Tuesday, March 28, 2017

W latach 1898-1904, Korczak studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1898-1904, Korczak studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (wydział mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście), zakończył studia w 1904 roku ale dyplom lekarza dopiero 17 marca 1905.


Cesarski Uniwersytet Warszawski. Wydział lekarski mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście.