Saturday, August 1, 2015

Karolinska Institutet - rena rama patologi och rasbiologi

Tortyrkammare fanns i källaren på KIs område vid Doktorsringen 17, numera Alfred Nobelalé eller liknande.
Bredvid Tortyrkammaren fanns ett rum där man förr testade handeldvapen - genom att skjuta i en sandtank för att kulan inte ska få några andra repor än de skador kulan fått av vapnet. 
I samma korridor fanns ett djurlab.
Tortyrkammaren, ett rum som jag skulle så småningom sättas in och plågas under 1 år hade ett riktig betonggolv. Lätt att spola.

Friday, July 31, 2015

Karolinska Institutet - Kränkande särbehandling - Del I


Så började Karolinska Institutets mobbning och kränkande särbehandling.
Plötsligt nämndes jag inte i katalogen. Trodde att det var någons slarv då jag skickade in alla uppgifter med min och mina doktoranders forskning.

Wednesday, July 29, 2015

Hulaj to taki co jeździ (hula) na hulajnodze?

Mały hulaj. On hula

Dwóch starszych hulaji. Oni hulają 


Hulaj to taki co jeździ (hula) na hulajnodze?

Słowo "hulajnoga" powstało przez sklejenie rozkaźnika hulaj (od hulać) z mianownikiem noga. Rzeczowniki powstałe od czasownika i rzeczownika nie są w polszczyźnie liczne, por. przebiśnieg, śpiwór, pucybut,

Hulajnoga – dwu-, trój- lub czterokołowy pojazd. Najprostsza składa się płaskiej, wąskiej platformy, na której końcach umieszczone są koła. Do przedniego koła przymocowana jest kierownica. Użytkownik hulajnogi (Hulaj?) stoi na platformie odpychając się jedną nogą od podłoża i kierując pojazdem przy pomocy kierownicy.


Odmiana czasownija "hulać"
Czas teraźniejszy

ja hulam
ty hulasz
on/ona/ono hula
my hulamy
wy hulacie
oni/one hulają

Monday, July 27, 2015

Janusz Korczak - 5 sierpnia i Rzymskie czerwone cyfryNiby tylko spokojna przedwojenna mapa Warszawy a tyle w niej bólu. 

Czarna przerywana linia to tory kolejowe. To Warszawska linia obwodowa, którą w drodze do Treblinki, przez Wisłę, przejeżdżały pociągi z Umschlagplatzu.

Rzymskie czerwone cyfry.
IV - to Umszlag (Umschlagplatz), początek Trasy Śmierci do Treblinki
XIV to stare koszary. Tu pracował mój ojciec 5 sierpnia 1942 i widział wolno przejeżdżające pociągi do Treblinki.

Tak pojechał Janusz Korczak, wychowawcy i 239 dzieci z Domu Sierot. Tak pojechała moja cała prawie warszawska rodzina Polirsztoków i Rozentali.

Tak wywieziono prawie 300 tysięcy Żydów z Warszawskiego getta w lipcu, sierpniu i we wrześniu 1942 roku!

Sunday, July 26, 2015

13 knop med den 107 år gamla S/S Storskär eller 11 knop med 105 år gamla S/S Norrskär


13 knop med det 107 år gamla S/S Storskär. Ångfartyget byggdes på Lindholmensvarv i Göteborg 1908 och köptes av Waxholmsbolaget 1939.

Bakom S/S Storskär anlöper Strandkajen S/S Norrskär som byggdes på Eriksbergs varv i Göteborg 1910. Fartyget byggdes för att trafikera sträckan Stockholm–Sandhamn och hette från början S/S Sandhamns Express. Maxfart 11 knop.