Friday, July 29, 2011

Tuesday, July 26, 2011

Brunröd daglilja, Hemerocallis fulva blommar idag

Brunröd daglilja Hemerocallis fulva

Brunröd daglilja är en storväxt, flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är bladlös och kan bli drygt en meter hög. Bladen blir upp till tre centimeter breda, de sitter vid basen av stjälken och är så långa att de nästan når upp till blomställningen. Brunröd daglilja blommar i juni-juli med orangebruna, doftlösa blommor som sitter i ett grenigt knippe i toppen av stjälken. Blommorna är stora, nästan tio centimeter långa, och har utbredda kalkblad som är kort sammanvuxna vid basen. Brunröd daglilja kännetecknas av sina orangebruna blommor och kan därigenom inte förväxlas med de andra två arterna.


Det här med dagliljan är lite sorgligt, det att den öppnar sig bara en gång, för en dag i förhoppning att bli befruktad och när kvällen kommer sluter hon sina kronblad för första och sista gången!

Hemerocallis - namnet kommer av grekiskans hemera (dag) och kallos (vacker). Artnamnet fulva kommer av latinets fulvus (gulröd) och syftar på blomfärgen.

Vacker för en dag!

Sunday, July 24, 2011