Saturday, June 19, 2010

Stockholm den 19de juni mellan klockan 6 och 7Intresserade av bilderna på de första som ställde sig längs kortegvägen i Stockholm?
Ring 0704 15 86 10


ca. 100 bilder tagna mellan 05 och 07.10 idag på morgonen
Roman Wroblewski

Monday, June 14, 2010

Röse i Laxne


Gravröse, även kallat rör eller kummel, är ett gravmonument byggt som ett röse av sten. Röset i Laxne är från bronsåldern, således 3000 år gammal (just nu).

Röset i Laxne sägs vara uppfört över en betydande svensk, med andra ord en stamfader till Gustaf Vasa....

Röset är 45 meter stort och 6 meter hög och är uppbyggd som ringvall. Tidigare trodde man att röset var resterna av en fornborg.