barnhem Dom Sierot vilka deporterades till Treblinka och förintades den 5 augusti 1942.

6 000 000 antalet judiska dödsoffer under Förintelsen - de flesta mördade i dödslägrem och vid massavrättningar av Einsatzgruppen.

Monday, December 17, 2018

Historien från burken - Om Wonder Women som jagade och eliminerade Tysklands största antisemit - Erich Ludendorff

Jag vet inte vad burken är värd men All Star Comics #8, ett första nummer med Wonder Woman såldes för $936,223.00 år 2017. På ena sidan hela Wonder Woman och på andra historien om ett flygplan som en dag tränger igenom den skyddande dimman (dagens Patriotförsvar) kring ön. Piloten, Steve Trevor, visar sig vara en amerikan som spionerar på de tyska försöken att utveckla dödliga stridsgaser. Diana inser att hon behöver följa med Trevor till kriget för att stoppa krigsguden Ares. Trevor rekryterar ett litet förband som dels ska förhindra tyskarna att utveckla senapsgas, dels föra Diana till fronten där hon misstänker att Ares finns. Dianas amasonbakgrund och -träning gör att hon kan tränga igenom tyskarnas linjer, och ta reda på att den tyske generalen Ludendorff planerar att utnyttja en bal för att förhindra fredsförhandlingarna.

Igår så köpte jag den tredelade metallbureken med Wonder Woman och hennes historiska ögonblick. Det stimulerade mig att nedteckna lite av hennes historia. 

Jag tycker att det är synd att Wonder Woman föddes först i oktober 1941 och agerade så sent när det gäller att jaga de ledande nazister och antisemiter. Jakten i Tyskland borde ha fortsatt till Sverige, bl.a. till Hässleholm  och Nedre Kungsholmen. 

Wonder Woman valde dock absolut den rätte att jaga, den tyske generalen Erich Ludendorff. Lundendorff tillsammans med Hitler och Göring försökte som bekant genomföra en statskupp den 9 november 1923, den så kalladeölkällarkuppen i München.

Innan dess, direkt efter Tysklands kapitulation så flydde Ludendorff i november 1918 till Sverige med ett falskt pass. Han bodde i Hässleholm som gäst hos Ragnar Olson. Där nedtecknade Ludendorff sina krigsminnen från första världskriget. Skriften översattes 1919 till svenska av Sven Hedin känd för sina nazistiska åsikter och sitt umgänge med Hitler och Göring. 
Sven Hedins-försvarare brukar citera att Hedin har själv skrivit att han hade 1/16 del judiskt blod i sina ådror. Blir man mindre nazist av det?

Det är ingen som försvarar Ludendorffs antisemitism. Tvärtom, det sägs att det var han (och hans fru) som påverkade starkt Hitlers antisemitism och aggerande.

Ludendorffs antisemitism. Det sägs att det var han (och hans fru) som påverkade starkt Hitlers antisemitism och aggerande.


Tillbaka till Diana Prince (Wonder Woman) och hennes historier på filmduk och i All Star Comics.
Hon tycks alltid kämpa mot det onda. I All Star Comics ser man bl.a. hur hon rider på en häst mot de tyska soldater som portreteras med elaka ansikten och typiska tyska hjälmar.


Skulle Wonder Woman mördas här i en gaskammare? 


I All Star Comics ser man bl.a. hur Wonder Woman rider på en häst mot de tyska soldater som portreteras med elaka ansikten och typiska tyska hjälmar.

Vem såg till att Wonder Woman kom till världen?  Hon skapades av en trio: Betty - Elizabeth Holloway Marston, hennes make William Moulton Marston och troligen med deras gemensamma älskarinna Olive som var mor till William Marstons 2 barn (av 4). Det var Harry Peter som tecknade av de tidigaste äventyren. Första fgången uppträdde Wonder Woman i All Star Comics nr 8 (december 1941). Hennes civila identitet (vid de få tillfällen hon använt en) var Diana Prince. Wonder Woman var tidigare känd i Sverige som Mirakelkvinnan. Wonder Woman kunde med sina magiska armband avleda fiendens kulor. De armband hade förebilden Olive i verkligheten och de var en sorts äktenskapsring med paret Marston. 
Många scener i Wonder Woman, bl.a. på omslaget, är tagna från deras riktiga liv, från deras gemensamma forskning och även från den gemensamma sängkanten där triangeln ersattes under vissa perioder av en fyrkant. På samma sätt kinky-bondage som de praktiserade ivrigt beskrevs av William Marstons i vetenskapiliga publikationer och kom ofta upp på omslagen av Wonder Woman.


Många scener i Wonder Woman är tagna från deras riktiga liv. från deras gemensamma forskning och även från sängkanten. William Marstons anses ha uppfunnit en lögndetektor, ibland kallad polygraf. Lögndetektor används för att för att söka utröna om en person talar sanning eller ljuger genom att registrera ett flertal kroppsfunktioner. På den vänstra bilden ser man två av trion i det verkliga livet - Olive (Wonder Woman) och William Marston. Olive bär de armband som även Wonder Woman bär senare i de tecknade serierna och på bioduken.
William Marstons anses vara den ha uppfunnit en lögndetektor, ibland kallad polygraf. Lögndetektor används för att för att söka utröna om en person talar sanning eller ljuger genom att registrera ett flertal kroppsfunktioner. På bilden ovan testar uppfinnaren och hans doktorand Olive hur polygrafen fungerar på en försöksperson.


Många scener i Wonder Woman, bl.a. på omslaget, är tagna från deras riktiga liv, från deras gemensamma forskning och även från den gemensamma sängkanten där triangeln ersattes under vissa perioder av en fyrkant. På samma sätt kinky-bondage som de praktiserade ivrigt beskrevs av William Marstons i vetenskapiliga publikationer och kom ofta upp på omslagen av Wonder Woman. På bilden Marston med sina 4 barn, 2 älskarinnor och 1 fru.

Många scener i Wonder Woman, bl.a. på omslaget, är tagna från deras riktiga liv, från deras gemensamma forskning och även från den gemensamma sängkanten där triangeln ersattes under vissa perioder av en fyrkant. På samma sätt var det kinky-bondage som de praktiserade ivrigt beskrevs av William Marstons i vetenskapiliga publikationer och kom ofta upp på omslagen av Wonder Woman.

På samma sätt var det kinky-bondage som de praktiserade kvinnor emellan i verkligheten så finner man det i Wonder Woman.

På samma sätt var det kinky-bondage som de praktiserade ivrigt beskrevs av William Marstons i vetenskapiliga publikationer och kom ofta upp på omslagen av Wonder Woman.

Prinsessan Diana - Wonder Woman skapades av lera precis som Rabbi Loew skapade den konstgjorda människan – Golem – år 5340 (1580). 
Gudarna gav Diana otroliga krafter, så att hon kan försvara de svaga och förtryckta, samt vara fredens budbärare som representant för amasonernas hemliga ö, Themiscyra. Som Wonder Woman är hon vacker som Aphrodite, klok som Athena, stark som Hercules och snabb som Mercury. 
Wonder Woman (i Sverige tidigare känd som Mirakelkvinnan) - hette Diana Prince och växte upp på en ö som enbart beboddes av amasoner. På ön har alla amasonerna behållit sitt vänstra bröst. mycket tydligt!  Tillbaks till ön och historien. En dag tränger ett flygplan igenom den skyddande dimman (dagens Patriotförsvar) kring ön. Piloten, Steve Trevor, visar sig vara en amerikan som spionerar på de tyska försöken att utveckla dödliga stridsgaser. Diana inser att hon behöver följa med Trevor till kriget för att stoppa krigsguden Ares. Trevor rekryterar ett litet förband som dels ska förhindra tyskarna att utveckla senapsgas, dels föra Diana till fronten där hon misstänker att Ares finns. Dianas amasonbakgrund och träning gör att hon kan tränga igenom tyskarnas linjer, och ta reda på att den tyske generalen Ludendorff planerar att utnyttja en bal för att förhindra fredsförhandlingarna.Den israeliska skådespelerskan Gal Gadot (vänster) och Olive (höger) som stod som förebild för den tecknade Wonder Woman

Den verkliga historien om "Triangeln Marston" (ibland en fyrkant med fru och två älskarinnor) gav upphov till nya tecknade serier.

Mirakelkvinnan (Mirakelflickan) som Wonder Woman hette på svenska

Thursday, December 13, 2018

Lucia och Icchak Cukiermans födelsedag

BERIḤAH - Icchak Cukierman bestämmer sig att bilda i och organisera tillsammans med Abba Kovner och delta aktivt i verksamheten av BERIḤAH (Heb. בְּרִיחָה; "Flykt"). Det handlade om flykten till Erec Israel. Första samlingspunkten var Bukarest dit de första grupperna avjudar anlände i mitten av januari 1945. Efter Kielcepogrom så förhandlade sig Cukierman till ett öppnandet av Polens södra gräns och den största legala flykten var ett faktum. Öppnandet av gränsen var, naturligtvis ett samspel med den tjeckisa regering där Jan Masaryk och Rudolf Slansky var positiva och såg till att tjeckiska staten stod för tågtransporter från gränsen vidare söderöver till Berihahs centra.

Icchak (Antek) Cukierman tillsammans med Ziva Lubetkin var de som hade mest kontakt med Janusz Korczak och barnhemmet Dom Sierot vid Siennagatan 16. Korczak och Stefa Wilczynska deltog i ett flertal sammankomster av hemlig undervisning i Gettot där de föreläste båda om det som var så kärt för de - Erec Israel. Den judiska ungdomen i organisationer runt Lubetkin och Cukierman lyssnade till ett flertal föreläsningar. Cukierman, efter den Stora Deporationen förstod klart att det finns ingen "förflyttning till Öst", att fördlyttning till öst innebär bara ett - kvävning till döds i utrotningslägrens gaskammare. Han förstod att kampen är det enda sättet att överleva eller dö. Cukierman deltog i en framgångsrik aktion utförd av de judiska kämparna ur ZOB (24 december 1942) mot ett café för tyska officerare "La Bohème" i Krakow varav 10 tyskar dödades. 

Under Warszawas Getto upproret, som bröt ut April 19, 1943, var Cukierman som näst högste befäll (efter Anielewicz) utsänd till den ariska sidan utanför gettot där han tjänstgjorde som en länk mellan den judiska ZOB och polska Folkarmén (Armia Ludowa). Till hans uppgifter hörde också sammanställning av rapporter för den polska exilregeringen i London. 

Under 1944, under Warszawaupproret var Icchak Cukierman befällhavare för en judisk ZOB styrka, i vilken ingick flera de överlevande kämpar från Warszawa Getto Upproret i april-maj 1943. När Warszawa Upproret faller gömmer sig med flera ur sin styrka (bl.a. Zivia Lubetkin) Promyka gatan. De är omringade av flera tyska posteringar tyska försvarslinjer då gatan ligger bara ett hundratal meter från Wislas strand. På andra sidan av floden fanns polska och ryska styrkorna. Man lyckas att evakuera den instängda gruppen med en sjukhusambulans i mitten av november 1944. 

Cukierman bestämmer sig att bilda i och organisera tillsammans med Abba Kovner och delta aktivt i verksamheten av BERIḤAH (Heb. בְּרִיחָה; "Flykt"). Det handlade om flykten till Erec Israel. Första samlingspunkten var Bukarest dit de första grupperna avjudar anlände i mitten av januari 1945. Efter Kielcepogrom så förhandlade sig Cukierman till ett öppnandet av Polens södra gräns och den största legala flykten var ett faktum. Öppnandet av gränsen var, naturligtvis ett samspel med den tjeckisa regering där Jan Masaryk och Rudolf Slansky var positiva och såg till att tjeckiska staten stod för tågtransporter från gränsen vidare söderöver till Berihahs centra.

