Tuesday, April 23, 2013

Maxi 77 - Då den gamla rörkulten sprack

Då den gamla rörkulten sprack under torrsättningen demonterade jag den och började tänka på att bygga en ny. Under vintern har jag letat efter lämpliga delar. Jag hittade en bit av ek från ett centerbord från en gammal Drascombe longboat (från mitten av sjutiotalet) samt 2 st. ekbitar från ett gammalt golv. Klistrade de ihop med PL-400.  Därefter har jag sågat och slipat. Nu är stunden inne och jag har börjat att lacka den.


n bit av ek från ett centerbord från en gammal Drascombe longboat (från mitten av sjutiotalet) samt 2 st. ekbitar från ett gammalt golv. Klistrade de ihop med PL-400.