Saturday, May 24, 2014

Stockholm's Industrial Heritage - Manufacture of beer - Neumüllers bryggeri

Bilden tagen på samma stället som den svartvita bilden nedan fast 116 år senare.

Bilden tagen på samma stället som färgbilden ovan fast året var 1898.Neumüllers manufacture of beer. 
Fantastic city industrial dinosaur. 
Several remaining interior details can be seen!
Åsögatan, Kocksgatan, Östgötagatan
Year of construction: 1895


Friday, May 23, 2014

Yellow River in Stockholm or The Pollen forecast is not needed!


According to the local Pollen forecast it is pollen from oak and birch.

Where is Nelly ?

Thursday, May 22, 2014

Kobba Klintar - Åland

För att assistera in fartygen till Västerhamnen i Mariehamn så har staden sedan 1862 haft en egen lotsplats med en lotsstuga ute på Kobba Klintar.

Sunday, May 18, 2014

Fisktärna - från ryttlandet till hemfärden till häckningskolonin

Fisktärna (Sterna hirundo) är en havsfågel i familjen tärnor. Arten förekommer cirkumpolärt.
Fisktärnan lever av småfisk, blötdjur och insekter. Som alla tärnor av släktet Sterna födosöker den genom att störtdyka ned i vattnet för att fånga sin föda vilket den gör från en höjd på 1–6 meter. Fågeln kan vid dessa dyk befinna sig under vatten en mycket kort stund men går aldrig djupare än 50 cm under ytan. När den söker efter fisk flyger den med nedåtriktat huvud och med näbben vertikalt hållen nedåt. Den kan cirkla eller ryttla något innan den i ett direkt dyk slår i vattnet, till skillnad från silvertärna som föredrar att dyka stegvis, och rosentärnan som dyker snabbare och från högre höjd, och befinner sig under vattenytan en längre tid. Typiskt för fisktärnan är att födosöka 5–10 km från häckningskolonin, men ibland så långt bort som 15 km, allt enl. Wiki.

Fisktärna som ryttlar efter fisk

 Fisktärna i ett direkt dyk slår i vattnet.  Som alla tärnor av släktet Sterna födosöker den genom att störtdyka ned i vattnet för att fånga sin föda vilket den gör från en höjd på 1–6 meter. 

Fisktärnan lever av småfisk, blötdjur och insekter. 

Typiskt för fisktärnan är att födosöka 5–10 km från häckningskolonin, men ibland så långt bort som 15 km.