Cukierman deltog i projekteringen av monumentet till minne av Upproret i Warszawas getto, som presenterades den April 19, 1948 år. Samma år flyttade han Ziva Lybetkin till Israel, där på årsdagen av Upproret, den 19 april 1949 tillsammans med Zivia Lubetkin grundade kibbutzen Lochama ha-Geta'ot. Han var också en av grundarna till Ghetto Fighters Museum. År 1961 vittnade han och Zivia i rättegången av Adolf Eichmann. Cukierman skrev ihop sina minnen i en bok"Överflödigt minne (sju år). Minnen 1939-1946 ", som enligt hans önskningar släpptes först 10 år efter hans död. År 2011 blev Yitzhaks barnbarn - Roni Cukierman - den första kvinliga stridpiloten som flög F-16.

Wednesday, December 12, 2018

Förintelsens Minne - Stulna äkta snubbelstenar i Rom - Via della Madonna dei Monti 82.

20 medlemmar från en och samma familj som bodde Via della Madonna dei Monti 82.
Hälften av familjen mördades i Rom, resten i Auschwitz.
Förintelsens Minne - Stulna äkta snubbelstenar (Pietre d’inciampo) i Rom.  20 äkta snubbelstenar till minnet av familjen Di Consiglio har stulits från Via della Madonna dei Monti 82.

Förintelsens Minne - Stulna äkta snubbelstenar (Pietre d’inciampo) i Rom.

20 äkta snubbelstenar till minnet av familjen Di Consiglio har stulits från Via della Madonna dei Monti 82.

Varför skriver jag äkta? Därför att Myndigheten för Levande Historia i Stockholm vill sätta upp 4 oåkta snubbelstenar till minnet av fyra (4) handelsresande som bodde i Stockholm under en viss tid på tretiotalet. Alla de lämnade dock Stockholm före utbrottet av andra världskriget (1 september 1939). Att sätta upp oäkta snubbelstenar är ett sätt att trivialisera snubbelstenprojektet och Förintelsens offer, en ren skymf mot familjen Di Consiglio och min egen familj (som inte har några stenar). Om man skulle sätta upp snubbelstenar vid Twardagatan nr. 3 i Warszawa så skulle man inte få plats där.

Stenar tillhörde Mosè Di Consiglio och hans fru Orabona Moscato Di Consiglio.
Under Förintelsen mördades merparten alla deras barn och barnbarn, se nedan.

Deras son Salomone, hans fru Gemma Di Tivoli och deras 8 barn
Virginia,
Marco,
Santoro, 
Franco,
Rina Ester,
Marisa,
Lina
Cesare

Deras dotter Clara, och hennes man Angelo Di Castro och deras 2 barn
Giuliana
Giovanni

Deras son Graziano, och hans fru Enrica och deras son
Mario Marco
och Enrica’s bror,
Leonello.

Deras son Cesare Di Consiglio mördades i Fosse Ardeatine 24 mars1944.
Cesares fru, Celeste Vivanti och deras 3 barn under 3 år
deporterades från Rom den 16 oktober 1943 och mördades i Auschwitz den 23 oktober 1943.
(Snubblestenar för de finns vid Via Amerigo Vespucci 41).

Överlevande: Deras dotter Ester, gifte sig med Cesare Spizzichino och deras 3 barn överlevde Förintelsen.

Cesare Di Consiglio mördades i Fosse Ardeatine 24 mars 1944. Här bilden då man framför Palazzo Bernini samlar de som skulle senare bli mördade i Fosse Ardeatine.

Wednesday, December 5, 2018

Nelly Sachs - Alfred Nobel - 10 december - Att få ett Nobelpris på sin födelsedag.

