Friday, March 31, 2017

Korczak - "Oddychający tym samym powietrzem i tą samą myślą" - Haszomer Hacair w Polsce


Haszomer Hacair wydawał w Warszawie i we Lwowie miesięcznik Młody Czyn

Janusz Korczak pisał do szomrowskiego miesięcznika Młody Czyn

Przywitanie Korczaka od redakcji szomrowskiego miesięcznika Młody Czyn.
Te trzy litery hebrajskie to skrót od Hazak v'Emac! - חזק ואמץ - Siła i Odwaga!

Tak, Korczak był syjonistą!
Oddychający tym samym powietrzem i tą samą myślą!

Wg. mnie aż do "spolonizowania" po drugiej wojnie światowej był Korczak syjonistą!
Grupa członków Haszomer Hacair, od lewej stoją Cwi BraunSzifra Sikolka i Mordechaj Anielewicz, siedzą Mosze Dąb i Sarenka - Rachel Zylberberg w Warszawie (1937)
W getcie warszawskim organizacja Haszomer Hacair i Dror to założyciele Żydowskiej Organizacji Bojowej - ŻOB, której komendantem był Mordechaj Anielewicz.

Ha-Szomer Ha-Cair (Haszomer Hacair, hebr.השומר הצעיר, „Młody Strażnik”) – międzynarodowa skautowa żydowska organizacja młodzieżowa. Powstała w 1916 w Wiedniu z połączenia ruchu Ceirej Cijon (mającego charakter kółek samokształcenia z lekcjami hebrajskiego) oraz organizacji Ha-Szomer "Strażnik" o charakterze skautowym, opartej głównie o brytyjski model skautingu. W szesnastoosobowej grupie założycielskiej w Polsce znalazł się m.in. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit).

W 1924 roku 
powstała w Gdańsku Światowa Federacja Haszomer Hacair.

Skautowska organizacja 
Haszomer Hacair dążyła do budowy żydowskiej państwowości w Palestynie, zajmowała się wychowaniem młodzieży oraz przygotowaniem jej do osadnictwa kibucowego.

Rysunki do szomrowskiego miesięcznika Młody Czyn wykonywał Meir Faszynk, ten sam który ilustrował Trzy wyprawy Herszka - Janusz Korczaka a 1938. Premium dla czytelników „Małego Przeglądu“, nakładem „Keren Kajemet Leisrael“ i wyd. „Judaica“ w Warszawie. 

Josef Arnon (Józek Halperin) bursista w Domu Sierot Korczaka był członkiem Haszomer Hacair i wyemigrował do Erec w 1932 roku. Po nim przejął mój ojciec,  Pan Misza, Misza Wasserman Wróblewski m.in. zajęcia gimnastyki. W Izraelu należał Józek Halperin do kibuca Ein HaMifratz -  עֵין הַמִּ. Po śmierci Józka w 1978 roku, jego żona Ceśka przejęła jego pracę korczakowską.


Młody Czyn - O kibucu Ein HaMifratz -  עֵין הַמִּJosef Arnon (Józek Halperin) bursista w Domu Sierot Korczaka był członkiem tego kibucu.

W czasie II wojny światowej wielu członków Haszomer Hacair zaangażowało się w ruch oporu, partyzantkę żydowską i akcje zbrojne. W getcie warszawskim organizacja Haszomer Hacair była m.in. zało
życielką Żydowskiej Organizacji Bojowej - ŻOB, której komendantem był Mordechaj Anielewicz.

Po wojnie organizacja stała się partią polityczną. Wydawa
ła gazetę Mosty. Razem z innymi syjonistycznymi organizacjami zajmowała się nielegalnymi przerzutami Żydów do Palestyny, a także działalnością społeczną (np. opieką nad sierotami żydowskimi). 

Mosty - gazeta Haszomer Hacair którą rozwiązano w Polsce w 1949 roku.
Haszomer Hacair z ulicy Poznańskiej 64 na ruinach bunkra przy ul. Miłej 18.To było 19 kwietnia 1946 roku w III rocznicę powstania w getcie. Grupa z kibucu Haszomer Hacair z ulicy Poznańskiej 64, idzie na Miłą 18. Pierwsza z szarf
ą idzie Halina Birenbaum.Haszomer Hacair rozwiązano w Polsce w 1949, ale powrócił po 65 latach. Istnieje obecnie w kilkunastu innych krajach jako świecka skautowa organizacja młodzieżowa. 


Hazak v'Emac!  
חזק ואמץ

Siła i Odwaga!

"Haszomer Hacair ken Warszawa" - to obecne harcerstwo żydowskie w Warszawie.


Czyta
łem że Korczak miał do syjonizmu stosunek ambiwalentny
Ale ambiwalencja to postawa charakteryzująca się jednoczesnym występowaniem pozytywnego jak i negatywnego nastawienia. Jeżeli chodzi o syjonizm to Korczak był zawsze pozytywnie ustosunkowany zarówno do ruchu syjonistycznego jak i do Erec Israel. 
Do Erec Izrael coraz to częściej wyjeżdżali dawni wychowankowie i wychowawcy z Domu Sierot. Czasami na stałe, czasem w odwiedziny. Wieści stamtąd były systematycznie drukowane na łamach „Małego Przeglądu”, dziecięcego dodatku do „Naszego Przeglądu”.

Dajemy wam tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, a które kiedyś będzie. Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i miłościmówił Janusz Korczak do swoich wychowanków którzy rozpoczynali drogę życia.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=7704

Wednesday, March 29, 2017

Korczak began studying medicine in 1898, ended in 1904 but got his his medical diploma in March 1905. Why?


We know that Janusz Korczak began studying medicine in 1898 at Warsaw University under the Tsar time.

While a student, he was involved in journalism, was active in the Warsaw Hygiene Society, wrote substantial literary works; he worked in a hospital, and also worked as a teacher and educator. During summers he worked as a doctor and tutor at summer camps for children. In 1899 he visited Switzerland, where he was interested in health service subjects, but where he also studied diligently the educational ideas of Pestalozzi.


According the the newspaper, he from July 2nd, 1904 he already fulfilled his studies, see his name on the list. However, almost one year later in March 1905, he obtained his medical diploma.  Directly thereafter he was mobilized and had to go to the Russo-Japanese front. He was sent to Harbin and Tao’an Xian to work in evacuation centres, and then spent some time in Khabarovsk. He witnessed directly the horrors of war, he treated others and fell ill himself. After several months he returned from the front.

Korczak in the uniform as student at Tsar Warszawa University

Dzieci ulicy is the first printed book by Janusz Korczak - Warszawa, 1901. That means during his medical studies. Two other books "Koszałki opałki" and "Dziecko salonu", were publised in 1905 and 1906.дозволено цензурою
Варшава 22 мая 1901

дозволено цензурою means in old Russian (from Tsar time) разрешено цензурой - allowed by the censorship


Korczak own description of his duties during the war in 1905. He was working as MD in the city Harbin (Charbin).Tuesday, March 28, 2017

W latach 1898-1904, Korczak studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1898-1904, Korczak studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (wydział mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście), zakończył studia w 1904 roku ale dyplom lekarza dopiero 17 marca 1905.


Cesarski Uniwersytet Warszawski. Wydział lekarski mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście.