Friday, May 22, 2015

Janusz Korczak i Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski z klasztorem Sióstr Felicjanek


Kolonie Korczaka Różyczka na ulicy Klasztornej. Po prawej kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i klasztor Sióstr Felicjanek. Jeden z chłopców ma amputowana nogę. Są jego inne zdjęcia razem z Panią Sabą (Lejzerowicz).

Niemcy przed bramą kolonii Korczaka Różyczka na ulicy Klasztornej fotografowali kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i klasztor Sióstr Felicjanek. Kapitulacja Warszawy była o godzinie 13.15, w dniu 28 września 1939. Dla Wawra i okolic zaczął się prawie pięcioletni okres okupacji niemieckiej, zakończony 10 września 1944 roku.Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i klasztor Sióstr Felicjanek. Siostry wspierały w czasie wojny (1940) "Różyczkę”, czyli sąsiadującą z terenem klasztornym farmę i kolonię dla kilkuset żydowskich dzieci, prowadzoną przez Janusza Korczaka.

LWP i Armia Czerwona atakują w kierunku kolonii Korczaka Różyczka na ulicy Klasztornej. Po prawej zniszczony kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i klasztor Sióstr Felicjanek.