Friday, November 15, 2019

Unknown documents concerning Korczaks Orphanage found while in Warszawa


Pocket money to Bursa student? Was 75 zloty enough to survive in Warszawa?

Sunday, November 10, 2019

Economic conditions as the source of Korczak's pedagogy?


The question mark at the end of the title, "Economic conditions as the source of Korczak's pedagogy?", reflects my deliberations on the matter. Undoubtedly the severe economic situation in Poland at the time must have had bearings not only on the management of the orphanage, Dom Sierot but also on the design and construction of both, Dom Sierot and later, Nasz Dom in Bielany district of Warsaw.

Of course it was all a balancing act. Large sleeping halls were far from optimal for the children but Korczak understood it well and compensated by inventing many solutions that protected privacy of his young charges and gave them some individual attention. Such best example is provided by creation of "personal drawers" in the recreation hall where each child could keep his or her individual treasures. Clothing of the orphans is another example: varied outfits rather than uniforms served to help the children to mix rather than stand out on the street or in the school.

Significantly, hiring of personnel and teachers was particularly economical; a minimum of salaried workers and compensation of others in the form of "room and board" ('bursa") rather than money.

Finally, Korczak seemed to care about assuring economy and stability of food supply. The Summer camp, "Rożyczka" ("Little Rose") not only provided a welcome country experience for the city kids but supplied the orphanage with healthy home grown food. Vegetables from "Rożyczka" were transported and stored in the attic of Dom Sierot on 92 Krochmalna.

Significantly, hiring of personnel and teachers was particularly economical; a minimum of salaried workers and compensation of others in the form of "room and board" ('bursa") rather than money.  Here in the book Jak kochac dzieci, Korczak writes about the very first year at 92 Krochmalna. Running the entire orphanage just with 4 paid persons.

Till vilken historisk tidsperiod hänför man begreppet Förintelsen? När startade Förintelsen ? Var det 1933 - 1938 - 1939 - 1941 eller 1942 ?

Kristallnattens årsdag. Förintelsens offer begravda i Stockholm hedrades igår vid Holocaustmonumentet. Förintelsens offer, mestadels kvinnor kom med Vita båtar år 1945 från koncentrationslägret Bergen-Belsen och dog strax efter på svensk mark.

Förintelsen är ett (fel) konstruerat paraplybegrepp vars oklarhet försvårar förståelsen för det som hände. På samma sätt så sätter olika forskare och dessvärre, även svenska myndigheter, olika tidpunkter för starten av Förintelsen.

  • En del anser att Förintelsen startade den 30 januari 1933 när Adolf Hitler kom till makten.
  • En del anser att det var Kristallnatten mellan 9 november och 10 november 1938 då Förintelsen inleddes. 
  • En del anser att det var Förintelsen inleddes den 1 september 1939 då andra världskriget startade.
  • En del kopplar det till Operationen Barbarossa då Tyskland invaderade Sovjetunionen som påbörjades den 22 juni 1941. 
  • En del anser starten vara den 20 januari 1942, då det samlades 15 tyska ämbetsmän i en luxuös villa vid Wannsee i utkanten av Berlin för att samordna vad som kallades den ”slutgiltiga lösningen på judefrågan”.
Om man tänker själv, vad termen Förintelsen innebär så kommer man fram att det var med Operationen Barbarossa följd 6 månader senare av Wannseemötet som var starten till Förintelsen, till ett massmord på judar.

Operationen Barbarossa innebar starten av massmorden av de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, då en och en halv miljon judar som arkebuserades och begravdes i massgravar. En aktion där aktionen vid Babij Jar ravinen ingick.


Wannseemötet var starten till det industriella mördandet i dödsfabriker  som fick namn förintelseläger, platsen där de flesta av Förintelseoffren miste sitt liv.