Friday, October 2, 2015

En gammal välanvänd snippa

Snippa

Snippa

Det är en 200 år gammal lite sliten snippa eller en ljussax.
Ett redskap som förr användes för att ansa, snippa, veken på levande ljus.

Ljussaxen ser ut som en vanlig skänkelsax men
har en behållare avsedd för den avklippta veken.

Ljussaxar användes innan den självförintande veken uppfanns. Numera finns inte det praktiska behovet av ljussaxar, men ljussaxar nytillverkas, ofta i mässing och kan vara oanvändbara för sin egentliga uppgift.

Wednesday, September 30, 2015

Förintelsedagen eller Förintelsens Minnesdag eller Minnesdagar eller Minnesmånader29 september 1941
I september ihågkommer jag en av mina Förintelsedagar - precis nu i månadsskifte September- October. Då handlar det om Babij Jar. Där med start den 29 september 1941, mördas 33 771 judar.
Den 29 september 1941 var första dagen för Jom Kippur, den judiska försoningshelgen. Just denna dag fördes judarna ut ur Kiev, till en ravin i närheten - Babij Jar. Ravinen hade inhägnats med taggtråd och vaktades av soldater från Waffen-SS och ukrainsk polis. Judarna tvingades klä av sig och lämna ifrån sig sina ägodelar. De fick sedan gå i grupper fram till ravinen. När de nådde fram till kanten sköts de till döds av en tysk insatsgrupp (Einsatzgruppen) och föll ner i ravinen. Efteråt täcktes kropparna med ett tunt lager jord.

22 juli 1942 och 5 augusti 1942
Juli-augusti- september så är det tre minnesmånader kopplade direkt till den Industriella Förintelsen som startade i slutet av januari 1942 i den vackra villan i Wannsee, en Berlinförort. Nazister samlade där gick igenom alla europeiska länder och satte ihop ett protokoll på en A4 sida. Protokollet numera ett antal förgulnade A-4 ark var inget annat än en mördarlista med 11 000 000 (Elva milioner) människor på den. Direkt efter mötet satte man igång förberedelserna genom att bygga på strategiska platser utrotningsläger, beställa tåg med godsvagnar för transporter och träna de speciella styrkorna inför uppgiften, att förinta i tusentals och miljontals och så fort det bara går.
Bland de nya utrotningsläger var Treblinka, 100 km från Warszawa. Med den omänskliga nazistiska logistiken, med tåg i skytteltrafik, dag och natt, skulle man med start den 22 juli 1942 på mindre än tre månader mörda i Treblinka 265 000 judar från Warszawas getto. En dag förde man till Treblinka Janusz Korczak, lärare och 239 barn från barnhemmet Dom Sierot. En dag förde nazister dit min morfar, en dag förde nazister dit min mormor, en dag förde nazister dit mina kusiner. En dag förde nazister dit min dag var 99% av min släkt förintade! De 15 första tågen från Warszawas Getto till Treblinka bestående av boskapsvagnar under de inledande 2 veckorna av Gross-aktionen hade man fyllts de 60 boskapsvagnar med 97 281 människor enligt den tyska statistiken. Man mördat 97 281 människor.

19 april 1943
Ovan är datumet för starten av Upproret i Warszawagettot. 500 000 människor från Warszawa gettot mördades under sommaren 1942, resterande ca. 60 000 som försökte gömma sig eller arbetade för tysk industri försvann i en deportationsvåg i januari 1943. Gettots resterande invånare oftast mycket unga vars familjer har utplånats finner att deras öde är beseglat och bestämmer sig därför för att göra motstånd. De första attackerna av judiska motståndskämpar genomförs redan under januari 1943 i samband med de sista deportationerna och får tyskarna att avbryter sina planer på att fullständigt tömma gettot. Regelrätta gatustrider utbröt. Dessa första strider blev vändpunkten för gettots förtryckta. För första gången såg de tyska "övermänniskor" - SS-männen - fly i panik när de mötte moteld. Flera tyska dödsoffer krävdes. Gettot slog tillbaka. Tyska planer på en fullständig deportation hade för första gången omintetgjorts. När tyskarna återigen går in i gettot den 19 april 1943 med avsikten att ånyo påbörja en fullständig avveckling möts de judiska motståndsmän. Det viktigaste judiska upproret under Förintelsen är ett faktum. Att judar skulle göra uppror på det här sättet var förmodligen ingenting som tyskarna hade varit beredda på, och att det den 20 april var Hitlers födelsedag måste ha varit desto mer förargligt.
Tyskarna tvingades kämpa i en hel månad mot en fiende som var dåligt beväpnad och förfogade endast över handeldvapen. De flesta saknade militär utbildning. De judiska upprorsmännen var cirka 750 till antalet.
Det judiska upproret var bortdömt från början. Tyskarna förfogade över tunga stridsvagnar och artilleri. Motståndsmännen och de övriga som gömde sig i gettot var maktlösa inför de bränder som tyskarna kallblodigt startade för att tvinga människorna ut från källare och vindsgömmor. General Jürgen Stroop, de tyska och ukrainska truppernas chef, sade att elden var det "enda och slutgiltiga sättet att besegra packet, rensa jorden och dra fram dem ur deras hålor." Folk hoppade från de brinnande husen. På gatan stod tyska fotografer och tog bilderna....

27 januari 1945
Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då rester fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades, 1945.

Tuesday, September 29, 2015

Babij Jar - Бабин Яр - Бабий Яр - 33 771 Jews were shot here in three days

No monument stands over Babi Yar.
A steep cliff only, like the rudest headstone.
I am afraid.
Today, I am as old
As the entire Jewish race itself.

I see myself an ancient Israelite.
I wander o’er the roads of ancient Egypt
And here, upon the cross, I perish, tortured
And even now, I bear the marks of nails.

It seems to me that Dreyfus is myself.
The Philistines betrayed me – and now judge.
I’m in a cage. Surrounded and trapped,
I’m persecuted, spat on, slandered, and
The dainty dollies in their Brussels frills
Squeal, as they stab umbrellas at my face.

I see myself a boy in Belostok
Blood spills, and runs upon the floors,
The chiefs of bar and pub rage unimpeded
And reek of vodka and of onion, half and half.

I’m thrown back by a boot, I have no strength left,
In vain I beg the rabble of pogrom,
To jeers of “Kill the Jews, and save our Russia!”
My mother’s being beaten by a clerk.

O, Russia of my heart, I know that you
Are international, by inner nature.
But often those whose hands are steeped in filth
Abused your purest name, in name of hatred.

I know the kindness of my native land.
How vile, that without the slightest quiver
The antisemites have proclaimed themselves
The “Union of the Russian People!”

It seems to me that I am Anna Frank,
Transparent, as the thinnest branch in April,
And I’m in love, and have no need of phrases,
But only that we gaze into each other’s eyes.
How little one can see, or even sense!
Leaves are forbidden, so is sky,
But much is still allowed – very gently
In darkened rooms each other to embrace.

-“They come!”

-“No, fear not – those are sounds
Of spring itself. She’s coming soon.
Quickly, your lips!”

-“They break the door!”

-“No, river ice is breaking…”

Wild grasses rustle over Babi Yar,
The trees look sternly, as if passing judgement.
Here, silently, all screams, and, hat in hand,
I feel my hair changing shade to gray.

And I myself, like one long soundless scream
Above the thousands of thousands interred,
I’m every old man executed here,
As I am every child murdered here.

No fiber of my body will forget this.
May “Internationale” thunder and ring
When, for all time, is buried and forgotten
The last of antisemites on this earth.

There is no Jewish blood that’s blood of mine,
But, hated with a passion that’s corrosive
Am I by antisemites like a Jew.
And that is why I call myself a Russian!

~ Yevgeny Yevtushenko

Borderline definitionMonday, September 28, 2015

Babij Jar - Бабин Яр - Бабий Яр 33 771 judar mördas vid Babij Jar

Bilden ur filmen Babij Jar 2003.


Jevgenij Jevtusjenko - Babij Jar
.
'Vildgräset susar över Babij Jar, och träden
står likt stränga domare.
Allt skriar ljudlöst här.
Jag står med blottat huvud
och känner hur jag sakta grånar.
Jag själv är blott ett ljudlöst skri
över de tusenden som vilar här.
Jag är var pojke som blev skjuten här.
O ryska folk, mitt ryska folk, jag vet
att du i djupet av din varelse
är internationellt. Men alltför ofta
har män med besudlade händer
brukat ditt rena namn.
Jag känner mitt hemlands godhet.
Hur vidrigt då att judehatare
djärvts kalla sig stolt
'Det ryska folkets förbund'!
I mig finns intet
som kan glömma detta!'

..................................................
Med start den 29 september 1941, 33 771 judar mördas vid Babij Jar.

Den 29 september 1941 var första dagen för Jom Kippur, den judiska försoningshelgen. Just denna dag fördes judarna ut ur Kiev, till en ravin i närheten - Babij Jar. Ravinen hade inhägnats med taggtråd och vaktades av soldater från Waffen-SS och ukrainsk polis. Judarna tvingades klä av sig och lämna ifrån sig sina ägodelar. De fick sedan gå i grupper fram till ravinen. När de nådde fram till kanten sköts de till döds av en tysk insatsgrupp (Einsatzgruppen) och föll ner i ravinen. Efteråt täcktes kropparna med ett tunt lager jord.

Enligt insatsgruppens egen rapport sköts 33 771 judar i Babij Jar den 29–30 september 1941. En stor del av dem var kvinnor, barn och äldre. I insatsgruppens rapport noterades också att ”på grund av utomordentligt skicklig organisering” hade judarna inte förstått vad som skulle hända förrän i sista stund och att aktionen hade genomförts ”utan några incidenter”.

Bilden ur filmen Babij Jar 2003.


Bilder från Babij Jar i färg.