Nelly Sachs i sin Kajuta där på bordet stod alltid hennes skrivmaskin med enbart tyska tecken av märket Mercedes Prima.
Minnestavla vid Bergsundsstrand 23, i bakgrunden fartyg vid Cementas depå på andra sidan av Liljeholmsviken.

Nelly Sachs borde först på nedre botten i det gula huset. Hon flyttade därifrån efter en otäck händelse då i september 1947, kastades det sten mot fönstret där hennes mor satt. Tråkigt nog så var det  två år efter kriget då sanningen om dödslägren var allmänt känd i Sverige. ändå kastades det sten mot så judehuset.  Om denna händelse skriver Nelly Sachs i ett brev (finns på KB) till poeten Ragnar Thoursie. ”Ett gäng södergrabbar har de senaste dagarna roat sig med att kasta stenar ...". Efter den händelsen fick Nelly och hennes mor flytta till en lägenhet på 3 tr. Även den med utsikten mot vattnet.

Trapphuset och hissen 3 tr upp där Nelly Sach bodde. 
Nelly Sachs grav vid Judiska Norra Begravningsplatsen. lite till höger från ingången.

Det är nog enbart Nelly Sachs som fick ett Nobelpris på sin födelsedag, den 10 december 1966. Då fyllde hon 75 år.

Den 10 december 1896 dog i San Remo, Italien, Alfred Nobel. Därför utdelas priset just denna dag. Samma dag, fem år innan, den 10 dec 1891 i Berlin föddes Leonie Nelly Sachs.

Nellys pappa William född i Wroclaw-Breslau brukade på henns födelsedag påminna henne om att "Nu i Stockholm delar de ut Nobelpriset".

Begsundsstrand 23 är adressen till huset där Nelly och hennes hjärtsjuka mor bodde i Stockholm. Många skriver om det som ett lugnt och lummigt mråde. Men vid slutet av 1940-talet och inte heller nu var det ett lugnt område. Det var ett typiskt industriområde. Visserligen började HSB bygga på sydvästra delen av Reimersholme men inte den delen som var synlig för Nelly.

Så utsikten från Nelly Sachs lägenhet som beskrivs "med utsikt över vackra Reimersholme och Liljeholmsviken" är en nyskapelse som låter oss tro att det var grönskan som dominerade i området.. Liljeholmsviken såg hon nog men lite svårare var det med Reimersholme om man inte använde sig av Sällskappsresantricket med spegeln. Då kanske såg hon industribyggnaderna av Spritfabriken där.

Mittemot hennes fönster låg och fortsättningsvis ligger Cementa och deras kaj. Tunga lastbilar med betongblandare och cement åker därifrån i en jämn ström. Så var det förr och så är det nu. Stora fartyg lossar där oavbruttet sin cementlast.

Nelly borde först på nedre botten i huset. Hon har efter ett händelse i september 1947, flyttat till en lägenhet 3 tr. upp. Det var två år efter kriget då sanningen om dödslägren var allmänt känd i Sverige, tyvärr, så kastades det sten mot hennes fönster i det som kallades av södersbor för judehuset. I huset som köptes med medel ur sk 
Warburgs stiftelse* bodde då faktiskt enbart obemedlade, fattiga judar.

Om denna händelse skriver Nelly Sachs i ett brev (finns på KB) till poeten Ragnar Thoursie. Ett gäng södergrabbar har de senaste dagarna roat sig med att kasta stenar .... Nelly Sachs mor satt då vid fönstret i den etta de hade på nedrebotten.

Li var det smeknamn som Nelly Sachs använde i vänkretsen.
* Warburgs stiftelse (Generalkonsul S.E. Warburgs och hans maka Pauline Warburgs stiftelse) grundades 1940 och skulle skötas av Mosaiska Församlingen i Stockholm. År 1941 köptes fastigheten nr. 78 i kvarteret Bergsund på Bergsundsstrand 23 och 1942 köptes fastigheterna på Katarina Bangata 59 a-c. P.g.a. den stora bostadsbristen kunde Warburgs stiftelse inte tillhandahålla så många bostäder som man hade möjligheter till och därför delade Stiftelsen genom Mosaiska Församlingen även ut hyresbidrag till de fattiga östjudarna. En stenkast från Bergsundsstrand 23, vid Lindvallsplan 4, låg ett annat judehus, egentligen ett fattighus för Stockholms judar, bekostat av byggmästaren Claes Groschinsky.

Tuesday, December 4, 2018

6 vita gravhällar på Norra Judiska begravningsplatsen och den okända Förintelsens offers grav
Den gemensamma nämnaren för Förintelsens offer är att de är begravda i massgravar. Både som kroppar och aska. De flesta i Polen, Ryssland, Tyskland, Vitryssland och Ukraina. I Sverige har de flesta enskilda gravar och gravstenar som här på Norra judiska begravningsplatsen. Gravstenar syns dock knappt då de ligger numera 10-15 cm under gräsytan.

Jag efterlyser 6 gravstenar, egentligen sex stycker ljusgråa stenblock av granit bland de 100 gravstenar som bär namn på Förintelsns överlevande från Bergen-Belsen. De som kom med de Vita skeppen till Stockholm under juni 1945 och dog strax därefter. 

De 6 ljusgråa stenar utan namn skall representera 6 miljoner Förintelsens offer. Kanske kan de bära symboliskt namn på de 6 förintelseläger?

Bara min moster har en grav i Warszawa med dödsdatum 28 februari 1941. Graven blev en symbolisk grav för hennes make som hittades halvdöd i Bergen-Belsen och dog där i april 1945. Graven är även symbolisk grav för hennes föräldrar som mördades år 1942 i Treblinka. Graven är även en symbolisk grav för ett hundratal medlemmar ur min mammas och pappas familj som inte har någon grav och platsen för deras död är platsen för massavrättningarna strax utanför staden Pinsk. Den enkla graven vid den Judiska begravningsplatsen i Warszawa (öster om det forna Gettot i Warszawa) fungerade därför som en plats dit alla mina anhöriga, vars närmaste inte har någon personlig grav gick till.Bara min moster har en grav i Warszawa med dödsdatum 28 februari 1941. Graven blev en symbolisk grav för hennes make som hittades halvdöd i Bergen-Belsen och dog där i april 1945. Graven är även symbolisk grav för hennes föräldrar som mördades år 1942 i Treblinka.
På samma sätt är den okände soldatens grav är en symbolisk grav för alla stupade soldater som inte har en grav. Oftast begravs på platsen en eller flera oidentifierade soldater. Den utgör ett rörande minne till vördnad av alla dem soldater som dog när de försvarade sitt hemland. Traditionen att anlägga en plats där saknade, försvunna och oidentifierbara kroppar hedras är en tradition som startade två år efter första världskrige. Då som en symbolisk handling begravdes en fransk soldat i Paris under Triumfbågen och en engelsk på Westminister Abbey i London.

Detta blev starten för "Den okände soldatens grav" som idag återfinns i många länder i världen som varit inblandade i blodiga krig. 16 miljoner miste livet under Första världskriget. Nära 60 miljoner människor, soldater och civila miste livet under det andra världskriget, dessa var inte enbart.

Av de 60 miljoner människor som miste livet under det andra världskriget har 6 miljoner blivit mördade. De har blivit mördade för att de var judar. Morden som har ett samlingsnamn Holocaust eller på svenska Förintelsen har skett på ett ytterst organiserat sätt. Både genom skjutning av Einsatzgruppen vid kanten av massgravar och i de industriella dödsapparater som hette dödsläger där man använde särskilt för ändamålet framtagen teknik ta gasa och förbränna människor. Av de 6 miljoner mördade så är fortfarande 1 miljon namnlösa.

Vi, andra och tredje generationen till de Förintelsens överlevande har oftast våra föräldrar begravda här i Sverige. Men har vid våra besök på de judiska begravningsplatserna ingen riktig plats att gemensamt hedra alla offer för Förintelsen, både de med namn och de namnlösa där alla saknar en grav.

Vid Norra judiska begravningsplatsen finns ett antal tomma platser mellan de sk 1945 gravar. Vi tycker att de skall ej gravsättas men på de tomma platserna skall 6 stycken stenblock av en avikande stensort, t.ex. ljus granit, påminna om 6 miljoner Förintelsens offer. De skall ha samma mått såsom de gravhällarna omkring, de av svart granit men vara 3-4 gånger högre och utgöra ett slags monument. Då de befintliga gravhällarna av svart granit är 40 cm breda har man kommit fram till att de ljusa stenblockets höjd bör vara 65 cm på den främre delen av stenen. På bilden prover att sättas ut på plats.

Vid Norra begravningsplatsen finns ett antal tomma platser mellan de sk 1945 gravar. Jag tycker att de skall fortsättningsvis inte gravsättas men på de tomma platserna skall 6 stycken stenblock placeras av en avikande stensort, t.ex. ljus granit. De skall påminna om 6 miljoner Förintelsens offer. De skall ha samma mått såsom de gravhällarna omkring de av svart granit (40 x 30 cm) men vara 3-4 gånger högre.

Enligt konstnären Justyna Bamba bör man använda sig av Gyllene snittet när det gäller stenblockets form. Gyllene snittet eller φ (grekiska bokstaven), på latin: sectio aurea, är det förhållande som erhålls när en sträcka delas i en längre del a och en kortare del b så att hela sträckan a + b förhåller sig till a som a förhåller sig till b. 

   Det gyllene snittets värde är 1.6180339.

Då de befintliga gravhällarna av svart granit är 40 cm breda har man kommit fram till att de ljusgråa stenblockets höjd bör vara 65 cm på den främre delen av stenen.

Då det finns 7 platser kan man kanske använda den sjunde tomma platsen som en sten till minne av 1.5 miljoner barn som förintades under den mörka tidsepoken och inte har ett grav eller ha det såsom den okändes grav.


Sunday, December 2, 2018

Förintelsens överlevande - Gravplats Okänd - Beredskapssjukhuset i Örebro

I Treblinka fanns massgravar. Kropparna brändes därefter. Nu finns det bara aska över 950 000 mördade och minnesstenar med namn på orter de förintade kom ifrån.

Den gemensamma nämnaren för Förintelsens offer är att de är begravda i massgravar. Både som kroppar och aska. De flesta i Polen, Ryssland, Tyskland, Vitryssland och Ukraina.

De flesta av Förintelsens överlevande som kom till Sverige och dog strax därefter har egna gravar och egna gravstenar.

I Kalmar har man en liten kvarter där det ligger 24 offer för Förintelsen och deras gravstenar ligger samlade i kvarterets hörna.

I Norrköping och i Stockholm finns liknande platser och gravhällar.

I Örebro vet man att fyra judinnor har dött på sjukhuset, man vet deras namn och ålder men vet inte var de är begravda.

De första kvinnorna kom den 25 maj 1945 med ett tidigt morgontåg från karantänlägret i Lund. Röda kors personal skötte transporten från järnvägsstationen till Engelbrektsskolan. Under sommaren inkommer sedan fler transporter.

De som dog på Beredskapssjukhuset i Örebro.
och finns begravda på Norra kyrkogården, Örebro:

Anna Chlebowa 1870 – 1945
Cecylia Fiszlak 1896 – 1945
Julianna Kaminska 1882 – 1946
Irene Rybak 1897 – 1947

Avlidna men gravplats okänd.
Anna Zauner 1892 – 1945
Maria Mencel 1892 – 1946
Sarolta Berkowitz 1915 – 1946
Mirijam Schwartz 1910 – 1947