Wednesday, May 11, 2011

Berlin

66 år senare stod jag på samma plats som min far, dock utan soldatuniform!

Potsdam, Schloss Cecilienhoff66 år efter kriget