Wednesday, March 16, 2011

Barnbarnen växerNästa vecka så kommer man för första gången att använda år som ålders-begrepp när det gäller Ryfkiele. Hon blir ett halvt år.

Sasja slår alla rekord med 5160 gram i vikt. Otroligt. Han har gått upp 1.5 kg på en månad! Sasjenka är 56,8cm lång naturligtvis lite över kurvan i alla kategorier. Hur eljest? Reflexerna bra och mycket välmående pojke, allt enligt rådgivningskortet.

Monday, March 14, 2011

How to recognize streets and houses in the former ghetto in Warsaw - Here Twarda street, Warszawa


There are thousands of pictures from the Warszawa Ghetto. Most of them taken by Germans. Part of them as propaganda, part of them as amateur pictures taken by German solders. Besides them are pictures taken by Poles and Jews.
First we have to look down, on the street. What kind om material was street covered with and if the street had tramway tacks.
Det finns tusentals bilder från Warszawa gettot. De flesta av dem togs av tyskar. En del av dem som propaganda, en del av dem som amatörbilder tagna av tyska soldater. Förutom dem är bilder finns det bilder tagna av polacker och judar.


Hur skall man börja?

1. Först måste vi titta ner på gatan. Vilken sorts materialet gata var täckt med: kullersten, kanthuggen gatsten eller ?
Hur ser trotoarena ut, hur är plattorna lagda där?

2. Hade gatan spårvagns räls? Hur många?

3. Man kan därefter höja huvudet mot skyn och titta på gatubelysning. Finns det andra stolpar eller elektriska ledningar? På 3a ser man inget men på 3b syns en kraftig stolpe som användes för el till spårvagnar. På 3c kan man se gatans typiska belysning som finns på flera andra ställen på bilden. I mitten av 5 ser man en svart stömkabel till spårvagnar.

4. Typiska byggnader som syns på långt håll? Här syns Cedregrenska huset med tornet, sk PAST(A) byggnad. Den ljusa byggnaden under med 4 kolumner är huset vid Plac Grzybowski 2.

5. Typiska byggnader på närmare håll - Kyrkan Wszystkich Swietych vid Plac Grzybowski.

6. Huset på högra sidan, se att det är en tvåvåningshus med balkong.

7. Husnummer, går ej att avläsa.

8. Folk går på gatan då det ligger tegel och bråte på gatan efter tyska bomplan framfart.

9. Folkets klädsel. indikerar sen höst. Inga vita sträck på kläderna. Inget getto har bildats ännu.

10. Tyska soldaten som putsar framrutan tillhör troligen Wermacht. Vid bilens kofångare sitter en registreringssylt. Ty den är skitig. Troligen börjar den med bokstäver WH (Wermacht). En del beteckningar var från början även målade för hand med vit färg, se ovanför registreringsskylten.


* andra detaljer, t.ex. vindsvåningar eller skorstenar är viktiga att notera särskilt på gator där husen ser nästan likadana ut.


Andra viktiga saker att iaktaga är bl.a. ljuset och skuggor. De hjälper ofta att bestämma både årstiden och tiden på dygnet. Man kan t.ex. utläsa från bilden med Wehrmacht soldaten att den togs sent på eftermiddagen, före solnedgången. Därför är huset vid Plac Grzybowski 2, inom 10 rektangeln (i bakgrunden) så starkt belyst medan resten av gatan tigger i skuggan.

Map of the area.
A - picture taken during WWII with German soldier. Picture was taken in late 1939. On the right part of the white house of Twarda 3 and thereafter Twarda 1 with an attic and a tall house of Plac Grzybowski 7. In the background the white house with 4 columns (Plac Grzybowski 2) and tower of PAST house at Zielna can be seen.

B. picture taken prior WWII showing houses on Plac Grzybowski 7, thereafter Twarda 1 with attic and Twarda 3, the white house.

The same area, just turned 180 degrees. The church building is intact and the building next to it seems intact but is actually an empty skeleton. The next house at 1 Twarda street is already removed and half fm 3 Twarda street as well. The * indicates place where my grandparents lived.

Sunday, March 13, 2011

Pappas dödsdag, känns som igårJag skrev idag till min syster att den 13 mars är dagen då Pappa gick bort men han har aldrig lämnat mig.