Friday, March 31, 2017

Korczak - "Oddychający tym samym powietrzem i tą samą myślą" - Haszomer Hacair w Polsce


Haszomer Hacair wydawał w Warszawie i we Lwowie miesięcznik Młody Czyn

Janusz Korczak pisał do szomrowskiego miesięcznika Młody Czyn

Przywitanie Korczaka od redakcji szomrowskiego miesięcznika Młody Czyn.
Te trzy litery hebrajskie to skrót od Hazak v'Emac! - חזק ואמץ - Siła i Odwaga!

Tak, Korczak był syjonistą!
Oddychający tym samym powietrzem i tą samą myślą!

Wg. mnie aż do "spolonizowania" po drugiej wojnie światowej był Korczak syjonistą!
Grupa członków Haszomer Hacair, od lewej stoją Cwi BraunSzifra Sikolka i Mordechaj Anielewicz, siedzą Mosze Dąb i Sarenka - Rachel Zylberberg w Warszawie (1937)
W getcie warszawskim organizacja Haszomer Hacair i Dror to założyciele Żydowskiej Organizacji Bojowej - ŻOB, której komendantem był Mordechaj Anielewicz.

Ha-Szomer Ha-Cair (Haszomer Hacair, hebr.השומר הצעיר, „Młody Strażnik”) – międzynarodowa skautowa żydowska organizacja młodzieżowa. Powstała w 1916 w Wiedniu z połączenia ruchu Ceirej Cijon (mającego charakter kółek samokształcenia z lekcjami hebrajskiego) oraz organizacji Ha-Szomer "Strażnik" o charakterze skautowym, opartej głównie o brytyjski model skautingu. W szesnastoosobowej grupie założycielskiej w Polsce znalazł się m.in. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit).

W 1924 roku 
powstała w Gdańsku Światowa Federacja Haszomer Hacair.

Skautowska organizacja 
Haszomer Hacair dążyła do budowy żydowskiej państwowości w Palestynie, zajmowała się wychowaniem młodzieży oraz przygotowaniem jej do osadnictwa kibucowego.

Rysunki do szomrowskiego miesięcznika Młody Czyn wykonywał Meir Faszynk, ten sam który ilustrował Trzy wyprawy Herszka - Janusz Korczaka a 1938. Premium dla czytelników „Małego Przeglądu“, nakładem „Keren Kajemet Leisrael“ i wyd. „Judaica“ w Warszawie. 

Josef Arnon (Józek Halperin) bursista w Domu Sierot Korczaka był członkiem Haszomer Hacair i wyemigrował do Erec w 1932 roku. Po nim przejął mój ojciec,  Pan Misza, Misza Wasserman Wróblewski m.in. zajęcia gimnastyki. W Izraelu należał Józek Halperin do kibuca Ein HaMifratz -  עֵין הַמִּ. Po śmierci Józka w 1978 roku, jego żona Ceśka przejęła jego pracę korczakowską.


Młody Czyn - O kibucu Ein HaMifratz -  עֵין הַמִּJosef Arnon (Józek Halperin) bursista w Domu Sierot Korczaka był członkiem tego kibucu.

W czasie II wojny światowej wielu członków Haszomer Hacair zaangażowało się w ruch oporu, partyzantkę żydowską i akcje zbrojne. W getcie warszawskim organizacja Haszomer Hacair była m.in. zało
życielką Żydowskiej Organizacji Bojowej - ŻOB, której komendantem był Mordechaj Anielewicz.

Po wojnie organizacja stała się partią polityczną. Wydawa
ła gazetę Mosty. Razem z innymi syjonistycznymi organizacjami zajmowała się nielegalnymi przerzutami Żydów do Palestyny, a także działalnością społeczną (np. opieką nad sierotami żydowskimi). 

Mosty - gazeta Haszomer Hacair którą rozwiązano w Polsce w 1949 roku.
Haszomer Hacair z ulicy Poznańskiej 64 na ruinach bunkra przy ul. Miłej 18.To było 19 kwietnia 1946 roku w III rocznicę powstania w getcie. Grupa z kibucu Haszomer Hacair z ulicy Poznańskiej 64, idzie na Miłą 18. Pierwsza z szarf
ą idzie Halina Birenbaum.Haszomer Hacair rozwiązano w Polsce w 1949, ale powrócił po 65 latach. Istnieje obecnie w kilkunastu innych krajach jako świecka skautowa organizacja młodzieżowa. 


Hazak v'Emac!  
חזק ואמץ

Siła i Odwaga!

"Haszomer Hacair ken Warszawa" - to obecne harcerstwo żydowskie w Warszawie.


Czyta
łem że Korczak miał do syjonizmu stosunek ambiwalentny
Ale ambiwalencja to postawa charakteryzująca się jednoczesnym występowaniem pozytywnego jak i negatywnego nastawienia. Jeżeli chodzi o syjonizm to Korczak był zawsze pozytywnie ustosunkowany zarówno do ruchu syjonistycznego jak i do Erec Israel. 
Do Erec Izrael coraz to częściej wyjeżdżali dawni wychowankowie i wychowawcy z Domu Sierot. Czasami na stałe, czasem w odwiedziny. Wieści stamtąd były systematycznie drukowane na łamach „Małego Przeglądu”, dziecięcego dodatku do „Naszego Przeglądu”.

Dajemy wam tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, a które kiedyś będzie. Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i miłościmówił Janusz Korczak do swoich wychowanków którzy rozpoczynali drogę życia.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=7704