Wednesday, September 30, 2015

Förintelsedagen eller Förintelsens Minnesdag eller Minnesdagar eller Minnesmånader29 september 1941
I september ihågkommer jag en av mina Förintelsedagar - precis nu i månadsskifte September- October. Då handlar det om Babij Jar. Där med start den 29 september 1941, mördas 33 771 judar.
Den 29 september 1941 var första dagen för Jom Kippur, den judiska försoningshelgen. Just denna dag fördes judarna ut ur Kiev, till en ravin i närheten - Babij Jar. Ravinen hade inhägnats med taggtråd och vaktades av soldater från Waffen-SS och ukrainsk polis. Judarna tvingades klä av sig och lämna ifrån sig sina ägodelar. De fick sedan gå i grupper fram till ravinen. När de nådde fram till kanten sköts de till döds av en tysk insatsgrupp (Einsatzgruppen) och föll ner i ravinen. Efteråt täcktes kropparna med ett tunt lager jord.

22 juli 1942 och 5 augusti 1942
Juli-augusti- september så är det tre minnesmånader kopplade direkt till den Industriella Förintelsen som startade i slutet av januari 1942 i den vackra villan i Wannsee, en Berlinförort. Nazister samlade där gick igenom alla europeiska länder och satte ihop ett protokoll på en A4 sida. Protokollet numera ett antal förgulnade A-4 ark var inget annat än en mördarlista med 11 000 000 (Elva milioner) människor på den. Direkt efter mötet satte man igång förberedelserna genom att bygga på strategiska platser utrotningsläger, beställa tåg med godsvagnar för transporter och träna de speciella styrkorna inför uppgiften, att förinta i tusentals och miljontals och så fort det bara går.
Bland de nya utrotningsläger var Treblinka, 100 km från Warszawa. Med den omänskliga nazistiska logistiken, med tåg i skytteltrafik, dag och natt, skulle man med start den 22 juli 1942 på mindre än tre månader mörda i Treblinka 265 000 judar från Warszawas getto. En dag förde man till Treblinka Janusz Korczak, lärare och 239 barn från barnhemmet Dom Sierot. En dag förde nazister dit min morfar, en dag förde nazister dit min mormor, en dag förde nazister dit mina kusiner. En dag förde nazister dit min dag var 99% av min släkt förintade! De 15 första tågen från Warszawas Getto till Treblinka bestående av boskapsvagnar under de inledande 2 veckorna av Gross-aktionen hade man fyllts de 60 boskapsvagnar med 97 281 människor enligt den tyska statistiken. Man mördat 97 281 människor.

19 april 1943
Ovan är datumet för starten av Upproret i Warszawagettot. 500 000 människor från Warszawa gettot mördades under sommaren 1942, resterande ca. 60 000 som försökte gömma sig eller arbetade för tysk industri försvann i en deportationsvåg i januari 1943. Gettots resterande invånare oftast mycket unga vars familjer har utplånats finner att deras öde är beseglat och bestämmer sig därför för att göra motstånd. De första attackerna av judiska motståndskämpar genomförs redan under januari 1943 i samband med de sista deportationerna och får tyskarna att avbryter sina planer på att fullständigt tömma gettot. Regelrätta gatustrider utbröt. Dessa första strider blev vändpunkten för gettots förtryckta. För första gången såg de tyska "övermänniskor" - SS-männen - fly i panik när de mötte moteld. Flera tyska dödsoffer krävdes. Gettot slog tillbaka. Tyska planer på en fullständig deportation hade för första gången omintetgjorts. När tyskarna återigen går in i gettot den 19 april 1943 med avsikten att ånyo påbörja en fullständig avveckling möts de judiska motståndsmän. Det viktigaste judiska upproret under Förintelsen är ett faktum. Att judar skulle göra uppror på det här sättet var förmodligen ingenting som tyskarna hade varit beredda på, och att det den 20 april var Hitlers födelsedag måste ha varit desto mer förargligt.
Tyskarna tvingades kämpa i en hel månad mot en fiende som var dåligt beväpnad och förfogade endast över handeldvapen. De flesta saknade militär utbildning. De judiska upprorsmännen var cirka 750 till antalet.
Det judiska upproret var bortdömt från början. Tyskarna förfogade över tunga stridsvagnar och artilleri. Motståndsmännen och de övriga som gömde sig i gettot var maktlösa inför de bränder som tyskarna kallblodigt startade för att tvinga människorna ut från källare och vindsgömmor. General Jürgen Stroop, de tyska och ukrainska truppernas chef, sade att elden var det "enda och slutgiltiga sättet att besegra packet, rensa jorden och dra fram dem ur deras hålor." Folk hoppade från de brinnande husen. På gatan stod tyska fotografer och tog bilderna....

27 januari 1945
Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då rester fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades, 1945.